Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki
Największe religie świata Buddyzm Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki Poznań A. D. 2012

2 Wprowadzenie Buddyzm został założony w Indiach w V wieku przed Chrystusem przez mędrca zwanego Buddą. Między II i XII wiekiem po Chrystusie rozprzestrzenił się w całej Azji. Religia ta podlegała wpływom wierzeń krajów, które ją przyjęły. Buddyzm wyrósł z hinduizmu i różnych technik medytacyjnych. Dziś buddyzm jest jedną z pięciu największych, najliczebniejszych religii świata – liczy 450 milionów wyznawców, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Religia głosi równość i wolność wszystkich ludzi. Zabrania zniewalania i zabijania jakichkolwiek istot żywych. Brzydzi się prześladowaniem, fałszem, złem, nieuczciwością, złodziejstwem. Buddyści mają za zadanie żyć w harmonii ze sobą i otaczającym ich światem i dążyć do wyzwolenia z samsary – cyklów życia, dążąc do wyzwolenia – nirwany.

3 Symbole Budda – różnie przedstawia się założyciela religii. Zwykle siedzi w Pełnym Lotosie – wyrażając harmonię między samsarą-cyklem życia, a nirwaną-wyzwoleniem z życia. Atrybuty Buddy to: cztery ramiona-oznaczają miłość, współczucie, radość i równowagę; kwiat lotosu-trud dojścia do oświecenia, tak jak kwiat przebija się przed taflę wody, by dotrzeć do promieni słońca, lotos mówi o zrozumieniu dla człowieka, który wydostaje się z błotnistych ciemności; skóra antylopy-łagodność Buddy.

4 Symbole Odcisk stóp Buddy i drzewo bodhi – znajdują się przy stupie (świątyni buddyjskiej) w Bodhgaja; drzewo oświecenia, pod którym rozmyślał Budda, gdy odkrył Koło Dharmy, mimo że niszczone, rośnie ciągle z sadzonki od pierwotnego drzewa z czasów Buddy. Koło Dharmy – symbol koła życia, które odkrył Budda pod drzewem bodhi. Koło to składa się z kręgów cierpienia w samsarze: w narodzinach i śmierci, w „ja” i „moje”. Energia rzeczy – przepływa przez określone rzeczy lub miejsca i można z nich korzystać.

5 Założyciel Siddhartha Gautama, zwany Buddą (przebudzony, oświecony) urodził się ok. 560 r. przed Chrystusem w książęcej rodzinie rycerskiej Siakjów w mieście Kapilawastu. Wcześnie stracił matkę. Wychowywał się w dostatku, został ożeniony przez ojca w wieku 16 lat z Jasiodharą, która urodziła mu syna. Znudzony dostatnim życiem, książę wymknął się, by zobaczyć zwykłe życie. Doznał szoku i poznał prawdę o cierpieniu i przemijaniu. Spotkał cztery osoby: starca, chorego, zmarłego i mnicha żebrzącego, aby mieć co jeść. Poznał w ten sposób: starość, cierpienie, śmierć i ubóstwo.

6 Założyciel Siddhartha postanowił stać się żebrzącym mnichem u hinduistycznych ascetów, którzy nauczyli go pościć i medytować. Nie doprowadziło go to do zbawienia, a raczej do wycieńczenia. W świętych pismach hinduizmu (w Wedzie i Upaniszadach) nie znalazł odpowiedzi na swe pytania, dlatego szukał ich w sobie samym.

7 Założyciel Tak medytując w Bodhgaja pod figowcem doznał przebudzenia (bodhi), oświecenia i staje się Buddą - przebudzonym. Pokonał własne słabości i pokusy. Wkrótce zaczął głosić swą doktrynę. Przez 40 lat pracy misyjnej w kazaniach formułował nauki o cierpieniu, wyzwoleniu i nirwanie. Skromnym trybem życia przekonywał, że doczesność nie ma większego znaczenia. Zmarł mając 80 lat, a jego ciało spalono i rozsypano w ośmiu kopcach (stupach – świątyniach), miejscach ważnych dla buddyzmu.

8 Nauczyciel Człowiek, który dla dobra innych nie wchodzi w stan nirwany, lecz naucza, jak go osiągnąć nazywany jest bodhusattwa. Pomaga cierpiącym i chce ocalić ludzkość.

9 ABC wiary Dharma określa przyczynę i skutek wszystkiego, dlatego można sterować swoim życiem. Ignorowanie dharmy prowadzi do gromadzenia złej karmy, co wpływa na przyszłe życie (reinkarnacja). Budda odrzucił Wedy, wiarę w wiecznego boga i wieczną duszę – pierwszy wyznacznik religii. (Czy buddyzm jest religią, czy raczej filozofią?) Według Buddy jesteśmy stawaniem się zależnym wyłącznie od nas samych, a nie od żadnego boga. Buddyzm ma jednak pogląd na życie po śmierci, wierzy w istoty duchowe – drugi wyznacznik religii. Buddyzm w takim razie jest religią nieteistyczną. Samsara – cykl narodzin i śmierci. Nieustanne odradzanie się (reinkarnacja), jest cierpieniem, ale i szansą dla człowieka, by poznać i zdążać drogą poznania.

10 ABC wiary Skupienie i medytacja, które Budda przejął z jogi, są sposobami na zbliżenie się do nirwany – całkowitego wygaśnięcia pragnień. Zrozumienie czterech szlachetnych prawd (wszystko jest cierpieniem, wynikającym z pragnienia życia) i ośmiorakiej szlachetnej ścieżki (należyte poznanie, istnienie, słowo, postępowanie, życie, wysiłek, usposobienie i koncentracja) prowadzą do przerwania cierpienia i zbliżają do nirwany. Budda zakazał zabijać, kłamać, cudzołożyć i stosować używek. Zabronił też składania ofiar.

11 ABC wiary Cztery Prawdy Buddy:
Wszystko jest cierpieniem (narodziny, choroba, starość, śmierć – powodują cierpienie) Cierpienie człowieka wynika z jego przywiązania do życia i z pożądania, którego nigdy nie da się zaspokoić. Aby uśmierzyć ból i uzyskać pokój, trzeba uwolnić się od pożądania. Aby uwolnić się od pożądania trzeba prowadzić przykładne życie, a to doprowadzi do nirwany - wygaszenia pożądania i uśmierzenie cierpienia.

12 ABC wiary Buddyzm dzieli się dziś na:
hinajastyczny (mnisi w klasztorach, nie uznają żadnego boga) mahajanistyczny (czczący różne lokalne bóstwa, a także samego Buddę, którego uznano za boga). Odmianą tego drugiego jest lamaizm w Nepalu. Dalaj-lama jest uznawany za wcielenie Buddy.

13 Święte pisma Święte teksty powstały po śmierci Buddy. To sprawiło powstanie wielu legend i aury cudowności wokół założyciela buddyzmu, który za życia był skromny i dążył do rozumowego przekonania rozmówców. Pisma – Tripitaka (trójkosz): Vinaja Pitaka – kosz dyscypliny, reguły stosowane przez mnichów Sutta Pitaka – kosz nauk, kazania i pouczenia o życiu Buddy, jego poprzednich wcieleniach (reinkarnacja, Budda był więc wcześniej innymi buddami-przebudzonymi), śmierci. Abhidharma Pitaka – kosz dogmatyki, doktryna o zagadnieniach metafizycznych. Zadaniem tych pism jest przybliżenie głównej drogi buddyzmu – Dharmy. Jej praktykowanie to nieustanna praca wewnętrzna, polegająca na uświadamianiu sobie prawdziwej natury, odrzucaniu wyobrażeń i iluzji.

14 Kult Podstawowa praktyka religijna to medytacja. Rytualne ruchy i powtarzanie mantr sprzyja medytacji. Najpopularniejszą mantrą jest zdanie: niech żyje klejnot w lotosie. Modlitwa ma oczyszczać z negatywnej karmy. Najlepszym miejscem modlitwy jest oczywiście Bodhgaja – miejsce oświecenia Buddy. Początkowo nie istniały żadne obrzędy. Z czasem zaczęły powstawać ołtarze modlitewne w świątyniach (stupach) i prywatne w domach. Powinnny zawierać figurę lub obraz Buddy (znak ciała), stupę (umysł Buddy), oraz wersety z jego nauczania. Początkowy zakaz składania ofiar złagodniał i dziś ofiaruje się kwiaty, świeczki, pokarmy.

15 Kult Podstawowa praktyka religijna to medytacja. Rytualne ruchy i powtarzanie mantr sprzyja medytacji. Najpopularniejszą mantrą jest zdanie: niech żyje klejnot w lotosie. Modlitwa ma oczyszczać z negatywnej karmy. Najlepszym miejscem modlitwy jest oczywiście Bodhgaja – miejsce oświecenia Buddy. Początkowo nie istniały żadne obrzędy. Z czasem zaczęły powstawać ołtarze modlitewne w świątyniach i prywatne w domach. Powinnny zawierać figurę lub obraz Buddy (znak ciała), stupę (umysł Buddy), oraz wersety z jego nauczania. Początkowy zakaz składania ofiar złagodniał i dziś ofiaruje się kwiaty, świeczki, pokarmy.

16 Kult Mali – tybetański rodzaj sznura modlitewnego ze 108 koralikami do odmawiania mantry, lub z 27 koralikami, noszony nad nadgarstkiem. Używa się też młynków z świętymi tekstami, obracanymi korbką. Znaczenie religijne mają też dzwony i flagi modlitewne z tekstami mantr (obok). Miejscami kultu są klasztory – święte miejsca odosobnienia i medytacji.

17 Kult Mali – tybetański rodzaj sznura modlitewnego ze 108 koralikami do odmawiania mantry, lub z 27 koralikami, noszony nad nadgarstkiem. Używa się też młynków z świętymi tekstami, obracanymi korbką. Znaczenie religijne mają też dzwony i flagi modlitewne z tekstami mantr (obok). Miejscami kultu są klasztory – święte miejsca odosobnienia i medytacji.

18 Święta Święta buddyjskie opierają się na kalendarzu lunarnym, stąd nie ma stałości terminów. Główne święta upamiętniają wydarzenia z życia Buddy Siakjamuniego. Uczynki dokonane w czasie świąt – dobre lub złe – zwielokrotniają się. Święto Wesak – upamiętnia narodziny, przebudzenie i odejście Buddy w nirwanę (pierwsza pełnia księżyca w znaku byka). Dzień Dharmy – wspomina fakt, gdy w Sarnath pierwsi uczniowie wysłuchali kazania Buddy i gdy wprawione w ruch zostało koło Dharmy. Buddyści dziękują swemu nauczycielowi za nauki (pierwsza lipcowa pełnia). Dzień Parinirwany – koniec życia Buddy, wspomnienie o śmierci i zmarłych (po pierwszej lutowej pełni). Nowy Rok (Losar) – podsumowanie nagromadzonej karmy, poprawa zachowania. W Tajlandii organizowana jest wtedy parada różnych figur Buddy. Polewa się ciało wodą – znak obmycia ze złej karmy. Rodzinnie buduje się stupę (kopiec) i przyozdabia ją kwiatami.

19 Pielgrzymki Cele pielgrzymek:
Lumbini – miejsce narodzin Buddy (w Himalajach) Bodhgaja – miejsce oświecenia wszystkich buddów, także ostatniego Buddy Siakjamuniego Sarnath (dziś Benares) – miejsce, gdzie po raz pierwszy nauczał Budda Modlitwa w tych miejscach mantrami ma moc niwelować nawet oporną złą karmę.

20 Zadanie domowe Odpowiedz pisemnie w zeszycie pełnymi zdaniami na pytania: Jak nazywa się stan wygaśnięcia w człowieku wszelkiego cierpienia i pragnień (stan obojętności), do którego zmierza buddyzm? Co znaczy imię Budda? Jak nazywa się urząd buddyjskiego przywódcy duchowego Nepalu? Jak nazywał się ostatni Budda, uważany za założyciela buddyzmu? Z jakiego rodu pochodził?

21 Bibliografia Encyklopedia szkolna. Religie świata, red. C. Naudin, M.-L. Cuq, wyd. Delta W-Z. M. Kuźmińska, Wielkie religie świata, wyd. Egmont, Warszawa 2007. Religie świata, red. H. Tinq, wyd. Larousse, Wrocław 2007. Ilustracje, mapy i wykresy pochodzą z: i inne.

22 Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki
Największe religie świata dk. Grzegorz Konieczny Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki Poznań A. D. 2012


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google