Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Definiując analizę techniczną można stwierdzić, że jest to wykorzystanie prawidłowości w kształtowaniu się kursów akcji do przewidywania zmian trendów cenowych zanim trendy te ulegną odwróceniu. W szczególności w ramach analizy technicznej poszukuje się punktów zwrotnych, zanim dojdzie do zmiany kierunku trendu.

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna służy do określania prawdopodobnej zmiany kursów akcji na podstawie ich oceny w przeszłości z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu. Na podstawie analizy wykresów ilustrujących zmiany cen i wolumenu obrotów na giełdzie można zidentyfikować powtarzające się w czasie konfiguracje, które z kolei pozwalają prognozować przyszłe trendy kursów giełdowych. Prognoza już z założenia zawiera pewien margines błędu, a prawdopodobieństwo jej spełnienia się wynika bezpośrednio z częstotliwości trafnych decyzji w przeszłości.

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Dla zrozumienia istoty tych metod przy stosowaniu analizy technicznej należy pamiętać o pewnych zasadach: wartość rynkowa akcji jest określana przez relacje pomiędzy popytem i podażą, na wysokość kursu akcji wpływają zarówno czynniki racjonalne, jak i irracjonalne, ceny zmieniają się generalnie zgodnie z trendem trwającym przez jakiś czas, zmiany w trendzie powodowane są przez zmiany w popycie i podaży,

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA wzorce zmian mają charakter prawidłowości i ulegają regule powtarzalności, zmiany w popycie i podaży można znaleźć w wykresach zmian cen akcji na rynku, podstawą analiz jest trend bazowy trwający co najmniej kilkanaście lat, na który nakładają się trzy rodzaje trendów niższego rzędu: pierwotny, wtórny i trzeciorzędowy, cena akcji jest nierozerwalnie związana z obrotem,

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA metody analizy technicznej są tym bardziej pożyteczne, im płynniejszy jest rynek akcji, przy akcjach spółek o małych obrotach metody te często zawodzą, przy podejmowaniu decyzji nie wolno polegać na pojedynczym sygnale zakupu lub sprzedaży, potwierdzenia trzeba szukać co najmniej w kilku metodach analizy technicznej lub na gruncie analizy fundamentalnej.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Podstawą analizy technicznej są wykresy, na których nanosi się ceny akcji. Z uwagi na charakter prezentowanych na nich danych (ceny akcji) nazywa się je akcjogramami. Akcjogramy wykorzystywane w klasycznej analizie technicznej charakteryzują się liniową skalą ceny.

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Cena giełdowa Echo Press w liniowej skali.

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Cena giełdowa Echo Press w logarytmicznej skali

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Przez trend w analizie technicznej rozumieć należy linię, która przebiega regularnie, a zmiany jakie można zaobserwować z perspektywy upływającego czasu mają charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Pojęcie trendu w ramach analizy technicznej odbiega nieco od definicji znanej przedstawicielom metod ilościowych w ekonomii.

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA TECHNICZNA Trend rosnący to taki, w którym dolne granice spadków cen da się połączyć linią prostą, która kieruje się do góry. Z trendem malejącym mamy do czynienia wówczas, gdy górne granice wzrostów cen da się połączyć linią prostą, która kieruje się na dół. Właśnie te linie proste łączące szczyty spadków lub wzrostów, a nie kształtowanie się cen w czasie, są nazywane w analizie technicznej liniami trendu.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kształtowanie się cen akcji spółki Agros w okresie od stycznia 1996 roku do września 1996 roku (przykład trendu rosnącego)

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kształtowanie się cen akcji spółki Irena w okresie od stycznia 1996 roku do września 1996 roku (przykład trendu malejącego)

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przykładowa linia wsparcia dla spółki Rolimpex

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przykładowa linia oporu dla spółki Warta

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zniżkujący kanał trendowy dla spółki Kęty

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Horyzontalny kanał trendowy dla spółki Agros

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rosnący kanał trendowy dla spółki Stalexport

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wachlarz dla spółki BWR

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Średnia ruchoma 15 i 45 okresowa dla spółki Uniwersal

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Średnia arytmetyczna, ważona potęgowo i wykładnicza dla spółki Górażdże

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Średnia arytmetyczna ważona i średnia geometryczna dla spółki Górażdże

23 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Filtr wstęgi potęgowej 10 % dla spółki Krosno

24 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

25 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskaźnik szybkości zmian ROC dla spółki WBK dla k=5 i k=10

26 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

27 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskaźnik wykupienia-wysprzedaży dla k=5 i k=50 dla spółki Tonsil

28 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

29 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. MACD dla spółki Novita od stycznia do września 1996 roku przy k 1 =8, k 2 =17 i k=9 dla linii sygnału

30 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

31 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskaźnik OBV dla spółki ESPEBEPE od stycznia do września 1996 roku

32 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

33 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcjogram dla spółki BRE ze wstęgami Bollingera od stycznia do września 1996 roku (k=15)

34 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja głowy i ramion dla spółki Oława

35 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja litery W dla spółki Novita

36 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja trójkąta zniżkującego dla spółki Exbud

37 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja trójkąta symetrycznego dla spółki Mostostal Warszawa

38 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja flagi wznoszącej się dla spółki Optimus

39 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Elementarna fala Elliotta

40 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja Elliotta na rynku rosnącym

41 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Formacja Elliotta na rynku malejącym

42 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Egzemplifikacja teorii Elliotta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1996 roku


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google