Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytania – wykład I 1. Podaj definicję polityki społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytania – wykład I 1. Podaj definicję polityki społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Pytania – wykład I 1. Podaj definicję polityki społecznej.
2. Co znaczy pojęcie walfare state. 3. Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry pracownik socjalny ? 4. Czy – co do zasady -polityka społeczna należy do dziedziny uregulowań krajowych czy wspólnotowych ?

2 Pytania – wykład II 5. Czy w Europie możemy mówić bardziej o wspólnej polityce społecznej czy o wspólnocie wartości i dlaczego ? 6. Jakie mamy w Europie modele polityki społecznej ? 7. Czym różni się model skandynawski od modelu kontynentalnego / 8. Czym różni się model anglosaski od śródziemnomorskiego ?

3 Pytania – wykład III 9. Co jest przedmiotem europejskiej polityki społecznej (EPS)? 10. Kto jest beneficjentem EPS ? 11. Wymień realizatorów EPS ? 12. Jakie główne wartości chroni Karta Praw Podstawowych (KPP) ? 13. Co konkretnie oznacza ochrona godności według KPP?

4 Pytania – wykład III 14. Co konkretnie oznacza ochrona wolności według KPP ? 15. Co konkretnie oznacza realizacja zasady solidarności według KPP ? 16. Jakimi instrumentami dysponuje UE w realizacji celów europejskiej polityki społecznej (EPS)? 17. Wymień instrumenty prawne EPS ?

5 Pytania – wykład III 18. Wymień finansowe instrumenty realizacji EPS ?
19. Jakie zadania można realizować w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ? 20. Co to jest i co może finansować Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? 21.Na czym polega Otwarta Metoda Koordynacji ?

6 Pytania – problemowe 28. Czy Polska słusznie wyłączyła się ze stosowania Karty Praw Podstawowych i dlaczego ? 29. Jakie korzyści mają obywatele Polski z realizacji europejskiej polityki społecznej ? 30. Wymień projekty realizowane w Pile lub regionie realizowane w ramach EPS. 31. Czy w dobie kryzysu EPS ma/nie ma szansę (y) na utrzymanie w dotychczasowym kształcie i dlaczego ?

7 Pytania – uwagi do kolokwium
Kolokwium trwać będzie 20 minut. Trzeba będzie odpowiedzieć na 4 pytania ( po jednym z każdego wykładu + jedno problemowe) Warunkiem otrzymania zaliczenia jest poprawna odpowiedź na co najmniej połowę pytań z wykładów oraz odpowiedź na pytanie problemowe. POWODZENIA drodzy słuchacze.


Pobierz ppt "Pytania – wykład I 1. Podaj definicję polityki społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google