Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korespondencja biurowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korespondencja biurowa"— Zapis prezentacji:

1 Korespondencja biurowa

2 Układy tekstu a linea (z wcięciem)
Najczęściej w publikacjach spotykać można następujące układy tekstu: Wszystkie wiersze pisane są od lewego marginesu, a każdą nową myśl (akapit) oddziela się dodatkową interlinią (pustą linią). Tytuły i podtytuły w układzie blokowym pisane są również od lewego marginesu. blokowy Każdy nowy akapit zaczyna się od wcięcia. Tytuły i podtytuły pisze się na środku, symetrycznie nad tekstem. a linea (z wcięciem)

3 Układy pism typowy dla korespondencji biurowej
Również korespondencja biurowa i innego rodzaju pisma urzędowe mogą być formatowane w układzie blokowym lub a linea typowy dla korespondencji biurowej wszystkie wiersze rozpoczynają się równo z linią lewego marginesu interlinia pojedyncza Układ blokowy wywodzi się z pisma ręcznego zwiększona interlinia (1,5 do 2) wcięcie pierwszego wiersza stosowany do pism specjalnych, zaproszeń, przemówień Układ a linea

4 Części składowe pisma Nazwa i adres odbiorcy Treść Podpis
Miejscowość i data Nagłówek pisma Numer pisma Załączniki Określenie sprawy

5 Części składowe pisma Aby uzyskać dodatkowe informacje o danym elemencie kliknij na czerwony przycisk Nazwa i adres odbiorcy Treść Podpis Miejscowość i data Nagłówek pisma Numer pisma Załączniki Określenie sprawy

6 Nagłówek Zawiera nazwę i adres nadawcy pisma,
ewentualnie dodatkowe informacje o nadawcy (tel., fax, nr konta). Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” ul. Wrocławska 17, Zielona Góra tel.: , faks:

7 Nazwa i adres odbiorcy Umieszczone są w polu adresowym (po prawej stronie blankietu). Nazwę odbiorcy należy pisać zawsze w mianowniku. Pomiędzy nazwą odbiorcy a jego siedzibą powinna być interlinia. W adresie odbiorcy nie stosuje się skrótów (wyjątki: ul., stopnie naukowe, zawodowe). Najpierw podajemy nazwisko osoby, do której kierowane jest pismo, a w następnie jej stanowisko. Pan mgr Jan Zawada Dyrektor Techniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Podgórna 50 Zielona Góra Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” ul. Wrocławska 17 Zielona Góra

8 Sprawa Zwięzłe określenie treści pisma, powinno być napisane w mianowniku, bez kropki na końcu, można podkreślić. Sprawa: reklamacja Sprawa: oferta handlowa

9 Numer pisma Numer pisma zgodny z zasadami oznaczania pism w danej instytucji. Umieszczany zwykle między datą a nazwą odbiorcy pisma. OH. 37/2003

10 Kierownik Działu Administracyjnego
Podpisy Jeżeli pismo ma podpisać jedna osoba - umieszczamy podpis po środku prawej połowy blankietu, dwie interlinie od tekstu. Jeśli dwie osoby podpisują pismo - podpis osoby zajmującej wyższe stanowisko (odpowiedzialnej) umieszcza się po prawej, drugiej osoby po lewej na tej samej wysokości. Najpierw podajemy stanowisko służbowe, a pod stanowiskiem nazwisko osoby podpisującej. Kierownik Działu Administracyjnego Piotr Jackowski

11 Inne elementy Załączniki - zawsze przy lewym marginesie, na wysokości stanowiska podpisującego pismo lub pod podpisem po lewej (jeśli występuje). Rozdzielnik - jeśli pismo otrzymuje także inny odbiorca to informację tę umieszcza się także po lewej stronie (pod załącznikami). Treść załączników lub rozdzielników nie może przejść na prawą stronę blankietu, aby pod podpisem po prawej stronie nie było żadnej treści.

12 Praktyczne uwagi Po tytułach NIE stawia się kropki
Do rozplanowania pisma stosuj wcięcia i tabulatory Aby obejrzeć w Wordzie całą stronę zmień skalę wyświetlania dokumentu Dbaj o czytelny i przejrzysty wygląd pisma


Pobierz ppt "Korespondencja biurowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google