Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 7"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 7
Luki cenowe Formacje cenowe kontynuacji trendu Formacje zmiany lub kontynuacji trendu

2 Formacje - rozpoznawanie

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 luka startu luka ucieczki luka wyczerpania
Luki cenowe luka startu luka ucieczki luka wyczerpania

16 Luki cenowe Dzienne luki cenowe powstają w dwóch sytuacjach:
Cena minimalna w dniu następnym jest większa niż cena maksymalna w poprzednim Cena maksymalna w dniu następnym jest mniejsza niż cena minimalna w poprzednim Można definiować luki cenowe dla różnych interwałów czasowych

17 Luki cenowe

18 Rozróżnia się 3 rodzaje luk:
Luki cenowe W trendzie wzrostowym luki cenowe świadczą o sile trendu, podobnie jak luki cenowe w trendzie spadkowym Rozróżnia się 3 rodzaje luk: luka startu luka ucieczki luka wyczerpania

19 Luka startu - sygnały Luka startu pojawia się po wykształceniu formacji odwrócenia trendu (przełamania linii trendu, przerwanie linii szyi w odwróconej formacji głowy i ramion) i zapowiada znaczący ruch cen Luce startu towarzyszy duży wolumen Luka ta na ogół nie jest zapełniana (często – tylko częściowo) Im większy wolumen tym mniejsze prawdopodobieństwo jej wypełnienia Wypełnienie luki oznacza, że jej powstanie było fałszywym sygnałem

20 Luka startu - znaczenie
Luka startu na początku trendu wzrostowego staje się obszarem wsparcia w czasie korekty spadkowej Luka startu na początku trendu spadkowego staje się obszarem oporu czasie korekty wzrostowej

21 Luka ucieczki Luka ucieczki powstaje około połowy trendu, gdy ceny gwałtownie rosną bądź spadają przy umiarkowanych obrotach Luka ucieczki w trendzie wzrostowym jest oznaką siły rynku zaś w trendzie spadkowym - słabości rynku Luka ucieczki – podobnie do luki startu - staje się obszarem wsparcia w czasie korekty spadkowej lub obszarem oporu czasie korekty wzrostowej Wypełnienie luki ucieczki może zapowiadać zmianę trendu

22 Luka wyczerpania Luka wyczerpania - pojawia się pod koniec trendu
( w trendzie wzrostowym jest to wzrost „ostatkiem sił” zaś w trendzie spadkowym „ostatni histeryczny spadek”) W trendzie wzrostowym spadek cen poniżej luki wyczerpania oznacza zazwyczaj koniec tego trendu (podobnie jak wzrost cen powyżej luki wyczerpania w trendzie spadkowym)

23

24

25 Luki startu i ucieczki w trendzie spadkowym

26 Wyspa odwrotu w trendzie wzrostowym
Formacja składająca się z luki wyczerpania trendu wzrostowego, kilku lub kilkunastu świec o krótkich korpusach oraz luki (startowej trendu spadkowego) Wyspa odwrotu jest silnym sygnałem zmiany trendu na spadkowy Podobnie definiuje się wyspę odwrotu w trendzie spadkowym, będącą zapowiedzią trendu wzrostowego

27 Wyspa odwrotu w trendzie wzrostowym

28

29 Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu
Formacja trójkąta symetrycznego Formacja trójkąta zwyżkującego Formacja trójkąta zniżkującego Formacja trójkąta rozszerzającego Formacja diamentu Formacja prostokąta

30 Formacja trójkąta symetrycznego

31 Formacje trójkątów Formacje trójkątów występują zarówno jako formacje odwrócenia i kontynuacji trendu. Są to formacje najczęściej spotykane, jednocześnie najmniej pewne. Wybicie z trójkąta powinno nastąpić w odległości od połowy do (średnio) 2/3 odległości od momentu tworzenia trójkąta do jego wierzchołka. Zasięg ruchu ceny wyznacza wysokość trójkąta mierzona od punktu wybicia.

32 Formacja trójkąta symetrycznego

33 Formacja trójkąta symetrycznego
Formację wyznaczają dwie zbieżne linie poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Sygnałem kupna jest przełamanie górnej linii (wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć). Po wybiciu często następuje ruch korekcyjny Sygnałem sprzedaży jest przełamanie dolnej linii Wybicie z trójkąta symetrycznego powinno nastąpić w granicach od 50% do 25% przed jego końcem (licząc od pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta).

34 Formacja trójkąta symetrycznego
Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (linia fioletowa na rysunku). Poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta (K) stanowi często silne wsparcie lub opór. Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie Czas kształtowania - od kilku tygodni do kilku miesięcy Zastosowanie - podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży

35 Trójkąt zwyżkujący

36 Trójkąt zwyżkujący Górna linia trójkąta zwyżkującego przebiega poziomo
Podobnie jak w formacji trójkąta symetrycznego wolumen obrotów powinien maleć. Sygnałem kupna jest przełamanie poziomej linii (wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć). Wybicie z trójkąta zwyżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem (licząc od pierwszego punktu zwrotnego do punktu K). Późniejsze wybicie jest często sygnałem fałszywym.

37 Trójkąt zwyżkujący Wielkość wzrostu cen po wybiciu w górę z trójkąta – jak dla trójkąta symetrycznego (linia fioletowa na rysunku). Poziom wyznaczony przez górną krawędź często stanowi - po wybiciu w górę - silne wsparcie. Czas kształtowania - od kilku tygodni do kilku miesięcy Zastosowanie - podjęcie decyzji kupna

38 Trójkąt zniżkujący

39 Trójkąt zniżkujący Dolna linia trójkąta zniżkującego przebiega poziomo. Podobnie jak w formacji trójkąta symetrycznego wolumen obrotów powinien maleć. Sygnałem sprzedaży jest przełamanie poziomej linii (wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć). Wybicie z trójkąta zniżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem (licząc od pierwszego punktu zwrotnego do punktu K). Późniejsze wybicie bywa często ruchem fałszywym.

40 Trójkąt zniżkujący Wielkość spadku po wybiciu w dół z trójkąta - co najmniej równa wysokości formacji (fioletowy odcinek). Poziom wyznaczony przez dolną krawędź często stanowi - po wybiciu w dół - silny opór. Czas kształtowania - od kilku tygodni do kilku miesięcy Zastosowanie - podjęcie decyzji sprzedaży

41 Formacje trójkątów rozszerzających

42 Formacje trójkątów rozszerzających
Formacje zarówno odwrócenia jak i kontynuacji Często - formacje wierzchołkowe. Linie trójkąta rozszerzającego przebiegają wzdłuż rosnących maksimów cenowych i malejących minimów. Wolumen obrotów w trakcie tworzenia samej formacji powinien maleć. Silny przyrost wolumenu powinien natomiast towarzyszyć wybiciu z formacji niezależnie od jego kierunku.

43 Formacje trójkątów rozszerzających
W przeciwieństwie do klasycznych formacji trójkąta w przypadku trójkąta rozszerzającego mogą pojawić się trudności ze zdefiniowaniem okresu w jakim powinno nastąpić wybicie Zasięg ruchu wyznacza wysokość trójkąta mierzona od punktu wybicia.

44 Formacje trójkątów rozszerzających Trójkąty prostokątne

45 Diament

46 Diament Punkty zwrotne formacji wyznaczają linie rombu (diament)
Do połowy diamentu wolumen obrotów zazwyczaj maleje,( aktywność nieznacznie wzrasta w trakcie lokalnych szczytów i maleje dla lokalnych minimów) W drugiej połowie, wolumen nieznacznie wzrasta, przy czym wyraźny wzrost obrotów ma miejsce przy ostatecznym wybiciu z formacji Zasięg ruchu wyznacza szerokość diamentu mierzona od punktu wybicia Początek formacji jest niekiedy mylony z początkiem kształtowania głowy i ramion

47 Prostokąt

48 Prostokąt Prostokąty częściej zapowiadają kontynuację wcześniejszego trendu niż jego odwrócenie. Formację prostokąta wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o wykształceniu się prostokąta. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź, przy czym wolumen musi wyraźnie wzrosnąć (rys. 1). Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny - oznaczony kolorem zielonym. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi (rys. 2). Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z prostokąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji (patrz linia fioletowa na rysunku).

49 Prostokąt Zastosowanie: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy Wolumen: maleje Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji Sygnał kupna: wybicie przez górną krawędź Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

50 Prostokąt / strategia Po stabilizacji formacji (dwa szczyty i dwa dna) można kupować blisko dna i sprzedawać blisko szczytu Jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast Po wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie Jeśli nie posiadasz akcji: w przypadku prostokąta po zwyżce (rys. 1), kupuj na szóstym punkcie zwrotnym (6) kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)

51 Formacje kontynuacji trendu
Formacja flagi Formacja chorągiewki Formacja klina zwyżkującego Formacja klina zniżkującego

52 Klin zniżkujący Copyright (c) 1999-2006 WD SOFTWARE

53 Klin zniżkujący  Klin zniżkujący jest formacją zapowiadającą wzrost cen. Najczęściej kształtuje się podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego Klin jest wyznaczony przez cztery punkty zwrotne (1,2,3,4), Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec klina określa się jak w formacjach trójkąta) Wybicie z klina powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu. (Często po wybiciu w górę występuje korekta spadkowa) Wielkość wzrostu jest zależna od wysokości klina, jednak często zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego oporu

54 Klin zniżkujący Zastosowanie: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: miesiące Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina Sygnał kupna: przebicie górnej krawędzi klina Taktyka gry dla posiadacza akcji:   sprzedanie na wybiciu w górę odkupienie akcji na korekcie   Taktyka gry dla pozostałych inwestorów: kupno dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu)

55 Klin zwyżkujący

56 Klin zwyżkujący  Klin zniżkujący jest formacją zapowiadającą spadek cen. Najczęściej kształtuje się podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy Klin jest wyznaczony przez cztery punkty zwrotne (1,2,3,4), Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec klina określa się jak w formacjach trójkąta) Wybicie z klina powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu. (Często po wybiciu w dół występuje korekta wzrostowa) Wielkość spadku jest zależna od wysokości klina, jednak często zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia

57 Klin zwyżkujący Zastosowanie: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: miesiące Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina Wolumen: maleje Sygnał kupna: wybicie w dół przez dolną krawędź Taktyka gry dla posiadacza akcji:   sprzedanie po wybiciu w dół

58 Chorągiewka

59 Chorągiewka Chorągiewka jest obok flagi jedną z najbardziej "pewnych" formacji. Występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 - oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć.

60 Chorągiewka Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealna - zgodna z wzorcem - chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem około 90%.

61 Chorągiewka Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Ruch cen po wybiciu: duży (zależy od ruchu przed formacją) Sygnał kupna: pełne ukształtowanie formacji po zwyżce Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni Przy ocenie wiarygodności chorągiewki należy pamiętać że: formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt) wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji - formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K) podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

62 Chorągiewka z dojściem od dołu (rys. 1)
Jeśli posiadasz akcje: sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tygodni od początku formacji sprzedaj, jeśli w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu, który nie doprowadził do wybicia sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tygodni od początku formacji a wolumen nie zachowuje się idealnie zgodnie z teorią jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast Jeśli nie posiadasz akcji: kupuj po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej - przy dojściu do formacji, to kupuj nawet po wyższych cenach)

63 Chorągiewka z dojściem od góry (rys. 2)
Jeśli posiadasz akcje: sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem). Jeśli nie posiadasz akcji: nie kupuj (nawet po wybiciu w górę)

64 Flaga

65 Flaga Flaga jest obok chorągiewki jedną z najbardziej "pewnych" formacji. Kształtuje się najczęściej w podobnym okresie jak chorągiewka (od 3 do 4 tygodni) występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Wolumen, zasięg ruchu, cechy prognostyczne – takie same jak w formacji chorągiewki

66 Przykłady trójkątów, klinów, flag, chorągiewek

67

68

69

70

71

72

73

74

75


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google