Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w 2010 Podsumowanie Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w 2010 Podsumowanie Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w 2010 Podsumowanie Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

2 Informacje organizacyjne Zebrania Zarządu – 7 (co 2 miesiące) dodatkowo 5 uchwał (tryb obiegowy) 9 nowych Członków Siedziba – gł. ul. Szpitalna 5/5, biuro ul. Kłopotowskiego 6/61 WWW – ofop.eu - najbardziej popularne działy: Aktualności, Program Reprezentacji NGO (d. Europejski), Interwencje - uproszczenie księgowości dla małych NGO, FIO a PO KL; wzajemnego wkładu własnego. Wiosna 2010 – do 1300 unikalnych odwiedzin. Dotacje: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Norweski Mechanizm Finansowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Unia Europejska, składki członkowskie. Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

3 Informacje finansowe Wyniki finansowe: przychody 461 111,82 zł, koszty działalności statutowej 443 425,49 zł, Fundusze Własne to kwota 65.900 zł, w tym: fundusz rezerwowy: 30 000,00 zł, kapitał żelazny: 8 750,00 zł, fundusz na bieżącą obsługę: 27 150,00 zł. Dodatkowo rachunek wyników zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 17 683,33 zł. Zatrudnienie: 6 osób na umowę o pracę, łączne wynagrodzenie za cały rok wyniosło 115 856,18 zł. Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

4 11.05.11Mazowieckie Forum Inic Struktura organizacyjna Dyrektorka: Monika Kozieł Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

5 Program Członkowski p.o.dyrektorki: Areta Wasilewska-Gregorowicz Główne działania w 2010 r.: organizacja WZ w 2010 r., organizacja szkolenia dla 40 os. Przyszły okres finansowania ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ekonomii społecznej (we współpracy z PR NGO), 2 analizy eksperckie prawno-ekonomiczne na temat zarządzania organizacjami i wolontariatu: Zarządzanie - standardy w organizacjach pozarządowej i Prawne aspekty korzystania ze wsparcia wolontariuszy w podmiotach ekonomii społecznej, nawiązanie kontaktów z org. przedsiębiorców (BCC, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZRzP), prace nad utworzeniem Izby Przedsiębiorców Społecznych przy SKES-ie, spotkania robocze dla NGO dot. Izby organizowane we współpracy z Członkami (Zagnańsk, Poznań, Lublin), tygodniowe maile do Członków. Kierunki na przyszłość: modyfikacja zasad członkostwa i zasad przyjmowania organizacji, zmiana sposobu naliczania składek, zwiększenie zasobów ludzkich, rozszerzenie oferty dla Członków, lepszy PR. Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

6 Program Reprezentacji NGO Dyrektor: Agata Wiśniewska-Górczewska Główne działania w 2010 r.: publikacja raportu dot. aktywności pozarządowych członków w komitetach monitorujących 2007-2013; prowadzenie GRSO przy KK NSRO - stanowisko dot. dobrego rządzenia, powołanie KSTP przez KK NSRO i organizacja I konferencji krajowej (X.2010 Warszawa) i I spotkania regionalnego (łódź, XI.2010), zaangażowanie w prace nad SRKS i SSP, udział w dyskusji nad przyszłością polityki spójności; prowadzenie GRSH przy KM PO KL; stanowisko OFOP-u dot. przyszłości polityki spójności; 4 analizy eksperckie - dot. udziału federacji w planowaniu polityk publicznych, wsparcia dla ES w PO KL, roli KM, V raportu kohezyjnego; interwencje systemowe i jednostkowe; działalność konsultacyjna dla NGO, działalność informacyjna. Kierunki na przyszłość: wzmocnienie reprezentantów NGO w KM 2007-2013 przez KSTP, wpływ na fundusze europejskie 2014-2020, szkoła reprezentantów NGO, Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

7 Działania rzecznicze Praca nad Ustawą Medialną Dyskusja na Ustawą o fundacjach Uproszczenie wymogów rachunkowości dla organizacji pozarządowych Aktywny udział w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji Kongres Praw Obywatelskich Propozycja Ustawy o zrzeszeniach i praca nad ustawą Prawo o stowarzyszeniach Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

8 Kongres Praw Obywatelskich Organizatorzy: OFOP (główny) + inne organizacje pozarządowe Główna idea: zainicjowanie debaty nt. jak biurokratyczne ograniczenia i nieefektywność oraz zbyt restrykcyjny system prawa uniemożliwiają normalne korzystanie z praw obywatelskich. Statystyki: 23 debaty, 300 uczestników (średnio 30-50 osób w poszczególnych debatach). Zagadnienia: - procesy tworzenia prawa, - naruszenia prywatności, - demokracja bezpośrednia i partycypacyjna - dostęp do pomocy prawnej, i wiele innych Po KPO: Sformułowanie Memorandum w sprawie wzmocnienia praw obywatelskich i wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2009

9 Program Międzynarodowy Dotychczasowe działania: EKES CIVICUS ENNA W planach: rozbudowa Programu, wzmocnienie działań miedzynarodowych OFOP, wspólne projekty razem z członkami Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011

10 Dziękuję za uwagę Kontakt z biurem Federacji: ul. Szpitalna 5/5, tel. 22 828 91 28, wew. 135, 154 ul. Ks. I. Kłopotowskiego 6 lok. 61, tel. 22 619 46 94 ofop@ofop.eu www.ofop.euwww.ofop.eu oraz Facebook Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011


Pobierz ppt "Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w 2010 Podsumowanie Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google