Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 20.11.2012 Przedsięwzięcia Izby Celnej w Warszawie wspierające przedsiębiorczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 20.11.2012 Przedsięwzięcia Izby Celnej w Warszawie wspierające przedsiębiorczość"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 20.11.2012 Przedsięwzięcia Izby Celnej w Warszawie wspierające przedsiębiorczość

2 ….wspieranie i ułatwianie legalnej działalności gospodarczej… ….ochrona przed zagrożeniami. (elementy Misji Służby Celnej) Codziennie: - bliżej przedsiębiorstw nie naruszających przepisów, -wsparcie dla polskich firm na globalnym rynku, -zwalczanie nadużyć i nieuczciwej konkurencji, -stała profesjonalizacja i unowocześnienie metod pracy. ROLA SŁUŻBY CELNEJ

3 PROGRAM AEO JAKO INICJATYWA UE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

4 - AEOC- UPROSZCZENIA CELNE - AEOS- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA - AEOF-UPROSZCZENIA CELNE/BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA RODZAJE ŚWIADECTW AEO

5 - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw; - Poprawa bezpieczeństwa obrotu towarowego z zagranicą; - Zrównoważenie zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami; - Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej w skali światowej. ZAŁOŻENIA INSTYTUCJI AEO

6 KORZYŚCI Z POSIADANIA STATUSU AEO - Wzrost szybkości i efektywności przepływu towarów; - Możliwość korzystania z ułatwień celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą; - Rękojmia przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji; - Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w relacjach biznesowych; - Uznanie przez środowisko biznesowe i administrację celną za partnera zaufanego i bezpiecznego; - Możliwość uznawania statusu AEO we wszystkich krajach UE oraz w Japonii, USA, Szwajcarii i Norwegii negocjacje w toku: Chiny plany na przyszłość: Korea, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur

7 UŁATWIENIA DLA UPOWAŻNIONYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Odrębne pasy ruchu, Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych; Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością; Specjalne miejsca obsługi dla AEO; Możliwość zawnioskowania o dokonanie kontroli w innym miejscu niż urząd celny; Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/ wywozowej deklaracji skróconej; Uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli; Łatwiejszy dostęp do procedur uproszczonych (IC w Warszawie wydała łącznie 87 pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej).

8 PROCEDURA UPROSZCZONA Szybkość zgłoszenia: Możliwość samodzielnego objęcia towarów procedurą celną w miejscu przez siebie wyznaczonym i zaakceptowanym przez organ celny Uniezależnienie biznesu od ramowych godzin pracy urzędów celnych: Możliwość obejmowania towarów procedurą także wtedy, gdy oddział celny już nie pracuje Optymalizacja codziennych zadań: Oferowanie większej przewidywalności, elastyczności i oszczędności czasu Poprawa płynności finansowej: Możliwość odroczenia płatności należności celnych- rozliczenie podatku poprzez deklarację VAT-7 (art. 33a ustawy o VAT)

9 ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z BEZPIECZNYMI PARTNERAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW Potwierdzeniem dane statystyczne

10 NAZWA ICRODZAJ ŚWIADECTWA AEOŁĄCZNA LICZBA AEOCAEOSAEOF Warszawa64234100 Biała Podlaska2701138 Białystok 140519 Gdynia3671760 Katowice270633 Kielce40610 Kraków2511945 Łódź131620 Olsztyn170118 Opole3014 Poznań2212851 Przemyśl1701633 Rzepin170725 Szczecin2802553 Toruń201627 Wrocław3813069 STATYSTYKA KRAJOWA- stan na 12.11.2012r. (łącznie wydano 604 świadectwa )

11 Kraj (Unia Europejska) Ilość złożonych wniosków AEO wydanych świadectw AEO Austria282261 Belgia335262 Bułgaria2318 Cypr12 Republika Czeska136120 Niemcy64625904 (1) Dania9170 Estonia1916 Hiszpania585470 Finlandia7059 Francja994794 (3) Wielka Brytania478329 Grecja5027 Węgry292265 Irlandia10990 Włochy799640 (4) Litwa2522 Luksemburg2221 Łotwa2718 Malta1918 Holandia17271270 (2) Polska689604 (5) Portugalia15096 Rumunia7347 Szwecja549355 Słowenia10279 Słowacja5347 STATYSTYKA UE

12 MAZOWSZE JAKO SILNY REGION GOSPODARCZY NOWOCZESNEJ EUROPY - Potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego (ok. 650 tys. zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych- stan na 31.12.2011r.); -Lider aktywności gospodarczej, stanowiący punkt odniesienia do pozostałych regionów Polski; -Wysoki udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

13 MAZOWSZE JAKO SILNY REGION GOSPODARCZY NOWOCZESNEJ EUROPY c.d. -Liczba podmiotów, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, dokonujących zgłoszeń celnych we właściwości Izby Celnej w Warszawie (stan na 06.11.2012r.- ok. 14.000 firm; 50.000 firm jest klientem Służby Celnej); -Wsparcie organów administracji celnej dla biznesu działającego na terenie województwa mazowieckiego.

14 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PODEJMOWANE PRZEZ IC W WARSZAWIE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA UŁATWIEŃ PRZEZ BIZNES NA MAZOWSZU Przykłady konferencji/spotkań/warsztatów - z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Loży Radomskiej Business Centre Club, - z firmami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki (Oddział w Warszawie), - udział w konferencji nt. Mazowieckie-silny region nowoczesnej Europy zorganizowanej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, - udział koordynatora ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP w audycji radiowej Radia dla Ciebie, z cyklu Sprawy Mazowsza, - 63 spotkań indywidualnych dla potencjalnych wnioskodawców o świadectwo AEO i/lub o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, -z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych w Polsce, - udział w konferencji kół logistycznych, działających przy wyższych uczelniach, zorganizowanej przez Katedrę Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczestnikami byli przedstawiciele środowisk naukowych z Polski, Federacji Rosyjskiej, Słowacji oraz biznesu, - seminarium zorganizowane we współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, -

15 DZIAŁANIA PROMOCYJNE C.D. - spotkanie z firmami zrzeszonymi w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej w Warszawie, -spotkanie zorganizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza, - udział w konferencji nt. Innowacje i strategie win-win w logistyce i transporcie zorganizowanej przez wydawcę ogólnopolskiego wydawnictwa Eurologistics, - udział przedstawicieli IC w Warszawie w XI Ogólnopolskim Zjeździe Przewoźników Drogowych zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów Podlasie pod hasłem Zmiany w transporcie drogowym nadzieją na lepsze jutro – w Siedlcach, -udział w kongresie Menadżerów Zarządzania Łańcuchem Dostaw zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki w Warszawie, -udział w warsztatach Transport-szanse oraz wyzwania dla polskich przedsiębiorstw zorganizowane przez Centrum Kodów Kreskowych - w Warszawie, - seminarium zorganizowane przez IC w Warszawie dla członków Polsko- Skandynawskiej Izby Gospodarczej w Warszawie,

16 DZIAŁANIA PROMOCYJNE C.D. -udział w konferencji nt. Zadbaj o pieniądze swojej firmy zorganizowanej przez wydawcę ogólnopolskiego wydawnictwa Truck&Business Polska, - udział w konferencji zorganizowanej w Ostrołęce, która była dedykowana przewoźnikom oraz firmom, które dokonują odprawy celne na terenie właściwości Naczelnika UC w Ciechanowie, - 220 listów Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, które zostały skierowane do indywidualnych firm z siedzibą na terenie Mazowsza (w tym ok. 100 listów kierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), - artykuły promujące ułatwienia celne, zgłoszenia elektroniczne, e- deklaracje; publikowane w czasopismach branży transportowo- spedycyjno-logistycznej, tj. Eurologistics, Flota Auto Biznes, Truck and Business, Logistyka Produkcji.

17 DOBRE PRAKTYKI W IZBIE CELNEJ W WARSZAWIE -wyznaczenie w każdym oddziale celnym lokalnych opiekunów firm posiadających AEO/procedurę uproszczoną, - przekazywanie nowym posiadaczom ww. ułatwień informacji o opiekunach, -komunikacja za pomocą newsletter – ów, tj. przekazywane są nowości informacyjne odnośnie zmiany w przepisach prawnych krajowych/unijnych, zbierane są postulaty/uwagi/ opinie od firm posiadających ww. ułatwienia, -organizowane są szkolenia w ramach tzw. profilaktyki merytorycznej- dotychczas 7 szkoleń z udziałem 67 firm, - dwa razy w roku prowadzone są badania ankietowe oraz badania sondażowe dedykowane posiadaczom AEO/procedur uproszczonych.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 20.11.2012 Przedsięwzięcia Izby Celnej w Warszawie wspierające przedsiębiorczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google