Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generacje praw człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generacje praw człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka. Cz. II Środki ochrony praw człowieka – skarga konstytucyjna

2 Generacje praw człowieka
Rozwój generacji praw człowieka Specyfika II generacji praw człowieka

3 Prawa II generacji Metody regulacji konstytucyjnej/skuteczność: 1. ustawa zasadnicza Niemiec z 1949 r. 2. konstytucja Hiszpanii z 1978 r. 3. konstytucja Czech z 1992 r. 4. konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

4 Skarga konstytucyjna Typologia skargi: Ujęcie szerokie Ujęcie wąskie
Różnice Actio popularis.

5 Skarga konstytucyjna w Polsce
1. incydentalny charakter; 2. ochrona tylko praw regulowanych w konstytucji (podstawa konstytucji); 3. subsydiarny charakter; 4. rozstrzyganie w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym.

6 Skarga w Polsce cd. Podmiot - : interes prawny; powstanie uszczerbku; incydentalny charakter; Podstawa – zarzut naruszenia konstytucyjnych praw i wolności: 1. w wyniku orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia organu administracji publicznej;

7 cd. 2. ostateczny charakter orzeczenia;
3. wąskie ujęcie zarzutu – tylko niekonstytucyjność aktu prawnego, który był podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w danej sprawie; 4. termin 3 miesięcy do złożenia skargi (zawity).

8 Skarga konstytucyjna w Niemczech. Cechy podstawowe.
Przesłanki materialne: 1. Interes osobisty; 2. Interes prawny; 3. Interes realny; 4. Subsydiarność – dwa wyjątki: 1/. gdy skarga ma znaczenie powszechne, 2/. uprzednie wykorzystanie środków zwykłych może doprowadzić do poważnego uszczerbku skarżącego.

9 Skarga cd. Przesłanki formalne:
1. 1 rok dla aktów, dla których nie obowiązuje zasada subsydiarności (np. konstytucje krajów federalnych i ustawy federalne); 1 miesiąc dla pozostałych; 2. Forma pisemna; 3. Szeroki zakres przedmiotowy:

10 cd. Znaczenie orzecznictwa:
1. konstytucje krajów, ustawy federalne i krajów; 2. akty generalne i indywidualne organów administracji publicznej; 3. wyroki sądów powszechnych i administracyjnych; 4. bezczynność (organy admin., sądy, ustawodawca).


Pobierz ppt "Generacje praw człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google