Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania
w oparciu o podejście obiektowe Piotr Habela, Jacek Płodzień, Alina Stasiecka, Ewa Stemposz PJWSTK październik

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Podstawowe pojęcia metodyki
Ewidencjonowanie zasobów Miary kontrolne Ocena diagramów statycznych Ocena jakości pracy osoby uczącej Uwagi końcowe PJWSTK październik

3 Wprowadzenie Metodyka nauczania =
skuteczne narzędzie wspomagające pracę osoby uczącej Metodyka nauczania = Metodyka określająca sposób zarządzania procesem dydaktycznym dotyczącym zastosowania podejścia obiektowego w konstruowaniu systemów informatycznych. PJWSTK październik

4 Wprowadzenie Zestaw przedmiotów:
wykład i ćwiczenia z obiektowości oraz diagramów statycznych analizy obiektowej; wykład i ćwiczenia z inżynierii oprogramowania oraz diagramów dynamicznych analizy obiektowej; laboratorium z uszczegóławiania wyników fazy analizy oraz implementowania projektu w języku Java . PJWSTK październik

5 Ważne elementy metodyki:
Wprowadzenie Ważne elementy metodyki: zidentyfikowanie zasobów dydaktycznych; standaryzacja zadań; wspieranie weryfikowania postępów w nauce; zapewnienie jak najbardziej jednolitego sposobu oceniania osób nauczanych i uczących; PJWSTK październik

6 studencki projekt inżynierski
Wprowadzenie system wspomagający proces dydaktyczny związany z nauczaniem inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe studencki projekt inżynierski PJWSTK październik

7 Podstawowe pojęcia metodyki
Element wiedzy atomowa porcja informacji, czyli pojęcie, zasada lub mechanizm, będący przedmiotem nauczania. Proces dydaktyczny wymiana informacji między osobami: uczącą i nauczaną (lub grupą osób uczących i nauczanych) służąca przekazywaniu elementów wiedzy. Zasób to pojęcie obejmuje zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne i zasoby dydaktyczne. Zasób ludzki obejmuje informacje o osobach zaangażowanych w proces dydaktyczny. Zasób organizacyjny obejmuje informacje wspierające proces dydaktyczny od strony organizacyjnej. Zasób dydaktyczny obejmuje wszystko, co ułatwia merytoryczne prowadzenie procesu dydaktycznego. Zawiera zarówno specyfikację sposobu realizowania procesu dydaktycznego, jak i materiałów wykorzystywanych w trakcie nauczania. Materiał dydaktyczny rodzaj zasobu dydaktycznego, n.p.: spójny fragment wykładu, pojedynczy wykład, pytanie/zadanie (z odpowiedzią/rozwiązaniem lub bez), test, zestaw egzaminacyjny. Produkt wytworzony przez osobę nauczaną w efekcie przeprowadzonego z jej udziałem procesu dydaktycznego. Krok dydaktyczny Ścieżka dydaktyczna Miara kontrolna PJWSTK październik

8 Podstawowe pojęcia metodyki
Podział zasobów PJWSTK październik

9 Podstawowe pojęcia metodyki Podział materiałów dydaktycznych
PJWSTK październik

10 Ewidencjonowanie zasobów
Specyfikacja zasobu nazwa, rodzaj i przeznaczenie zasobu, np. test czy zadanie związane z analizą dynamiczną, itd.; Sposób klasyfikowania lista słów kluczowych, opisujących zasób zgodnie z obowiązującymi schematami klasyfikacyjnymi, np. <nazwa, rodzaj, przeznaczenie, forma przechowywania, prawa dostępu> - ułatwia to zarówno lokalizację zasobu, jak i nabywanie informacji o jego zawartości; Deklaracja ograniczeń lista warunków niezbędnych dla poprawnego wykorzystania zasobu (np. w postaci opisu); Określenie jakości określenie formy gwarancji udzielonej przez autora zasobu; Wykorzystanie zasobu opis sposobu prawidłowego korzystania z zasobu, liczba wszystkich zarejestrowanych zastosowań zasobu, lista zastosowań zakończonych pozytywną oceną (wraz z rejestracją ocen); Dokumentacja szczegółowa informacja związana z utworzeniem zasobu, jak: dane autora, data utworzenia, itp. Nie wszystkie z wymienionych powyżej elementów muszą wystąpić w ostatecznej dokumentacji każdego zasobu (jest to uzależnione od rodzaju zasobu i możliwości dostarczenia odpowiedniej informacji). PJWSTK październik

11 Miary kontrolne PJWSTK październik

12 Miara kontrolna do oceny jakości pracy osoby uczącej.
Miary kontrolne Miara kontrolna do oceny jakości pracy osoby uczącej. zdawalność = liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny na egzaminie liczba osób dopuszczonych do egzaminu [%] oceny zaniżone/zawyżone = liczba osób, dla których moduł różnicy ocen z zaliczenia i egzaminu jest równy co najmniej 1,5 liczba osób nauczanych PJWSTK październik

13 Miary kontrolne - mapa nadreprezentacji
Graficzne przedstawienie zależności między wybranymi osobami a cechami. Wysokość wiersza - mówi o osiągnięciach danej osoby na tle całej badanej populacji. Szerokość kolumny - mówi o znaczeniu danej cechy w ogólnej punktacji. Stopień zaczernienia pola mówi o wystąpieniu nadreprezentacji, czy też niedoreprezentacji danej cechy (dla wybranej osoby). PJWSTK październik

14 Miary kontrolne - mapa nadreprezentacji
Mapa nadreprezentacji dla wyników egzaminu 248 osób nauczanych w semestrze letnim roku 2002 (dla 7 cech grupy I). PJWSTK październik

15 Miary kontrolne - jakość nauczania
Wykresy przykładowych wartości miar kontrolnych dla 10 osób uczących w semestrze letnim roku 2002: PJWSTK październik

16 Miary kontrolne - jakość nauczania
PJWSTK październik

17 Miary kontrolne - jakość nauczania
PJWSTK październik

18 Miary kontrolne - jakość nauczania
z zaliczenia z egzaminu zdawalność oceny zawyżone/ zaniżone średnia ocena I J F D H G E C B A Mapa nadreprezentacji dla 10 osób uczących, dla 4 cech. PJWSTK październik

19 Miary kontrolne - jakość nauczania
oceny zawyżone/ zaniżone średnia ocena z zaliczenia zdawalność dla zestawu ocena dla zestawu z egzaminu F D H G E C B A Mapa nadreprezentacji dla 8 osób uczących, dla 6 cech. PJWSTK październik

20 Jak motywować ludzi do pracy ?
Uwagi końcowe Jak nauczać ? Jak dobierać zespół ? Jak motywować ludzi do pracy ? Co dalej ? PJWSTK październik

21 Dziękuję za uwagę PJWSTK październik


Pobierz ppt "Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google