Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘGI BOLLINGERA OSCYLATORY: MOMENTUM ROC MACD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘGI BOLLINGERA OSCYLATORY: MOMENTUM ROC MACD"— Zapis prezentacji:

1 WSTĘGI BOLLINGERA OSCYLATORY: MOMENTUM ROC MACD
ANALIZA TECHNICZNA WSTĘGI BOLLINGERA OSCYLATORY: MOMENTUM ROC MACD

2 Wstęgi Bollingera. Konstrukcja i działanie
Wskaźnik opiera się na średniej kroczącej, zwykle 20 – sesyjnej, prostej. Dla każdej sesji oba punkty wstęgi (górny i dolny) oddalone są od średniej o dwa odchylenia standardowe. Szerokość wstęgi mierzy zmienność cen. W okresie zwiększającej się zmienności linie wstęgi oddalają się od siebie (zbliżają się w okresie niskiej zmienności) BB powinno stosować się z oscylatorami

3 Konstrukcja i działanie
„linia środkowa” – (na ogół) 20 sesyjna prosta średnia krocząca z ceny akcji (lub kursu indeksu), Górna wstęga = linia środkowa + 2 ˣ odchylenie standardowe cen z ostatnich 20 sesji (lub kursów indeksu) Górna wstęga = linia środkowa - 2 ˣ odchylenie standardowe cen z ostatnich 20 sesji (lub kursów indeksu)

4 Wstęgi Bollingera (20) . Przykład Unikredyt, maj 09 – wrzesień 09

5 Wstęgi Bollingera Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub zbliża się do niej (dolna szara linia). Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi lub zbliża się do niej (górna szara linia).

6

7 Wstęgi Bollingera. Uwagi
Opisany wyżej sposób analizy dotyczy tylko przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. (Przy długich wzrostach lub spadkach często wykres cenowy instrumentu porusza się poza obszarem wyznaczonym przez wstęgę). Jeśli linie wstęgi znajdują się przez dłuższy czas bardzo blisko siebie, można się spodziewać dużego ruchu cen. Jego kierunek jest najczęściej zgodny z ruchem, który doprowadził do pierwszego wyraźnego przebicia wstęgi (np. ostatni sygnał K na przykładowym wykresie). Dużo większa niż zwykle odległość linii wstęgi oznacza prawdopodobny koniec trendu

8 Wstęgi Bollingera (10) . Unikredyt, maj 09 – wrzesień 09

9 Wstęgi Bollingera (10) . Unikredyt, 06. 2008 – 10. 2008

10 Wstęgi Bollingera (12). Dłuższy okres Unikredyt, 03. 2009 – 03. 2010

11 Wstęgi Bollingera. Wybicie po trendzie horyzontalnym

12 Górna wstęga jako linia oporu

13 Dolna wstęga jako linia wsparcia

14 Wstęgi Bollingera. Uwagi
Szacuje się, że cena przebywa w obszarze wyznaczonym przez wstęgę w ok % czasu. Wstęga jest wskaźnikiem pomocniczym i nie powinna być stosowana do podejmowania decyzji w oderwaniu od innych elementów analizy technicznej

15 OSCYLATORY Skuteczne narzędzia przy trendach bocznych, wrażliwe na niewielkie wahania cen lub indeksów Informują o sytuacjach skrajnych o tzw. „wykupieniu” bądź „wyprzedaniu” impecie rynku (sile trendu) fazie trendu (trend „młody”, „dojrzały”) dywergencji (rozbieżności z trendem cenowym)

16 Dywergencje Dywergencja pozytywna („bycza”- bullish)
Kolejne minima lokalne oscylatora leżą coraz wyżej przy spadkowym trendzie ceny Dywergencja negatywna („niedźwiedzia” – bearish) Kolejne maksima lokalne oscylatora leżą coraz niżej przy wzrostowym trendzie ceny Dywergencje stanowią ostrzeżenie przed możliwością zmiany trendu cenowego

17 OSCYLATORY – własności, stosowanie
Oscylatory to wskaźniki o charakterze pomocniczym, ich analiza powinna być podporządkowana analizie trendu mniej istotne na początku trendu, bardziej istotne pod jego koniec Punkty zwrotne (ekstrema lokalne) na oscylatorach krótkich (małe n) poprzedzają punkty zwrotne na wykresie cenowym Niektóre oscylatory wahają się wokół poziomu równowagi, inne - w ustalonym zakresie (najczęściej od 0 do 100).

18 OSCYLATORY – interpretacja
Jeżeli oscylator przyjmuje ekstremalne wartości w swym zakresie, to można się spodziewać korekty, konsolidacji bądź też zmiany trendu Jeżeli oscylator przebywa w dolnym zakresie wahań – ogólne wskazanie zaleca kupno. W chwili przebywania w górnym zakresie – sprzedaż Dla oscylujących wokół poziomu zerowego – przejście z „-” na „+” jest sygnałem kupna Zmiana znaku w odwrotnym kierunku – sygnał sprzedaży

19 Mierzenie siły trenu (impetu). Momentum
M = V – V- n V – ostatnia cena zamknięcia V- n - cena zamknięcia sprzed n-dni Często stosowany jest okres 10 dniowy Przy różnych n uzyskiwane są różne zakresy wahań oscylatora, a także różne okresy przebywania po dodatniej stronie punktu równowagi oraz różne liczby sygnałów. Liczba generowanych sygnałów jest mniejsza dla większych n.

20 Linia impetu, czyli wykres Momentum
Wzrastająca linia impetu ponad poziomem zerowym oznacza trend wzrostowy przybierający na sile Płaska linia impetu ponad poziomem zerowym oznacza stabilny trend wzrostowy Opadająca linia impetu ponad poziomem zerowym oznacza słabnący trend wzrostowy

21 Wykres ceny = trend liniowy + cykl (12) Momentum o długościach: 3, 6, 12, 24

22 Wykres ceny = przesunięta sinusoida (64) Momentum o długościach: 5, 9, 14, 30, 64

23 Wykres ceny = trend liniowy + sinusoida (24) Momentum o długościach: 6, 12, 24

24

25

26 Wykres ceny = trend liniowy + sinusoida (24) Średnie kroczące o długościach 6, 12, 24

27 Przykład / momentum(10) (widoczne dywergencje)

28 Mierzenie impetu Wykres Momentum
Opadająca linia impetu poniżej poziomu zerowego oznacza przybierający na sile trend spadkowy Płaska linia impetu poniżej poziomu zerowego oznacza stabilny trend spadkowy Wzrastająca linia impetu poniżej poziomu zerowego oznacza słabnący trend spadkowy

29 Przykład / Porównanie momentum(7) z momentum(10)

30 Momentum - stosowanie Wskaźnik impetu wyprzedza ruch cen
Przecięcie poziomu zerowego jest sygnałem do zawarcia transakcji By wykonać transakcję sygnał musi być zgodny z trendem cenowym (czyli przecięciu od dołu poziomu zerowego przez momentum musi towarzyszyć trend wzrostowy, przecięciu od góry - trend spadkowy)

31 Momentum – zakres wahań
Zakres wahań oscylatora nie jest ograniczony Przy ustaleniu zakresów skrajnych należy zbadać dane historyczne

32 Negatywna dywergencja na momentum (10) oraz sygnał sprzedaży

33 MOMENTUM - SYGNAŁY SPRZEDAŻY

34 MOMENTUM W DŁUGIM TRENDZIE WZROSTOWYM (przyspieszającym, przerywanym korektami spadkowymi)

35 Konstrukcja n dniowego wskaźnika V – ostatnia cena zamknięcia
Wskaźnik zmian ROC (Rate of change) (miara tempa zmian) wersja 1 (Murphy) Konstrukcja n dniowego wskaźnika ROCn = 100*( V / V- n ) V – ostatnia cena zamknięcia V- n - cena zamknięcia sprzed n-dni ROC oscyluje względem linii 100, będącej tu linią sygnalną. Interpretacja -taka jak przy momentum

36 Wskaźnik zmian ROC wersja 2 (stockcharts.com/)
The Rate of Change (ROC) indicator is a very simple yet effective momentum oscillator that measures the percent change in price from one period to the next. The ROC calculation compares the current price with the price n periods ago. ROC = ( (Today's close - Close n periods ago) / (Close n periods ago) ) * 100 The plot forms an oscillator that fluctuates above and below the zero line as the Rate of Change moves from positive to negative. The oscillator can be used as any other momentum oscillator by looking for higher lows, lower highs, positive and negative divergences, and crosses above and below zero for signals.

37 Wskaźnik zmian ROC ROC mierzy procentową zmianę ceny miedzy na przedziale czasu o określonej długości. ROC porównuje bieżącą cenę z ceną n sesji wstecz. ROC= = 100*( (cena dzis. zamk. - cena zamk. sprzed n sesji) / (cena zamk. sprzed n sesji) ) Wykres ROC waha się wokół poziomu zerowego. Oscylator może być stosowany jak Momentum, m.in. do wykrywania pozytywnych i negatywnych dywergencji Przecięcia poziomu zerowego są traktowane jak sygnały kupna bądź sprzedaży

38 Wykres cenowy i ROC(15)

39 Przykład / ROC(10)

40 Oscylator MACD Moving Average Convergence / Divergence
Wskaźnik MACD opiera się na różnicy dwóch średnich ruchomych o różnych długościach. Krótkoterminowa MACD jest (zwykle) różnicą średnich 12-sesyjnej (odjemna) oraz 26 sesyjnej (odjemnik) Linią sygnalną jest wtedy średnia krocząca z 9 sesji z wartości samego wskaźnika. Najczęściej do MACD stosuje się średnie wykładnicze

41 Krzywa MACD i linia sygnalna
Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie z dołu jest sygnałem kupna, przebicie z góry traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Potwierdzeniem sygnałów jest odpowiednie przełamanie poziomu równowagi – czyli wyjście MACD ponad poziom zerowy w przypadku sygnału kupna, zejście poniżej zera w przypadku sygnału sprzedaży

42 Przecięcia średnich ruchomych generują wiarygodne sygnały, przecięcia linii sygnalnej - niekoniecznie

43 Wyraźne trendy- przecięcia średnich ruchomych dają bardziej wiarygodne sygnały niż przecięcia linii sygnalnej

44 Ruch boczny – wiele sygnałów, po których brak zdecydowanego trendu

45 Silny trend – fałszywe sygnały sprzedaży

46 Negatywna dywergencja MACD Przełamanie wsparcia na wykresie ceny oraz na MACD

47 Wzrost mimo negatywnej dywergencji

48 MACD – WCZESNY SYGNAŁ KUPNA

49 Charakterystyka MACD W trendzie rosnącym przyjmuje wartości dodatnie
W trendzie spadkowym przyjmuje wartości ujemne W trendzie bocznym oscyluje wokół wartości zerowej Wartość bezwzględna MACD świadczy o sile trendu Zmniejszająca się wartość wskaźnika po osiągnięciu maksimum (na plusie) świadczy o gasnącym trendzie wzrostowym Wskaźnik jest wrażliwy na wahania cen – w trendzie wzrostowym może przyjmować krótkookresowo wartości ujemne

50 MACD OPARTE NA ŚREDNICH 12 i 26 SESYJNYCH (prostych i ważonych liniowo)

51 ZESTAWIENIE AKCJOGRAMU BRE (żółty) Z MACD WAŻONĄ LINIOWO (niebieski) oraz z MACD OPARTĄ NA ŚREDNICH PROSTYCH (różowy)

52 PORÓWNANIE MACD i LINII SYGNALNEJ DLA ŚREDNICH WAŻONYCH LINIOWO DLA ŚREDNICH PROSTYCH

53 PORÓWNANIE MACD i LINII SYGNALNEJ DLA ŚREDNICH WAŻONYCH LINIOWO DLA ŚREDNICH PROSTYCH

54 KURS AKCJI I WYKRES MACD(12,26)

55 KURS AKCJI I WYKRES MACD(12,26) Linia sygnalna – kolor różowy

56 POTWIERDZENIE SYGNAŁU SPRZEDAŻY PRZEZ MACD PO TRENDZIE WZROSTOWYM


Pobierz ppt "WSTĘGI BOLLINGERA OSCYLATORY: MOMENTUM ROC MACD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google