Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny."— Zapis prezentacji:

1 Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny indeks Hirscha hp=h hm

2

3

4 Metodologia Ranking przeprowadzono dla 90 uczelni akademickich (posiadających co najmniej 2 uprawnienia doktorskie): publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (lista na stronie: uczelni medycznych (lista: oprócz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UJ, których wyniki zawarte są w wynikach uczelni macierzystych, w rankingu umieszczono również Wojskową Akademię Techniczną. 15 akademickich uczelni niepublicznych

5 Metodologia Opracowanie zostało dokonane kwietnia 2013 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do r. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Nie brano pod uwagę następujących baz danych prac konferencyjnych: Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) Analizy baz Web of Science dokonywano poprzez afiliację autora publikacji do określonej polskiej uczelni. W różnych publikacjach nazwa tej samej uczelni była często inaczej formułowana. Narzędzie Web of Science pozwala jednak na zsumowanie poszczególnych danych i w takiej formie było użyte na dalszych etapach analizy.

6 Metodologia Web of Science daje możliwość uzyskania raportu cytowań dla jednostki, jednak tylko wtedy, gdy ilość publikacji nie przekracza Pełen raport cytowań zawiera między innymi liczbę publikacji zarejestrowanych w zadanych bazach danych (SCI-EXP, SSCI oraz A&HCI), liczbę cytowań, liczbę cytowań bez autocytowań oraz indeks Hirscha h (określany zgodnie z jego definicją jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h). W przypadku uczelni, których liczba publikacji przekraczała publikacji rozbito raport na 2 lub 3 okresy czasu tak, aby każdy z nich obejmował poniżej 10 000 publikacji. Zsumowane liczby publikacji i cytowań z poszczególnych okresów są umieszczone w rankingu. Indeks Hirscha w takim przypadku określano z oryginalnej (niedzielonej) listy publikacji posortowanej malejąco według liczby cytowań.

7 Strona WWW z rankingiem
Tabele z rankingami (również archiwalne) Spis afiliacji polskich uczelni w bazie Web of Science Niniejsza prezentacja (konferencja UKN w Zielonej Górze r.)

8 Rankingi uniwersytetów
według poszczególnych wskaźników

9 Ranking po liczbie publikacji N
Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeksh_prog 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 2 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 4 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 7 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 8 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 9 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63 11 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 13 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 32 1,55 49 14 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 15 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 1,75 56 16 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 18 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66

10 Ranking po liczbie cytowań Nc
Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 3 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 6 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 7 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 9 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 10 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63 12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 13 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 14 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 32 1,55 49 15 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 1,75 56 16 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 18 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66

11 Ranking po liczbie cytowań bez autocytowań Nc-
Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 3 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 6 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 8 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 9 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 10 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63 12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 13 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 14 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 32 1,55 49 15 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 1,75 56 16 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 18 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66

12 Ranking po indeksie h Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji
Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 3 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 4 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 7 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 9 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 10 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 12 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63 13 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 14 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 32 1,55 49 15 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 1,75 56 16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 17 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 18 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66

13 Ranking po indeksie zmodyfikowanym h_mod=h/N0.4
Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 3 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 4 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 6 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 7 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 8 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 9 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 10 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 11 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 12 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 14 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 15 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 16 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 32 1,75 56 17 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66 18 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 19 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 1,55 49 20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63

14 Ranking po indeksie progresywnym h_prog=h h_mod
Miejsce Uniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez auto Indeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27839 311978 277625 156 2,60 406 3 Uniwersytet Gdański 7126 77161 59889 90 2,59 233 4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9638 87612 69057 89 2,27 202 5 Uniwersytet Wrocławski 14331 131664 107040 96 2,09 200 6 Uniwersytet Łódzki 8327 68713 51871 81 2,19 177 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14696 120039 93744 85 1,83 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8997 74111 55416 74 1,94 143 9 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 8792 74484 51596 73 1,93 141 10 Uniwersytet w Białymstoku 2281 20015 16018 51 2,31 118 11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2190 16846 13299 47 2,17 102 12 Uniwersytet Zielonogórski 1647 9702 7739 38 1,96 75 13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 4224 19977 15187 42 1,49 63 14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 619 3590 3163 28 2,14 60 15 Uniwersytet Rzeszowski 1425 7610 5927 32 1,75 56 16 Uniwersytet Opolski 1947 9487 6971 1,55 49 17 Uniwersytet Szczeciński 787 3830 3398 26 1,81 18 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 3019 2323 23 1,76 40 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski 615 2307 2038 21 1,61 34 20 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 25 105 1,66

15 Rankingi uniwersytetów
według dziedzin nauki

16 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki
Opracowanie zostało dokonane czerwca 2013 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do , czyli od najstarszych istniejących danych. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (dane od 1945 do dziś) Social Sciences Citation Index (SSCI) (dane od 1956 do dziś) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (dane od 1975 do dziś) Analizę przeprowadzono korzystając z dostępnej bazy afiliacji dla danej uczelni

17 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki
Przyjęto spis dziedzin nauki zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U Nr 179, poz. 1065) Narzędzie Web of Science umożliwia zwężenie publikacji do danej dziedziny nauki (Research Area). Dziedziny te nie pokrywają się z listą z Rozporządzenia – są węższe Ręcznie przypisywane dziedziny z WoS do dziedzin zgodnych z Rozporządzeniem Zgodnie z Rozporządzeniem niektóre dyscypliny naukowe należą do dwóch dziedzin nauki, np. informatyka należy do dziedzin nauk matematycznych i technicznych biofizyka do nauk fizycznych i biologicznych Publikacje w takich przypadkach dublują się w różnych dziedzinach nauki

18 Rankingi według dziedzin nauki

19

20

21

22

23

24

25

26

27


Pobierz ppt "Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google