Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 5"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 5
Podstawowe pojęcia analizy trendu Linie trendu, przełamanie linii trendu Linie wachlarza. Podwójne dno. Podwójny szczyt Linia regresji liniowej . Kanał trendu Kanał regresji Fale trendu i ich zniesienia. Projekcja zasięgu fali spadkowej. Średnia ruchoma otrzymana metodą najmniejszych kwadratów

2

3 Przełamanie trendu spadkowego Formacja podwójnego dna

4 Potwierdzenie końca trendu wzrostowego

5

6

7 Formacja podwójnego szczytu

8 Formacja podwójnego szczytu

9 Kanały trendu

10 Kanał trendu wzrostowego trend długoterminowy trendy średnioterminowe (1,2,3)

11 Strategia wykorzystania kanału trendu
Podstawowa linia trendu wzrostowego – otwieranie długoterminowych pozycji (inwestycje o długim horyzoncie czasowym) Linia kanału – osiąganie krótkoterminowych zysków (sprzedaż akcji), odkupienie po korekcie spadkowej. Możliwa krótka sprzedaż przy osiąganiu przez cenę linii kanału

12 Schematy kanałów trendu: wzrostowego, spadkowego

13 kanał trendu - istotność i sygnały
Kanał trendu jest tym bardziej wiarygodny im dłużej jest aktualny i im częściej jego linie odbijają wykres ceny lub indeksu Pojawianie się kolejnych szczytów nad linią kanału oznacza wzmocnienie trendu Kolejne szczyty poniżej linii kanału oznaczają słabnięcie trendu wzrostowego Zwiększające się obroty są potwierdzeniem istotności trendu Przełamanie głównej linii trendu jest sygnałem zmiany trendu Przełamanie linii kanału jest sygnałem przyspieszenia trendu głównego

14 Wyłamanie w dół z kanału trendu wzrostowego

15 Wyłamanie w górę z kanału trendu wzrostowego

16 Linia trendu - podsumowanie
Linia trendu jest ważniejsza niż linia kanału Wiarygodność linii trendu zależy od czasu jego obowiązywania, liczbie „obron” trendu względnej równomierności kolejnych „dołków” nachylenia (im mniejsze, tym trend pewniejszy) wolumenu – powinien potwierdzać trend Konsekwencją przełamania głównej linii trendu jest zazwyczaj spadek o szerokość kanału

17 Przykład przełamania linii trendu bez negatywnych konsekwencji

18 Regresja liniowa

19 Linia regresji – prosta przy której suma kwadratów długości czerwonych odcinków przyjmuje wartość minimalną

20 Równanie linii regresji
Równanie regresji liniowej Y względem X Y = a X + b Y-YS= [COV(X,Y)/WAR X](X - XS). YS - średnia wartość wektora Y XS- średnia wartość wektora X COV(X,Y) kowariancja wektorów X, Y WAR X wariancja wektora X

21 Kanał regresji liniowej

22 Kanał regresji liniowej
Kanał regresji trendu może być przedłużony tak, by mógł ekstrapolować przyszłe ceny. Linia dolna trendu działa jak linia wsparcia zaś górna jak linia oporu. Linie te pokazują także stan wykupienia (przekroczenie górnej) bądź wyprzedania - spadek poniżej dolnej.

23 Kanał regresji liniowej
Linia środkowa – linia regresji liniowej (linia minimalizująca w sensie średniokwadratowym odległości od punktów wykresu cen zamknięcia) Linie górna i dolna – w identycznej odległości od linii środkowej, (co najmniej) jedna z nich przechodzi przez najbardziej oddalony punkt od linii środkowej

24 Kanał trendu-korzystanie z narzędzia patchfork

25 Kanał trendu-korzystanie z narzędzia patchfork

26 Kanały trendu - korzystanie z narzędzia patchfork

27 Narzędzie - Keltner Channel
Keltner Channel jest wyznaczony przez 3 linie. Linie zewnętrzne wyznaczają obszar, gdzie z dużym prawdopodobieństwem powinien przebywać wykres ceny Jeżeli wykres znajdzie się nad górną linią to oznacza, że ceny są „za wysokie” pod dolną - „za niskie" w stosunku do pewnej średniej kroczącej.

28 Narzędzie - Keltner Channel

29 Narzędzie - Keltner Channel
W nowszej wersji Kanału Keltnera linią środkową jest (zwykle) 20-okresowa EMA. Dla każdego dnia punkty linii górnej i dolnej leżą w tej samej odległości od średniej wykładniczej. Odległość ta to wielokrotność (typowo - dwukrotność) wskaźnika zmienności ATR(10).

30 Narzędzie ZigZag ZigZag zaznacza odcinkami zmiany cen przekraczające ustaloną wartość ZigZag jest filtrem ignorującym małe wahania ceny Trendy wyznaczone przez ZigZag analizuje się w aspekcie względnych ruchów ceny Minimalne zmiany na które zareaguje to narzędzie podaje się w ujęciu procentowym. Jeżeli podamy parametr 10 %, to otrzymamy odcinek jeżeli względna zmiana ceny osiągnie co najmniej 10%. Ruchy o mniejszej wartości względnej będą ignorowane

31 Narzędzie ZigZag ZigZag jest wykorzystywany do analizy zniesienia Fibonacciego projekcji zasięgu kolejnych ruchów ceny analizy fal Elliotta

32 Schematyczne przedstawienie zmian ceny narzędziem ZIG-ZAG (5%) Kopex

33 ZIG-ZAG (10%) Kopex

34 ZIG-ZAG (20%) Kopex

35 ZIG-ZAG (5%, 10 %, 20%) Kopex

36 ZIG-ZAG (20%) MCI

37 ZIG-ZAG (20%) MCI zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej

38 MCI Badanie zniesień fal spadkowych

39 Projekcja zasięgu kolejnych fal spadkowych za pomocą zniesienia Fibonacciego (spółka Liberty)

40 Projekcja zasięgu kolejnych fal spadkowych za pomocą zniesienia Fibonacciego (spółka Liberty)

41 Średnia ruchoma uzyskana metodą najmniejszych kwadratów Least Squares Moving Average (LSMA 15)

42 Porównanie działania Least Squares Moving Average (25) -czerwony oraz Expotential Moving Average (15) - niebieski

43 Porównanie średnich typu LSMA o różnych długościach (25) czerwony, (45) - niebieski


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google