Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyszukiwanie cytowań w Web of Science

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyszukiwanie cytowań w Web of Science"— Zapis prezentacji:

1 Wyszukiwanie cytowań w Web of Science
oprac. Aneta Drabek

2 Web of Science Interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa baza danych zawierająca (poza standardowymi elementami opisu, takimi jak: autor, tytuł, tytuł czasopisma, abstrakt, słowa kluczowe itp.) także bibliografię załącznikową dołączoną do artykułu przez autora.

3 Web of Science - struktura
Web of Science składa się z następujących części: Science Citation Index Expanded indeksuje na bieżąco ponad 7100 czasopism 150 dyscyplin nauk ścisłych (w Polsce dostęp do danych od 1945 roku). Social Sciences Citation Index indeksuje ponad 2100 czasopism od 1956 z 50 dziedzin nauk społecznych. Arts and Humanities Citation Index indeksuje od 1975 roku w całości ponad 1200 czasopism z nauk humanistycznych i sztuki oraz wybrane artykuły z ponad 6000 periodyków.

4 Web of Science - struktura
Conference Proceedings Citation Index-Science indeksuje materiały konferencyjne z nauk ścisłych od 1990 roku. Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities indeksuje materiały konferencyjne z nauk humanistycznych i sztuki od 1990 roku. Book Citation Index-Science indeksuje wybrane książki z nauk ścisłych od 2005 roku. Book Citation Index-Social Sciences & Humanities indeksuje wybrane książki z nauk humanistycznych i sztuki od 2005 roku.

5 Web of Science - cytowania
W bazie Web of Science cytowania wyszukiwać można na 2 sposoby: I – wyszukiwanie cytowanych publikacji indeksowanych w bazie (wskaźniki bazowe) II – wyszukiwanie wszystkich publikacji przywoływanych w bibliografii załącznikowej (wskaźniki kompletne).

6 Wskaźniki cytowań Wyszukiwanie wskaźników bazowych można zastosować w przypadku dyscyplin z zakresu nauk ścisłych, takich jak: medycyna, fizyka, chemia, geologia). W przypadku nauk społecznych i humanistycznych należy wyszukiwać wskaźniki kompletne.

7 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Na platformie Web of Knowledge wybieramy Web of Science

8 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Wybieramy opcję Author Search

9 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Wpisujemy nazwisko i inicjał imienia poszukiwanego autora

10 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Przechodzimy do następnego etapu (Next)

11 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Wybieramy dziedzinę lub dyscyplinę reprezentowaną przez autora

12 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Przechodzimy do następnego etapu (Next)

13 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Wybieramy odpowiednie instytucja, z których pochodzi autor i wyszukujemy dane (Search).

14 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Tworzymy raport cytowań (Create Citaton Report)

15 Wyszukiwanie wskaźników bazowych
Pobieramy z Raportu poszukiwane dane o cytowaniach w poszczególnych latach

16 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Na platformie Web of Knowledge wybieramy Web of Science

17 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Wybieramy opcję Cited Reference Search

18 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Wybieramy opcję Date range oraz daty początkową i końcową, aby zawęzić poszukiwania do odpowiedniego okresu

19 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
W pole Cited Author wpisujemy nazwisko i inicjał imienia poszukiwanego autora.

20 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych - nazwiska
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy autor używa drugiego imienia, ewentualne inicjały maskujemy gwiazdką (np. Malinowski K*). Wszelkie znaki diakrytyczne pomijamy (np. Rozanski H* a nie Różański H*). Nazwiska podwójne zapisujemy łącznie (np. Nowakkowalska J* a nie Nowak-Kowalska J*). Jeśli obie części nazwiska są długie, należy w polu wyszukiwawczym wpisać pierwsze nazwisko i część drugiego (np. Chalasinkamac* a nie Chałasińska-Macukow K*). Jeśli autor używał różnych nazwisk można te dane wyszukiwać łącznie rozdzielając różne formy operatorem or (np. Kotkowska M* or Nowak M* or Nowakkowalska M*).

21 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Po wyszukaniu otrzymujemy listę prac autora, które cytowane były w danym roku.

22 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Informacja o liczbie cytowań ukazana jest w kolumnie Citing Articles

23 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Informacja o liczbie cytowań ukazana jest w kolumnie Citing Articles Uwaga! Liczba cytowań w kolumnie Citing Articles odnosi się do całej bazy, a nie wybranego okresu chronologicznego. Liczb tych nie należy uważać za końcowy rezultat.

24 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Aby sprawdzić liczbę cytowań poszczególnych publikacji należy zaznaczyć jedną z nich, a następnie wybrać przycisk Finish Search.

25 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych
Liczba rezultatów jest liczbą cytowań danej pracy w wybranym okresie.

26 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych – liczba cytowań
Jeśli w kolumnie Citing Articles pojawi się liczba 1, wówczas nie trzeba dodatkowo sprawdzać (zaznaczenie + Finish Search), ponieważ w tym przypadku liczba cytowań dla tej publikacji wynosi 1. W przypadku, gdy liczba ta jest większa niż 1, należy każdą taką publikację sprawdzać pojedynczo, co oznacza, że może być zaznaczona tylko jedna pozycja na raz. Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji może skutkować otrzymaniem niepełnych danych. Po sprawdzeniu wszystkich prac sumujemy dane o cytowaniach i uzyskujemy dane o liczbie cytowań danej osoby w wybranym roku.

27 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych – wskazówki
Po czym rozpoznać czy dana pozycja opisuje publikację poszukiwanego autora?

28 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych - wskazówki
Jeśli po prawej stronie pojawi się link View record in…, można uzyskać szczegółowe dane dotyczące danego artykułu

29 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych - wskazówki
W polu Addresses sprawdzamy afiliację autora

30 Wyszukiwanie wskaźników kompletnych – wskazówki
Przed rozpoczęciem wyszukiwania warto przygotować sobie informacje o poszukiwanym autorze: uprawiana dyscyplina; tytuły czasopism, w jakich publikuje; informacje czy autor pisze w języku polskim czy obcym. Warto również zwrócić uwagę na współautorów; często są to osoby reprezentujące tę samą instytucję. W przypadku, gdy opis wydaje się kompletnie nieczytelny wskazówkę można znaleźć w rekordzie, który go cytuje (z jakiej dziedziny to czasopismo i czy tę samą reprezentuje poszukiwany autor).

31 Wyszukiwanie cytowań - wyniki
Otrzymane wyniki najlepiej zapisać w formie tabelarycznej


Pobierz ppt "Wyszukiwanie cytowań w Web of Science"

Podobne prezentacje


Reklamy Google