Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

historia w latach 1994 / 2008 Zielonogórski basen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "historia w latach 1994 / 2008 Zielonogórski basen"— Zapis prezentacji:

1 historia w latach 1994 / 2008 Zielonogórski basen
Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. Zielonogórski basen historia w latach 1994 / 2008

2 Październik 1994 r. Rozpoczyna się pierwszy odcinek brazylijskiego serialu pod tytułem: „Budowa basenu w Zielonej Górze” Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

3 Październik 1994 r. W zielonogórskim sądzie zarejestrowano stowarzyszenie na rzecz użyteczności publicznej, w wyniku konkursu nazwane „Wodnym Światem”. Zadaniem Stowarzyszenia „Wodny Świat” było wybudowanie w Zielonej Górze zespołu sportowego o charakterze rehabilitacyjnym, z rekreacyjnym basenem, zjeżdżalnią wodną, saunami i zespołem odnowy biologicznej. Do stowarzyszenia przystąpiły znane postaci ówczesnego życia politycznego i kulturalnego Zielonej Góry, m. in. senator Elżbieta Solska, były wicewojewoda Jan Zięta, wiceprezydenci miasta Andrzej Kuśnierz i Mieczysław Łapanowski, naczelnik jednego z wydziałów urzędu wojewódzkiego i późniejszy wiceprezydent miasta Stanisław Domaszewicz, dyrektor oddziału PKO SA Jerzy Karpiński, komendant wojewódzki policji Andrzej Gorgiel, architekt miejski Julita Zdrzalik-Rogóż oraz Andrzej Toczewski, Gerard Nowak, Zbigniew Mocek i Stanisław Sobotkiewicz. Rozpoczęto starania o pozyskanie środków na inwestycję. Do Zielonej Góry przyjechał wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Eugeniusz Pietrasik. Obiecał środki w wysokości 6 mln złotych, ale żadnych środków stowarzyszenie nie otrzymało. Stowarzyszenie starało się o dofinansowanie inwestycji m.in. z Unii Europejskiej, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

4 3 grudnia 1994 r. W wyniku losowania zakładów specjalnych Totalizatora Sportowego stowarzyszenie otrzymało ponad 350 tys. zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

5 marzec 1995 r Prezes Stowarzyszenia „Wodny Świat” i władze Zielonej Góry podpisały list intencyjny z włoską firmą CTC, która zobowiązywała się do wsparcia finansowego inwestycji w zamian za umożliwienie wybudowania w pobliżu basenu hotelu i współprowadzenia w nim kasyna. Umowy nie podpisano, ponieważ ustawa o grach losowych nie dopuszczała do powstawania kasyn w małych miastach. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

6 Październik 1996 r. Stowarzyszenie „Wodny Świat” zwróciło się do Miasta o przekazanie ziemi na Wzgórzach Piastowskich na planowaną inwestycję. Przetargowa cena 1,2 mln zł okazała się dla stowarzyszenia zbyt wysoka. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

7 5 sierpnia 1997 r. Stowarzyszenie „Wodny Świat” kupiło od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni ponad 2,5 ha. Pieniądze w wysokości 150 tys. zł pochodziły z dotacji Totalizatora Sportowego. W umowie podkreślono, że zakupiona ziemia ma być przeznaczona pod budowę basenu. Gdyby budowa nie rozpoczęła się w ciągu trzech lat, ziemia po cenie zakupu miała wrócić do poprzedniego właściciela. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

8 Grudzień 1997 r. W przedsięwzięcie chciała zainwestować niemiecko-szwajcarska firma Proleka AG. „Wodny Świat”, jako stowarzyszenie na rzecz użyteczności publicznej nie było jednak dla inwestora odpowiednim partnerem do rozmów. Zdecydowano do działań handlowych powołać spółkę akcyjną pod tą samą nazwą „Wodny Świat”. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

9 luty 1998 r. Spółka akcyjna „Wodny Świat” została zarejestrowana w sądzie. Udziałowcami byli: - Elżbieta Solska – 35% udziałów, - Andrzej Kuśnierz – 15% udziałów, - Jan Zięta – 10% udziałów, - Stanisław Domaszewicz - 10% udziałów, - Iwona Zakrzewska – 10% udziałów, - Jerzy Karpiński – 10% udziałów, - Stanisław Lulczyk – 10% udziałów. Spółka bezkosztowo wynajęła siedzibę od stowarzyszenia. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł, podzielonych na 100 udziałów po 50 zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

10 18 listopada 1998 r. Spółka odkupiła od stowarzyszenia ziemię przy ul. Batorego. Zapłaciła 300 tys. zł, dwa razy więcej niż stowarzyszenie zapłaciło za nią Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pieniądze na zakup pochodziły z kredytu w wysokości 304 tys. zł z banku PKO BP. Zabezpieczeniem pożyczki była ziemia. Do posiadanej już ziemi dokupiono 8 ha przyległej ziemi, którą na sprzedaż wystawiło Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO. Dokupiona ziemia miała posłużyć do rozbudowy kompleksu. Resztę zamierzano sprzedać a zyski przeznaczyć na budowę. Środki na wadium „Wodny Świat” pożyczył od firmy Inter-Inbud. Środki na zapłatę za ziemię, wspólnicy przekazali na rzecz spółki z własnej kieszeni. W sumie uzyskano w ten sposób 1,6 mln zł. Pożyczki nie zwrócono w terminie. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

11 30 lipca 1999 r Ponownie zastawiono ziemię jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w firmie Apexim AB na spłatę poprzedniego kredytu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

12 1999 r. Konflikt udziałowców spółki „Wodny Świat”. Udziałowcy spółki złożyli wniosek o wyłączenie z niej Stanisława Lulczyka. Wniosek argumentowali obawą o dobre imię spółki - Stanisław Lulczyk poświadczył nieprawdę w złożonym zarządowi oświadczeniu o niekaralności. Stanisław Lulczyk za wystąpienie ze spółki zażądał 1 mln zł rekompensaty, miała to być 1/10 przewidywanych kosztów inwestycji (posiadał 1/10 udziałów). Zarząd zaproponował 20 tys. zł. Strony nie doszły do porozumienia. Zarząd skierował sprawę do sądu, domagając się wyłączenia udziałowca ze spółki. Pozwy wpłynęły do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz do Prokuratury. Oba oddalono. Argumentowano, że osoby karane sądownie mogą brać swobodny udział w obrocie gospodarczym a oświadczenia składane zarządowi nie mają mocy urzędowych dokumentów. Odwołanie z funkcji członka zarządu sąd uznał za wystarczającą karę za złożenie fałszywego oświadczenia. Zaskarżono tę decyzję sądu. Prokuratura najpierw umorzyła dochodzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną. Po zażaleniu Elżbiety Solskiej, która argumentowała, że spółka została narażona na utratę dobrego imienia, akt oskarżenia trafił do sądu karnego. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

13 1999 r. W odpowiedzi Stanisław Lulczyk zwrócił uwagę, że Andrzej Kuśnierz był jednocześnie wiceprezesem „Wodnego Świata” i wiceprezydentem Zielonej Góry, łamiąc w ten sposób ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Miało to być dowodem, że kryterium etyczne stosowane jest wobec udziałowców wybiórczo. Sugerował, że w sprawie jego wykluczenia ze spółki chodzi o przejęcie jego udziałów. Andrzej Kuśnierz został również prezesem Lubuskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której „Wodny Świat” mógł się starać o dofinansowanie. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

14 28 marca 2000 r. Powstanie Spółki Aquarena
Uchwała XXIV/254/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze Najważniejsze postanowienia: Rada Miasta wyraża zgodę na przystąpienie miasta do tworzonej spółki „Aquarena Zielona Góra S.A.” Celem gospodarczym Spółki jest wybudowanie i eksploatacja zespołu rekreacyjnego basenów kąpielowych wraz z obiektami towarzyszącymi (§1) Miasto Zielona Góra obejmuje w tworzonej Spółce akcje o wartości 917 tys. zł i pokrywa je aportem w postaci nieruchomości gruntowej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze, położonej w obrębie 13 o numerze ewidencyjny 311/2 o powierzchni m2 (§2) Po oddaniu do eksploatacji inwestycji określonej w §1 Rada Miejska wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Miasta posiadanych akcji pozostałym akcjonariuszom Spółki (§3) W przypadku odstąpienia przez Spółkę od realizacji zespołu rekreacyjnego w §1 lub zmiany tego celu, zobowiązuje się Zarząd Miasta do wycofania aportu określonego w §2 (§4) Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

15 3 kwietnia 2000 r. Podpisano akt notarialny, na mocy którego miasto miało kontrolę nad wniesioną do spółki nieruchomością o powierzchni ponad 5,2 ha przy ul. Urszuli. Wartość 1 m kw. tej działki rzeczoznawca Jerzy Zych oszacował na 17 zł. Akt notarialny podpisał prezydent Zygmunt Listowski i zastępca prezydenta Zenon Bambrowicz. W przypadku nie rozpoczęcia budowy parku wodnego w ciągu 3 lat od rejestracji, spółka miała zwrócić teren miastu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

16 3 kwietnia 2000 r. Aquarena S.A. Akcjonariusze:
Zawarta została spółka akcyjna i uchwalono statut "Aquareny" SA. Kapitał akcyjny spółki wynosił: zł Rozkład akcji Zielona Góra Inter-Bud Eltor-Pol Łodyga Adamowski Akcjonariusze: Gmina Zielona Góra – 917 akcji INTER-BUD Sp. z o.o – 160 akcji Eltor-Pol Holding S.A. – 80 akcji Dariusz Jan Łodyga – 80 akcji Paweł Piotr Adamowski – 80 akcji Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

17 3 kwietnia 2000 r. Akcjonariusze: Aquarena S.A. Akcje Spółki
Gmina Zielona Góra – 917 akcji, INTER-BUD Sp. z o.o – 160 akcji Eltor-Pol Holding S.A. – akcji Dariusz Jan Łodyga – 80 akcji Paweł Piotr Adamowski – 80 akcji Żaden z akcjonariuszy pokrywający swoje akcje wkładami pieniężnymi nie opłacił w pełni w terminie określonym w statucie Spółki tj. do 7 lipca 2001 r. swoich akcji. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

18 27 maja 2000 r. Walne zgromadzenie udziałowców „Aquareny”.
Prezesem został Wacław Mandryl. Do zarządu weszli: Zbigniew Leszczyński z Eltor–Polu (wiceprezes) i Stanisław Stech z Inter–Inbudu (członek). Do rady nadzorczej należeli: D. Łodyga (przewodniczący), P. Adamowski (wiceprzewodniczący), Robert Bartoń (sekretarz) i Jan Kałuża z Inter–Inbudu, Krzysztof Uhman z Eltor–Polu i Andrzej Judziński (zastępca prezydenta). Siedziba Aquareny mieściła się przy ul. Zacisze 16. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

19 Uchwała XXXI/340/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze
26 września 2000 r. Uchwała XXXI/340/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze Aquarena S.A. Zmiana nieruchomości gruntowych wniesionych przez miasto Zielona Góra w obrębie 13 przy ul. Urszuli oraz ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, działkę nr 311/2 zastąpiono działkami: 311/4, 33/2, 34/3 Legenda: działka 311 / 2 działka 311 / 4 działka 33 / 2 działka 34 / 3 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

20 Zarząd spółki składa ustną obietnicę zdobycia kredytu.
marzec 2001 r Władze Zielonej Góry rozważają wycofanie swoich udziałów ze spółki Aquarena, ponieważ spółka nie zdołała uzyskać bankowego kredytu na inwestycję. Zarząd spółki składa ustną obietnicę zdobycia kredytu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

21 25 lipca 2001 r. Spółka „Aquarena” pozyskuje inwestora strategicznego, Towarzystwo Inwestycji Gruntowych SA, które chce wnieść do spółki 10 mln zł w zamian za 86% udziałów w spółce. Budowę basenu w konwencji tropikalnej z wodospadami i figurami egzotycznych zwierząt planuje się na miejscu nieczynnego basenu za hotelem Leśnym. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

22 31 lipca 2001 r. Aquarena S.A. Przedmiot umowy
W dniu 31 lipca 2001 r. zawarta została umowa o generalną realizację inwestycji pomiędzy AQUARENA SA a Przedsiębiorstwem Budowlano-Inwestycyjnym „DANTER” SA Aquarena S.A. Przedmiot umowy Powierzenie wykonania dokumentacji projektowej Przyjęcie jako generalnego wykonawcę obiektu konsorcjum firm lidera TRASKO-INWEST Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 15 października 2001 r. a zakończenie do 31 marca 2003 r. Wstępna wartość wynagrodzenia EURO + VAT Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

23 2 sierpnia 2001 r. Drugie Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy Aquarena S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10 mln zł, kapitał akcyjny Spółki wynosić miał zł. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale obejmuje Towarzystwo Inwestycji Gruntowych S.A w Poznaniu jako akcjonariusz i inwestor strategiczny. Akcjonariusze: Tow. Inwest. Grunt. – akcji Gmina Zielona Góra – akcji, INTER-INBUD Sp. z o.o – akcji Eltor-Pol Holding S.A. – akcji Dariusz Jan Łodyga – akcji Paweł Piotr Adamowski – akcji Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

24 2 sierpnia 2001 r. Aquarena S.A. Nowa nieruchomość Stara nieruchomość
Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

25 15 września 2001 r Aquarena S.A. Decyzja Prezydenta Miasta Zielonej Góry Nr IT-OS7635/144/2001 W dniu r. została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie drzewostanu sosnowego, brzozowego i robinii akacjowej porastającej część działki nr 311 / 4 i części działki 311 /1 przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze oraz usunięcie 37 sztuk drzew. Za usunięcie 37 sztuk drzew naliczono opłatę w wysokości ,50 zł ( za gospodarcze korzystanie ze środowiska ), którą to kwotę w dniu r. przelano na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwała nr XLV/551/01 Rady Miasta Zielonej Góry. Za wycięcie i wykarczowanie 479 szt drzew oraz krzewów dla firmy ARWITO Sp. z o.o została ustalona kwota zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

26 21 września 2001 r. W myśl porozumienia pomiędzy Towarzystwem Inwestycji Gruntowych (TIG) a spółką "Aquarena" ustalono: TIG dokona wpłaty 2,5 mln zł w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o objęciu akcji, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie zmiany kapitału oraz zapłaty 7,5 mln zł w terminie do 31 marca 2002 r. Miasto pokryje wszelkie koszty administracyjne związane z wycinką drzew. Miasto przeniesie własność nieruchomości na spółkę "Aquarena". Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

27 4 października 2001 r. Gmina Zielona Góra aktem notarialnym przenosi na "Aquarenę" SA własność niezabudowanej nieruchomości przy ul. Urszuli oraz Sulechowskiej (w uchwale nr XXXI/340/2000 Rady Miejskiej wskazano, iż w/w działki znajdują się przy ul. Urszuli) składające się z 3 działek. Jest to 5,5 ha miejskiej ziemi wartej w przybliżeniu milion złotych. Zostaje złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt opracowuje zielonogórskie biuro architektoniczne „Gołębiowski” z wrocławskim biurem ITC. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

28 16 lutego 2002 r. Bank WBK przyznaje spółce „Aquarena” 12,6 mln Euro kredytu na budowę kompleksu basenowego. Spełniono promesę kredytową: pozyskano inwestora strategicznego, ziemię, projekt i pozwolenie na budowę. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

29 12 czerwca 2002 r. Miasto poręcza kredyt na budowę „Aquareny”.
Po wybudowaniu obiektu ma go przejąć na własność i spłacać kredyt. Obiekt ma kosztować 45 mln zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

30 27 czerwca 2002 r. Do spółki „Aquarena” dołącza Leszek Jarząbek z firmy budowlanej Ekon-Bud. Ekon-Bud wykupuje 52% udziałów. Poprzedni udziałowcy sprzedali Ekon-Budowi udziały bez zysku. Resztę udziałów posiada miasto. Zgodnie z umową Ekon-Bud ma zbyć udziały miastu po cenie nabycia kiedy zakończy się realizacja inwestycji. Zawarto umowę o kompensacie zobowiązań pomiędzy "Aquarena", a TIG i BDM Development SA (poprzednio PBI Danter SA) w myśl której ustalono: Umorzenie TIG akcji na kwotę zł spółki z tytułu nie dokonania opłaty za akcje (nastąpiło przelanie wymienionej kwoty z konta Trasko-Invest na konto TIG), O pozostałą kwotę zł (z 2,5 mln zł) wynikającą z zapłaty za częściowe wykonanie projektu przez BDM Development SA został podwyższony kapitał akcyjny spółki i TIG przejął 536 szt. Akcji. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

31 27 czerwca 2002 r. Aquarena S.A. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (kwoty zł nie przelano, a zł zwrócono do TIG) celem dostosowania wielkości kapitału zakładowego do ilości faktycznie wpłaconych środków finansowych przez Towarzystwo Inwestycji Gruntowych S.A w Poznaniu. Po obniżeniu kapitał akcyjny Spółki wynosi zł. (zgodnie z aktem notarialnym 5124/2002 z 27 czerwca 2002 r.) a powinien wynosić zł. Wykreślenie ze statutu Spółki zapisu ( §11 ust.2 ) o treści: „W przypadku nierozpoczęcia budowy Parku Wodnego przez Spółkę w terminie 3 lat od daty zarejestrowania Spółki, Spółka zwróci Gminie Zielona Góra o statusie miejskim wniesiony przez nią aport w stanie pierwotnym, za zwrotem akcji imiennych wydanych za wniesiony aport” Dotychczasowi akcjonariusze dokonali sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz Leszka i Elżbiety Jarząbek w sposób następujący: INTER-INBUD sp. z o.o – 160 akcji, Eltor-Pol S.A – 80 akcji, Paweł Piotr Adamowski – 80 akcji, Dariusz Łodyga – akcji, Tow.Inwest.Grunt. – 546 akcji (przy posiadanych 536 szt. akcji), Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

32 27 czerwca 2002 r. Aquarena S.A. Akcjonariusze:
W wyniku przeprowadzonych transakcji lista akcjonariuszy przedstawia się w sposób następujący: 25,4 % Akcjonariusze: Gmina Zielona Góra – 917 akcji, Leszek Jarząbek – 473 akcje Elżbieta Jarząbek – 473 akcje 49,2 % 25,4 % Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

33 1 lipca 2002 r. Firma Arwito rozpoczęła intensywną wycinkę ponad 9 tys. m. kw. lasu za hotelem Leśnym. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

34 9 lipca 2002 r. Miasto zdecydowało poręczyć spłatę kredytu zaciągniętego przez „Aquarenę” na realizację inwestycji pn. „budowa parku wodnego” do kwoty 38 mln złotych na okres 10 lat. Uchwałę w tej sprawie jednak uchylono, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyła się przeszkody formalnej. W budżecie nie zarezerwowano pieniędzy na poręczenie tego kredytu, więc uchwała naruszała ustawę o finansach publicznych. Ostatecznie miasto poręczyło spłatę połowę kredytu, ponieważ posiadało 48% udziałów w spółce. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

35 7 sierpnia 2002 r. Prokuratura zarzuca członkom zarządu „Wodnego Świata” Elżbiecie Solskiej i Andrzejowi Kuśnierzowi niegospodarność na szkodę spółki. Około milion złotych, który pożyczyli spółce, odebrali w postaci 8 ha ziemi na os. Łężyca. Według prokuratury powinni byli podzielić ziemię na mniejsze działki, sprzedać a dług odebrać z zarobionych w ten sposób pieniędzy. Spółka miałaby na tym zyskać. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

36 wrzesień 2002 r. Miasto rozważa współpracę z innym inwestorem, jeśli Ekon-bud nie pozyska w wymaganym czasie kredytu. Rozważany jest kielecki Mitex. Mitex miałby postawić basen samodzielnie, za 35 mln zł. Miasto co roku musiałoby spłacać raty kredytu (bez odsetek) i wykupywać udziały w spółce. Jeśli baseny przynosiłyby zysk, przeznaczano by go na spłatę. Ale tylko w połowie, bo tyle udziałów w spółce ma miasto. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

37 18 grudnia 2002 r. Pismo Autorskiej Pracowni Architektonicznej w sprawie umowy na Generalną Realizację Inwestycji i zobowiązania w wysokości 384 tys. zł za dokumentację projektową. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

38 16 stycznia 2003 r. Zmiana koncepcji. Zamiast parku wodnego miałby w ciągu 4 lat powstać sam basen. Obiekt miałby być o rozmiarach olimpijskich (50m) lub 25-metrowy a do tego brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, szatnie oraz kawiarnia. Basen miałby być zlokalizowany w pobliżu obecnego, przy ul. Wyspiańskiego lub przy ul. Urszuli. W planach budżetowych na rok 2003 dopisano 150 tys. zł na przygotowanie wstępnej dokumentacji takiego obiektu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

39 17 lutego 2003 r. Państwo Jarząbek proponują miastu sprzedaż 946 szt. akcji spółki „Aquarena” po cenie nominalnej 1 tys. zł/ szt. i kompensatę wierzytelności w postaci udziałów w spółce „Centrum Parkingowe”. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

40 19 marca 2003 r. Miasto wynajmuje poborcę, który ma ściągnąć zaległy podatek od spółki „Aquarena”. Spółka nie ma pieniędzy, więc dług spłacić będą musieli udziałowcy – Leszek Jarząbek oraz miasto Zielona Góra. Długi „Aquareny” sięgają 300 tys. zł, z czego 10 tys. zł to zaległy podatek od nieruchomości, który powinien trafić do kasy miasta. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

41 2 kwietnia 2003 r. Przedłożenie oświadczeń pierwotnych akcjonariuszy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu akcji, w tym oświadczenia Prezydenta i Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra kadencji 1998/2002 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Miasto. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

42 3 kwietnia 2003 r. Prezydent Miasta Zielona Góra wystosował do zarządu „Aquareny” pisma w sprawach ustalenia zadłużenia spółki oraz wyjaśnienia skuteczności nabycia akcji przez Państwa Jarząbek. 7 kwietnia 2003 r. Odpowiedzi zarządu „Aquareny” dotyczące zadłużenia spółki i wyjaśniające skuteczność zawieranych umów nabycia akcji. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

43 24 kwietnia 2003 r. Władze miasta podają dwa warianty dalszej działalności spółki „Aquarena”: wspólne budowanie basenu przez miasto i Leszka Jarząbka, wykupienie przez miasto całości udziałów w spółce. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

44 27 czerwca 2003 r. Wniesienie pozwu do Sądu Okręgowego (wydział Gospodarczy) w Zielonej Górze przeciwko: - Towarzystwu Inwestycji Gruntowych S.A Poznań, - Dariuszowi Łodydze, - Pawłowi Adamowskiemu, - Elżbiecie i Leszkowi Jarząbek. O uznanie umów sprzedaży akcji za bezskuteczne. Wartość pozwu: 706 000 zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

45 31 lipca 2003 r. Walne zgromadzenie wspólników „Aquareny”. Głosowano nad absolutorium za rok 2002 dla zarządu. Ze sprawozdań zarządu i rady nadzorczej za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2002 r. wynikało, że spółka nie podjęła żadnych czynności handlowych, inwestycyjnych i operacyjnych a jej strata za rok 2002 wyniosła 332 tys. zł. Miasto głosowało przeciwko absolutorium. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

46 lipiec 2003 r. Zielonogórski przedsiębiorca Marek Isański przedstawił miastu ofertę budowy basenu na terenie po „Winiarni” Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

47 12-14 sierpnia 2003 r. Spotkanie w sprawie budowy basenu z parlamentarzystami i przedstawicielami Polskiego Związku Pływackiego. Parlamentarzyści zadeklarowali pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z MENiS. Rozmawiano o koncepcji budowy basenu 50m z częścią rekreacyjną na terenie MOSiR. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

48 18 sierpnia 2003 r. Rozwija się nowa koncepcja budowy basenu. Obiekt miałoby budować miasto. Zamierzano pozyskać środki na inwestycję z Unii Europejskiej w związku z ogłoszeniem 2004 roku Rokiem Sportu. Prezydent Ronowicz chciała się też starać o pieniądze z funduszu osób niepełnosprawnych i ministerstwa oświaty. Rozważano lokalizację basenu przy ul. Źródlanej lub na terenie ówczesnej giełdy owocowo-warzywnej na MOSiRze Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

49 20 sierpnia 2003 r Złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez byłych członków zarządu spółki „Aquarena” w związku z bezprawnym kompensowaniem swoich zobowiązań wobec spółki, złożeniem nieprawdziwych oświadczeń w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

50 5 września 2003 r. Aby pozyskać środki na budowę basenu, miasto wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o sfinansowanie 70% przedsięwzięcia i wpisanie go do planu centralnego na 2004 r. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

51 21 października 2003 r. Zapewnienie środków finansowych w budżecie miasta Zielona Góra na lata z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną. Obiekt miałby kosztować 30 mln zł. Miasto miałoby go finansować z budżetu, przez pięć lat – po 6 mln zł począwszy od roku 2004. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

52 4 listopad 2003 r. Uchwała Rady Miasta dotycząca budowy kompleksu sportowego z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. W uchwale nie mówiono o kosztach i sposobie budowy inwestycji. Uchwała miała charakter intencyjny. Rada upoważniła prezydent Ronowicz do szukania poza budżetem środków na inwestycję, oraz do opracowania koncepcji technicznej obiektu wraz z kalkulacją kosztów budowy i wyliczeniem kosztów późniejszego utrzymania obiektu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

53 13 lutego 2004 r. Marszałek proponuje miastu, by zamiast budować basen od zera, wspólnymi siłami rozbudować istniejący już obiekt w Drzonkowie. Układ komunikacyjny w Drzonkowie jest korzystniejszy niż na terenach wskazanych przez miasto. Jest już niecka, odkryty basen podgrzewany latem. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

54 15 marca 2004 r. Posiedzenie komisji budżetowej Rady Miasta.
Zarezerwowano 1 mln zł na ugodę z udziałowcem „Aquareny” Leszkiem Jarząbkiem w sprawie odzyskania od spółki ziemi pod basen przy ul. Urszuli. Na kwestie związane z basenem pozostawiono w budżecie 500 tys. zł. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

55 Rada nie podjęła uchwały.
8 września 2004 r. XXXI Nadzwyczajna sesja ws. zasad wykonania prawa pierwokupu w spółce akcyjnej "Aquarena" SA. Rada nie podjęła uchwały. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

56 16 września 2004 r Ujawnienie rozmów, jakie od siedmiu miesięcy miasto toczyło z firmą Walter Bau. Firma zamierza wybudować kompleks basenowo-rekreacyjny w Zielonej Górze. Inwestor miałby zapłacić za budowę a miasto wydzierżawić ziemię i opłacać co roku zajęcia dla młodzieży. Koncepcja zakładała obiekt z kilkoma basenami: rekreacyjnymi, sportowymi i zewnętrznymi oraz gastronomią, sklepami i plażą. Obiekt miał stanąć na terenie ówczesnej giełdy rolno-towarowej przy ul. Sulechowskiej. Przedsiębiorstwo miałoby wydzierżawić teren na 20/ 30 lat. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

57 październik 2004 r. Podpisano porozumienie z firmą budowlaną Walter Bau, dotyczące wybudowania basenu za 15 mln Euro. Na mocy porozumienia miasto przez najbliższe pół roku nie może negocjować budowy basenu z nikim poza firmą Walter Bau. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

58 12 października 2004 r. Radni i urzędnicy na koszt niemieckich inwestorów, firmy Walter Bau i Deyle, wizytowali w Stralsundzie, gdzie korzystali z atrakcji wybudowanego przez te firmy kompleksu basenowego. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

59 2 listopada 2004 r. Przedstawiciele firmy Walter Bau zaprezentowali radnym wstępny projekt kompleksu basenów, który miałby stanąć przy ul. Sulechowskiej. Obiekt miał mieć część sportową, rekreacyjną i odnowy biologicznej. Niemiecka firma proponowała 25-metrowy basen sześciotorowy, baseny rekreacyjne, niecki, zjeżdżalnie, a także basen zewnętrzny. Miał być również „świat saun” i gabinety masażu. Dodatkowo obiekt mógł być powiększony o lodowisko i boiska. Trwają ustalenia dotyczące kwoty, którą miasto miałoby co roku przekazywać spółce za nieodpłatne usługi dla zielonogórzan. Wstępna wersja mówi o 1 mln Euro rocznie. W związku z obliczeniami, według których basen rocznie miałoby odwiedzać tys. osób, inwestorzy proponują odejmować z rocznej sumy 1 mln Euro po jednym euro za każdą osobę powyżej 350 tys. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

60 styczeń 2005 r. Prezydent Bożena Ronowicz uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta byłoby sprzedanie udziałów samorządu w spółce Aquarena, firmie Walter Bau. Miałoby to rozwiązać problem Aquareny i gruntu pod budowę basenu Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

61 Spółka Walter Bau ogłosiła,
2 lutego 2005 r. Spółka Walter Bau ogłosiła, że rozpoczyna procedurę upadłościową. Banki nie chciały przedłużyć holdingowi linii kredytowych opiewających łącznie na 1,5 mld Euro. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

62 22 kwietnia 2005 r. Upływa porozumienie z firmą Walter Bau, co umożliwia rozpoczęcie rozmów o budowie kompleksu wodnego z innymi przedsiębiorstwami. Przez ostatnie pół roku niemiecki inwestor miał na negocjacje w tej sprawie wyłączność. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

63 17 sierpnia 2005 r. Do biura Rady Miasta trafił projekt uchwały o zarezerwowanie pieniędzy na budowę basenu. Koszt budowy oszacowano tym razem na 38,8 mln zł rozpisane na trzy lata. Powstać miał 50-metrowy basen na terenie ówczesnej giełdy owocowo-warzywnej przy ul. Sulechowskiej. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

64 6 października 2005 r. W budżecie miasta na lata zapewniono środki finansowe z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną. Leszek Jarząbek ponownie zaproponował miastu przejęcie spółki "Aquareny" i gruntu przy ul. Urszuli. W zamian on i trzech innych udziałowców (jego żona oraz dwóch zielonogórskich przedsiębiorców) chcieli od miasta inne grunty, jako rekompensatę. Leszek Jarząbek proponował dwie działki przy ul. Bohaterów Westerplatte - parking przy Centrum Biznesu i dom towarowy. Udziałowiec rozważał też grunty budowlane przy ul. Botanicznej. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

65 6 października 2005 r. Szefowie spółki "Wodny Świat" Elżbieta S. i Andrzej K. za działanie na szkodę spółki zostali skazani na póltora roku więzienia w zawieszeniu. Sąd orzekł również pięcioletni zakaz zasiadania w radach nadzorczych spółek. Około milion złotych, który pożyczyli spółce, odebrali w postaci 8 ha ziemi na os. Łężyca. Według prokuratury powinni byli podzielić ziemię na mniejsze działki, sprzedać a dług odebrać z zarobionych w ten sposób pieniędzy. Spółka miałaby na tym zyskać. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

66 Nadzwyczajna sesja Rady Miasta.
11 lipca 2006 r. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Przedłożono prezydencki projekt dotyczący budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zielonej Górze. Nie podjęto uchwały. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

67 14 stycznia 2007 r. Prezydent Janusz Kubicki zlecił przeanalizowanie działalności spółki "Aquarena" poznańskiej firmie audytorskiej Sarnowski & Wiśniewski. Nie wynajęto firmy zielonogórskiej, aby nie pojawiły się zarzuty o stronniczość. Firma sprawdziła stan spółki i zaproponowała rozwiązania trwającego od lat impasu. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

68 22 stycznia 2007 r Prezydencka propozycja połączenia inwestycji budowy basenu z inwestycją budowy hali widowiskowej. Miałby powstać jeden kompleks za 75 mln zł. Zaproponowano wpisanie takiego projektu do budżetu. Budowa jednego kompleksu prowadziłaby do oszczędności kosztów. Kompleks miałby powstać na terenie "Aquareny" przy ul. Urszuli, gdyby miasto go odzyskało lub na terenie giełdy owocowo-warzywnej. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

69 11 czerwca 2007 r. Nie ustalono wykonawcy w pierwszym przetargu na projekt basenu i hali widowiskowej. Przetarg unieważniono. Wystartowała tylko jedna firma - Modern Construction Design z Poznania, która nie złożyła wszystkich wymaganych w specyfikacji dokumentów. Komisja przetargowa dała przedsiębiorstwu dodatkowy tydzień na złożenie kompletu dokumentów, ale wymagań nie spełniono. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

70 24 lipca 2007 r. W drugim przetargu na zaprojektowanie basenu i hali widowiskowo-sportowej udział wzięło sześć firm. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

71 4 października 2007 r. Zakończenie drugiego przetargu za obecnej kadencji samorządu, na projekt basenu i hali widowiskowej. Przetarg wygrała Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek w Ostrowa Wlkp. Oferty złożyły cztery firmy. O wyborze decydowało kryterium ceny. Zwycięzca szacował budowę basenu na 68 mln zł. Pozostali oferenci: Pracownia Modern Construction Design z Poznania wyceniła inwestycję na 118 mln zł. Konsorcjum Arcus z Zielonej Góry wymieniło kwotę 135 mln zł. Autorska Pracownia Architektoniczna Jerzego Gołębiowskiego uważała, że na budowę potrzeba przeznaczyć 146 mln zł. Za projekt miasto miałoby zapłacić 2,3 mln zł. Na jego wykonanie firma miałaby 10 miesięcy. Halę przewidziano na 5 tys. miejsc stałych z możliwością dostawienia dodatkowego tysiąca. Basen miał mieć osiem torów po 25 m. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

72 15 października 2007 r. 20 października 2007 r.
Trzy firmy, które przegrały w przetargu na projekt basenu i hali, odwołały się od decyzji komisji przetargowej. Miasto protesty odrzuciło. 20 października 2007 r. Modern Construction Design z Poznania zgłasza jeszcze jeden protest. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

73 27 października 2007 r. 12 listopada 2007 r.
Firmy, które przegrały przetarg odwołują się od decyzji magistratu do Biura Zamówień Publicznych. Uważają, że zwycięska firma zaniżyła koszty budowy i eksploatacji obiektu. 12 listopada 2007 r. Urząd Zamówień Publicznych odrzucił protesty. Firmy, które przegrały przetarg zapowiedziały odwołanie do sądu okręgowego. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

74 10 grudnia 2007 r. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie unieważniła wyniki przetargu na basen i halę widowiskowo-sportową w Zielonej Górze. Eksperci uznali, że w wymaganiach przetargowych nie powinien się znaleźć wymóg określenia kosztów eksploatacji obiektu, które na etapie projektu jest niemiarodajne. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

75 20 stycznia 2008 r. Wstępny podział unijnych środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) przygotowany przez Urząd Marszałkowski okazał się niekorzystny dla planów budowy basenu i hali widowiskowej. Miasto miałoby szansę najwyżej na 10 mln zł a liczono na 40 mln zł. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego basen i hala nie są projektem ponadregionalnym, według wytycznych komisji europejskiej. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

76 22 stycznia 2008 r. Radni Platformy Obywatelskiej zobowiązali się porozmawiać z marszałkiem o środkach unijnych na basen i halę. Chodzi o zapisy w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski "Projekcie Uszczegółowienia LRPO". Wg ówczesnych zapisów na dofinansowanie budowy basenów i hal sportowych można było dostać co najwyżej 10 mln zł w części programu na "rozwój regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej". W poprzedniej wersji dokumentu z jesieni 2007 r. takich ograniczeń nie przewidywano. Marszałek Krzysztof Szymański powołał się na zalecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, według którego tego typu inwestycje nie powinny być dofinansowywane z unijnych funduszy regionalnych. W odpowiedzi wskazano aż 11 regionów, które zamierzają wykorzystać te fundusze na budowę basenów i hal: m. in. Łódź, która buduje Regionalne Centrum Rekreacyjno-Sportowe za 180 mln zł z czego marszałek dołożył 90 mln zł; w Gliwicach inwestycję wartą 212 mln zł dofinansowano 166 mln zł, etc. Projekty te zatwierdziło ministerstwo oraz Komisja Europejska. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

77 28 stycznia 2008 r. Głos w sprawie uszczegółowienia LRPO zabrało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Stwierdziło, że nie ma powodów aby nie wydawać środków unijnych na inwestycję budowy basenu i hali. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

78 13 lutego 2008 r. Zarząd Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego zabrał głos w sprawie Projektu Uszczegółowienia LRPO. W piśmie adresowanym do marszałka wyrażono niepokój w sprawie podziału środków z LRPO. Zarząd zarzucał dużym ośrodkom miejskim regionu, w tym Zielonej Górze, "uzurpowanie prawa do zawłaszczenia większości środków przeznaczonych na rozwiązywanie problemów województwa". Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

79 31 marca 2008 r. Marszałek województwa lubuskiego ostatecznie zdjął blokadę finansową na inwestycje sportowe z regionalnych funduszy unijnych. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

80 22 kwietnia 2008 r. Ogłoszono trzeci, podczas obecnej kadencji samorządu, przetarg na budowę basenu i hali widowiskowej. Przygotowano obszerną dokumentację, która określiła dokładnie co ma się znaleźć w kompleksie. Przetarg obejmuje zarówno projekt jak i wykonanie obiektu. Taka procedura ma pozwolić na przyspieszenie budowy. Inwestycja miałaby się zakończyć w ciągu dwóch lat. Kryterium wyboru zwycięzcy jest cena. Obiekt ma stanąć przy ul. Sulechowskiej i składać się z trzech części: basenu, hali i ośrodka odnowy biologicznej. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

81 21 maja 2008 r. Firma Eiffage Budownictwo Mittex zgłosiła protest do przetargu na budowę hali i basenu. Jej zdaniem, źle opisano przedmiot zamówienia. W dokumentacji nie ma opisu architektonicznego przyszłego obiektu, co może prowadzić do zgłoszenia bardzo zróżnicowanych ofert. Protest wpłynął do MOSiR-u, który prowadzi w imieniu Miasta inwestycję. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

82 5 czerwca 2008 r. W związku z dużą liczbą pytań
(zgłoszono 20) od oferentów, termin składania ofert na projektowanie i budowę basenu został przedłużony do 17 czerwca 2008 r. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

83 Najwyższa oferta wynosi 180 mln zł
17 czerwca 2008 r. W przetargu złożono trzy oferty: - firma Skanska, - konsorcjum firm z Inowrocławia, - konsorcjum firm z Poznania. Najwyższa oferta wynosi 180 mln zł a najniższa 115 mln zł. Miasto wynajmie zewnętrzną firmę, która ma zbadać czy przetarg przebiegał zgodnie z wszystkimi wymogami. MOSiR ogłosił również przetarg na inżyniera kontraktu - firmę, która będzie nadzorować budowę. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

84 ROZWAŻANE LOKALIZACJE BASENU
teren w pobliżu Amfiteatru, działka przy ul. Batorego, działki przy ul. Urszuli i ul. Sulechowskiej teren MOSiR, po giełdzie owocowo-warzywnej, obok obecnej pływalni przy ul. Wyspiańskiego, teren po „Winiarni”, działka przy ul. Źródlanej, rozbudowa obiektu w Drzonkowie. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

85 27 czerwca 2008 r. Wybór najkorzystniejszej oferty: w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze wygrała oferta firmy SKANSKA S.A. Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

86 5 sierpnia 2008 r. Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A.
Zielona Góra, 26 czerwca 2008r.

87 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. ZIELONOGÓRSKI BASEN Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "historia w latach 1994 / 2008 Zielonogórski basen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google