Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ
Wyzwania roku 2012

2 Rok 2011 w wielkim skrócie Comiesięczne spotkania programowo - koleżeńskie, Walne zgromadzenie i zmiany w Statucie Stowarzyszenia MKU, Udział w Śląskim święcie zabytków techniki - II INDUSTRIADA, Wycieczki krajoznawcze do Krakowa i Browaru Tyskiego, Udział w pracach wydawniczych: monografii Kuźni Ustroń pt. „Kuźnia Ustroń 1772 – Dzieje zakładu ludzi i miasta” strony internetowej – smkuznia.ustron Nowe inicjatywy, które dotyczą: Miejsca pamięci pomordowanych 9 listopada 1944 roku, Nazwania imieniem „Kuźników Ustrońskich” nowo wybudowanego ronda przy Domu Kultury „Prażakówka”, Oznaczenia szlaku spacerowego po miejscach dawnych ośrodków hutniczych w Ustroniu, którego swoistą osią jest „Młynówka”. Projektu makiety ośrodka Hutniczego Huty Klemens.

3 Zmiany w Statucie Stowarzyszenia MKU Walne Zgromadzenie członków w dniu 7 marca 2011 r.
W rozdziale II - Cele i środki działania Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, § 7 Stowarzyszenie stawia sobie za cel krzewienie wiedzy historycznej o tradycji i dokonaniach w hutnictwie i kuźnictwie w Ustroniu oraz jej upowszechnienie poprzez: opiekę nad dobrami kultury materialnej, umacnianie grupowe osób, ich tożsamości społecznej, zawodowej, socjalnej itp. sprawowanie opieki socjalnej i społecznej oraz przekierowywanie jej na rzecz członków posiadających związki z zatrudnieniem w Kuźni Ustroń w okresie jej istnienia, sprawowanie merytorycznego wsparcia dla członków i osób chcących udokumentować posiadaną przez nich wiedzę zbieżną z celami działania Stowarzyszenia, przyczynianie się do tworzenia i umacniania tożsamości środowiskowej, pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i osobami fizycznymi na rzecz celu statutowego Stowarzyszenia, prezentowaniu dorobku Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności, działalność o charakterze turystyczno - krajoznawczym na rzecz Członków Stowarzyszenia i szerokiej publiczności oraz współdziałanie w tej sprawie z innymi organizacjami, współdziałanie z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami, prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

4 Industriada w Muzeum Zwiedzanie Muzeum Ustrońskiego i ekspozycji poświęconej historii hutnictwa i kuźnictwa w Ustroniu Pokaz kucia ręcznego w zabytkowo wyposażonej kuźni wyrobów typowych dla gospodarstwa wiejskiego. Możliwość zamówienia (za opłatą) i obserwacji powstawania konkretnych wyrobów takich jak obuszki, siekiery, podkowy, itp. wyroby kowalstwa artystycznego.

5 Industriada imprezy towarzyszące
Wykład Profesora Jana Rycherta Kuźnictwo przemysłowe, historia i jego współczesne znaczenie.  Wykład zorganizowany jest w czynnej hali Warsztatów Szkolnych, wyposażonych w maszyny i urządzenia typowe dla kuźni przemysłowej z połowy XX wieku. Przed wykładem udostępniona została do zwiedzania hala Warsztatów Szkolnych od godziny. Wśród urządzeń stanowiących wyposażenie Warsztatu znajdują się między innymi Prasy i urządzenia wytwarzane przez Zakłady Kuźnicze w Ustroniu w pierwszej połowie XX wieku. 

6 Zwiedzanie Kuźni „GK FORGE”
Przejazd i zwiedzanie– p. Grelowskiego w Goleszowie.  W obecnym kształcie przedsiębiorstwo to nawiązuje do tradycji Kuźnictwa ustrońskiego, między innymi poprzez zatrudnianie części byłych pracowników zlikwidowanego w 2008 roku Zakładu Kuźniczego. Współcześnie GK FORGE jest znanym na rynku europejskim przedsiębiorstwem wytwarzającym odkuwki matrycowe.

7 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (1)
Słów kilka o książce: Ma twarde, kolorowe okładki a w nich 296 stron na których opisane jest 236 lat historii Kuźni Ustroń z 350 historycznymi fotografiami, w tym także kolorowymi. Treść podzielona jest na pięć (nienumerowanych rozdziałów), w przedziałach czasowych odpowiadającym przeobrażeniom organizacyjnym: Arcyksiążęce Zakłady Hutniczo – Kuźnicze (1772 – 1912). Pod zarządem Firmy Brevillier – Urban ( ), i Volkswagen ( ). Powojenna odbudowa i rozwój ( ). Dwie ostatnie dekady PRL – w strukturach WSM FSM ( ). Od transformacji do likwidacji ( ). Zamieszczony z tyłu książki indeks osobowy, zawiera 1021 nazwisk, a ze względu na fakt powtarzania się łącznie nazwiska i imienia różnych osób, indeks mógłby być jeszcze dłuższy.

8 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (2)
Książka została wydana w 400 egzemplarzach kosztem rzeczywistym (fakturowanym) ,- zł. (koszt mógłby być jeszcze większy, z przysługującego honorarium zrezygnowali główny redaktor i autor oraz naukowy konsultant). Środki na pokrycie wyliczonych kosztów pozyskaliśmy prezentując skrótowo od: Burmistrz Ustronia zł Starosta Cieszyński ,- zł Śląski Urząd Marszałkowski 5.000,- zł Praca społeczna ,- zł Razem: ,- zł

9 MONOGRAFIA KUŹNI USTROŃ (3) antywsparcie

10 smkuznia.ustron.pl Strona internetowa została utworzona w ramach zadań dofinansowanych z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

11 Makieta Huty Klemens  ”Huta Klemens”, była w pierwszych latach istnienia ustrońskiego ośrodka hutniczego jego głównym zakładem.  Zbudowanie makiety będącej  ”przyjaznym” eksponatem, będzie skuteczniej oddziaływać  na wyobraźnię odbiorcy i przybliżać mu to prezentowane w Muzeum tradycje.  

12 Przesłanie makiety Poprzez prezentację historii z wykorzystaniem makiety możliwe będzie także przybliżenie czasu historycznego do współczesnego wskazując dzisiaj już mało przypominające tradycje hutnicze miejsca, z jego współczesnym zagospodarowaniem. Zachowane i ogólnie dostępne materiały wymagają opracowań (w tym porównawczych), aby mogły być podstawą do stworzenia takiej makiety.

13 AMBICJE I OCZEKIWANIA! Przed nami nowe wyzwania jakie niesie rok 2012. Wyzwaniem - największym - jest potencjał związany z 240 rocznicą uruchomienia w Ustroniu hutniczej działalności przemysłowej. Kolejnym, zdeterminowanym tym pierwszym, jest organizacja w Ustroniu III edycji śląskiego Święta zabytków techniki na szlaku Śląskich zabytków techniki, wokół których to wydarzeń, pod wspólnym hasłem „Przed wiekami w Beskidach”, planujemy przedsięwzięcia wydawnicze, takie jak; „Spacerownik po miejscach tradycji przemysłowej Ustronia”, wyznaczenie i wyposażenie w informację (tablice informacyjne) szlaku spacerowego do dawnych ośrodków przemysłowych Ustronia. Sfinalizowanie spaw związanych z Nadaniem imienia Kuźników Ustrońskich wybudowanemu rondu oraz tablicą upamiętniającą zamordowanych Kuźników 9 listopada 1944 r. Chcemy, by rok był w wymiarze nam społecznym, rokiem upamiętniającym dziedzictwo wielu pokoleń głównie z tradycją przemysłową Ustronia związanych.

14 240 lat tradycji przemysłowej rozpoczętej w 1772 roku
c. d. n.

15 Zapraszamy


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google