Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
Zespół ds. Ochrony Interesów Ekonomicznych Unii Europejskiej Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

2 zrealizowanej przez Zespół ds. Ochrony
Opis sprawy zrealizowanej przez Zespół ds. Ochrony Interesów Ekonomicznych Unii Europejskiej Wydziału dw. z PG KWP Katowicach, przy współpracy z OLAF, dotyczącej wyłudzenia kwoty ok. 240tys. zł. na szkodę Regionalnej Instytucji Finansującej.

3 Stan wg dokumentacji 1. Firma budowlana V z tereny Śląska złożyła w RIF wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR na zakup trzech maszyn budowlanych : 1. kruszarki, 2. koparko-ładowarki, 3. samochodu pomocy drogowej, Kwota dofinansowania: ,86zł, co stanowiło 56,77% wydatków kwalifikowanych. 2. Podpisano umowę pomiędzy RIF a firmą V. 3. Firma V ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na zakup maszyn. 4. Przetarg wygrała firma S z Niemiec. 5. Kilkakrotnie uzupełniano wniosek o płatność końcową. 6. Kontrola przeprowadzona przez pracowników RIF wykazała, iż w posiadaniu firmy V znajdują się maszyny, których zakup był przedmiotem dotacji. 7. Wypłacono Beneficjentowi środki finansowe

4 Postępowanie Na etapie czynności operacyjnych
1. uzyskano z IP i RIF dokumentację sprawy 2. ponadto dzięki współpracy z OLAF uzyskano zeznania właściciela niemieckiej firmy składane w niemieckiej prokuraturze, z których wynikało, że sfałszowane zostały m.in. druki KW i faktury, przedłożone w RIF Po wszczęciu postępowania przygotowawczego przesłuchano pierwszych świadków i uzyskano zeznania wskazujące, iż dokumentacja przedłożona przez firmę V w RIF była fałszywa.

5 Ustalenia 1. Właściciel firmy V znał już wcześniej właściciela niemieckiej firmy S. 2. Właściciel niemieckiej firmy S na prośbę właściciela firmy V wyszukiwał na terenie Niemiec używane maszyny budowlane i po otrzymaniu gotówki od właściciela firmy V , dokonywał ich zakupu. Jednak właściciel niemieckiej firmy S w tych transakcjach występował bezinteresownie, jedynie jako pośrednik i nie wystawiał jakichkolwiek faktur dla firmy V. 3. W tej konkretnej sprawie właściciel firmy V - w postępowaniu przed RIF - posługiwał się dowodem przelania gotówki na rzecz firmy niemieckiej, za którą to gotówkę właściciel niemieckiej firmy miał zakupić dla niego pięć maszyn budowlanych. 4. Wśród tych pięciu maszyn były trzy maszyny wymienione we wniosku o dofinansowanie. Wartość tych trzech maszyn została zawyżona w ten sposób, że właściciel firmy V za uzyskaną dotację mógł w rzeczywistości kupić owe pięć maszyn.

6 Realizacja 1. Zatrzymanie właściciela firmy V
2. Zarzut dotyczący dokonania przestępstwa określonego w art. 297 par.1 KK w zw. z art. 286 par. 1KK w zw. z art. 270 par.1KK. 3. Ponadto prokurator wydał Postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego w kwocie zł. wobec właściciela firmy V .

7 Realizacja cd. 4. Podejrzany w trakcie przesłuchania przez prokuratora „przyznał się częściowo” do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, z których wynikało, że: - przetarg na zakup maszyn dla firmy V był przeprowadzony wyłącznie dla potrzeb uzyskania dotacji - faktury z podpisami szefa niemieckiej firmy były dokumentami, podpisanymi ” in blanco ”, wypisanymi zgodnie z dokumentacją złożoną wcześniej w RIF. Kwoty na tych fakturach nie miały związku z faktycznymi kosztami poniesionymi przy zakupie dotowanych maszyn. 5. Właściciel firmy V , zobowiązał się zwrócić całość uzyskanej dotacji.

8 Współpraca z Europejskim Urzędem do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z instytucją pośredniczącą w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tj. Wydziałem Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - z Regionalną Instytucją Finansującą

9 Dziękuję za uwagę. podkom. Karol Kosak nr tel. resort. 851 25-25


Pobierz ppt "Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google