Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Analiza Techniczna Rynków Finansowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Analiza Techniczna Rynków Finansowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Analiza Techniczna Rynków Finansowych”
Izabela Kozakiewicz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

2 Formacje cenowe; Korekty; Formacje świecowe; Geometria rynkowa.
Plan prezentacji Formacje cenowe; Korekty; Formacje świecowe; Geometria rynkowa.

3 Analiza Techniczna – Podstawowe założenia
1) Rynek dyskontuje wszystko. Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. 2) Ceny podlegają trendom. Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. 3) Historia się powtarza. Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.

4 Formacje Cenowe Formacje kontynuacji trendu:
Formacje odwrócenia trendu: Formacja głowy i ramion; Odwrócona formacja głowy i ramion; Podwójne dno; Podwójny szczyt. Formacje kontynuacji trendu: Trójkąty (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący); Flagi, chorągiewki; Kliny; Prostokąty.

5 Teoria fal a korekta Każdej akcji towarzyszy reakcja. Trend główny : 5 fal. Ruch korekcyjny : 3 fale. Ruch 5-3 jest cyklem zamkniętym i stanowi część składową cyklu 5-3 wyższego rzędu.

6 Struktura pięciofalowa: impuls a korekta

7 Rodzaje korekt PROSTA (ZYGZAK) PŁASKA PĘDZĄCA NIEREGULARNA
KOREKTY „ABC” Rodzaje korekt PROSTA (ZYGZAK) PŁASKA PĘDZĄCA NIEREGULARNA Właściwe rozpoznanie kształtu korekty pozwala na określenie zarówno kierunku jak i potencjału (ilości punktów) jakie dany rynek powinien wykonać. Pan Elliott w swojej teorii podzielił i opisał korekty, i to jest to co jest najlepsze w tej teorii i na czym należy skoncentrować swoją uwagę i wysiłki.

8 Korekta PROSTA (zigzak)
OPIS: Fala A może mieć 5 podfal lub 3 fale. Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i jest dłuższa od fali B Ideałem jest gdy fala C równa jest fali A.

9

10

11 Korekta PŁASKA OPIS: Fala A może mieć 5 podfal lub 3 fale.
Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i nie może być dłuższa od fali B. Ten rodzaj korekty jest dość trudny do rozpoznania.

12

13 Korekta PĘDZĄCA Fala A może być 3 lub 5 falowa
Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę pędzącą gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i nie przekracza minimum fali A 5 C A

14

15 Korekta NIEREGULARNA Fala A może być 3 lub 5 falowa
Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę pędzącą gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i przekracza minimum fali A 5 A C

16

17 Rodzaje wykresów liniowe słupkowe świecowe

18 Świece japońskie: budowa świecy
Korpus: różnica pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia Knot (włos, cień), wyznacza minima i maksima cenowe. Czarny korpus: cena zamknięcia była niższa niż cena otwarcia. Biały korpus: cena zamknięcia była wyższa niż cena otwarcia.

19 Najsilniejsze formacje świecowe
Pojawiające się na szczytach: Spadająca gwiazda Gwiazda poranna Objęcie bessy Zasłona ciemnej chmury Pojawiające się na dołkach: Młot Gwiazda wieczorna Objęcie hossy Przenikanie

20 Spadająca gwiazda Formacja jednoświecowa pojawiająca sie na szczytach (spadająca gwiazda). Formacja składa się ze świecy która posiada niewielki korpus i duży gorny cień. Cień powinien stanowić dominującą część całej świecy. Dolny cień nie powinien wystepować wcale. Jak większość formacji jednoświecowych wymagane jest potwierdzenie zmiany trendu w postaci czarnej świecy spadkowej.

21

22 Młotek Formacja składająca sie z jednej świecy. Świeca powinna mieć długi cień i małe korpusy. Formacja Młotek pojawiający się na dołkach i sugeruje wzrosty. Układ ten wymaga potwierdzenia na kolejnej sesji/interwale, świecą zgodna z nowym kierunkiem.

23 Korpus nie powinien stanowić więcej
niż 30% wielkości świeczki. Kolor świeczki nie jest istotny. Górny cień nie powinien w ogóle występować, albo mieć minimalną wartość.

24 Gwiazda Poranna Gwiazda poranna pojawia się w trendzie spadkowym i zapowiada wzrosty. Na formację składają się trzy świece. Pierwszym elementem jest duża czarna świeca. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą poranną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży. Trzecim elementem jest biały korpus, nie stykający się z drugą świecą i przenikający głęboko w pierwszą czarną świecę, będący sygnałem rosnącej siły byków. Żeby formacja była wiarygodna zamknięcie ostatniej świecy powinno wypaść powyżej połowy pierwszej świecy.

25 Formacje odwrócenia trendu: Gwiazda poranna (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów)

26 Gwiazda Wieczorna Gwiazda wieczorna pojawia się w trendzie wzrostowym i zapowiada spadki. Na formację składają się trzy świece. Pierwszym elementem jest duża biała świeca. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą wieczorną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży. Trzecim elementem jest czarny korpus, nie stykający się z drugą świecą i przenikający głęboko w pierwszą białą świecę, będący sygnałem rosnącej siły niedźwiedzi. Żeby formacja była wiarygodna zamknięcie ostatniej świecy powinno wypaść poniżej połowy pierwszej świecy.

27 Gwiazda wieczorna (Sygnalizuje koniec hossy i początek spadków)
Pierwsza świeca: korpus biały, potwierdza wzrosty cenowe Druga świeca: mały korpus biały lub czarny, otwarcie następuje z luką cenową. Trzecia świeca: korpus czarny, otwarcie z luką w stosunku do świecy drugiej, zamknięcie poniżej środka korpusu świecy pierwszej.

28 Gwiazda wieczorna

29 Formacja przenikania (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów)
Formacja przenikania składa się: Z dwóch świec - czarnej i białej - a pojawia się na zakończenie trendu spadkowego. Pierwszą część stanowi długa czarna świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają niedźwiedzie. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje poniżej dolnego ograniczenia korpusu czarnej świecy. Później jednak ceny rosną, zamknięcie ma miejsce powyżej połowy poprzedzającej ją czarnej świecy, a na wykresie kształtuje się duża biała świeca. Świeca łączona ma długi dolny cień i niewielki korpus - powinna mieć wygląd zbliżony do młota. Jeśli zamknięcie białej świecy następuje poniżej połowy poprzedzającej ją czarnej świecy, to wymowa formacji nie jest tak optymistyczna. W takiej sytuacji formacja przenikania wymaga potwierdzenia jakim powinno być wysokie zamknięcie kolejnych notowań.

30 Formacja przenikania (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów)
Świeca pierwsza: korpus czarny, potwierdzenie trendu spadkowego. Druga świeca: korpus biały, otwiera się poniżej świecy pierwszej, zamyka się powyżej środka świecy 1. Przykład: EURUSD, interwał MN, 01/10/2000 1 2

31 Zasłona ciemnej chmury (Sygnalizuje koniec hossy i początek spadków)
Zasłona ciemnej chmury występuje w trendzie wzrostowym i pokazuje, że rynek ma małe szanse na dalszą zwyżkę. Na formację składają się dwie świece. Pierwszą część stanowi długa biała świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają byki. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje powyżej górnego ograniczenia korpusu białej świecy. Później jednak ceny spadają, zamknięcie ma miejsce poniżej połowy poprzedzającej ją białej świecy, a na wykresie kształtuje się duża czarna świeca. Świeca łączona ma długi górny cień i niewielki korpus - powinna mieć wygląd zbliżony do spadającej gwiazdy. Jeśli zamknięcie czarnej świecy następuje powyżej połowy poprzedzającej ją białej świecy, to wymowa formacji nie jest tak pesymistyczna. W takiej sytuacji zasłona ciemnej chmury wymaga potwierdzenia, jakim powinno być niskie zamknięcie kolejnych notowań.

32 Zasłona ciemnej chmury (Sygnalizuje koniec hossy i początek spadków)
Formacja odwrotna do formacji „Przenikania”.

33 Objęcie bessy Składa sięz dwóch świec.
Formacja powstaje, gdy w trendzie spadkowym duży czarny korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej białą świecę. Objęcie bessy jest "mocniejszą" odmianą zasłony ciemnej chmury. Siła niedźwiedzi jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie czarnej świecy następuje powyżej białego korpusu, a nie jak w przypadku zasłony ciemnej chmury, tylko poniżej połowy białego korpusu. Świeca łączona wyglądem powinna być zbliżona do spadającej gwiazdy. Duże znaczenie dla wartości prognostycznej ma stosunek długości korpusów wchodzących w skład formacji. W idealnej formacji mały biały korpus (zbliżony do szpulki), powinien być objęty przez duży czarny korpus. Jeśli długości obydwu są zbliżone, można oczekiwać, że rynek znajdzie się w horyzontalnej korekcie trendu wzrostowego.

34 Objęcie bessy oraz zasady łączenia świec
Formacje składające się z więcej niż jednej świecy można połączyć w jedną świecę, nazywaną świecą łączoną. Zasady konstruowania świecy łączonej: 1. Cena otwarcia pierwszej sesji jest ceną otwarcia świecy łączonej. 2. Najwyższy punkt formacji, czyli wierzchołek najwyższego górnego cienia, jest ceną najwyższą świecy łączonej. 3. Najniższy punkt formacji, czyli dolny koniec najniższego dolnego cienia, jest ceną najniższą świecy łączonej 4. Cena zamknięcia ostatniej sesji jest ceną zamknięcia świecy łączonej

35 Objęcie bessy

36 Objęcie hossy Składa się z dwóch świec.
Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duży biały korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej czarną świecę. Objęcie hossy jest "mocniejszą" odmianą formacji przenikania. Siła byków jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie białej świecy następuje powyżej czarnego korpusu, a nie jak w przypadku formacji przenikania, tylko powyżej połowy wysokości czarnego korpusu. Świeca łączona wyglądem powinna być zbliżona do młota. Duże znaczenie dla wartość prognostycznej ma stosunek długości korpusów wchodzących w skład formacji. W idealnej formacji mały czarny korpus (zbliżony do szpulki), powinien być objęty przez duży biały korpus. Jeśli długości obydwu są zbliżone, można oczekiwać, że rynek znajdzie się w horyzontalnej korekcie trendu spadkowego.

37 Objęcie hossy

38 Geometria rynku – zniesienia Fibonacciego
Ciąg Fibonacciego: 1,1,2,3,5,8,13,21,34, ………

39 Współczynniki Iloraz dwóch kolejnych liczb - 0,618 lub 1,618; Iloraz n oraz n+/-2 - 0,382 lub 2,618; Pierwiastek z 0,618 = 0,786; Pierwiastek z 1,618 = 1,272; Inne współczynniki: 0,5 oraz 1.

40 Współczynniki 0,382 0,5 0,618 0, ,272 1,618 2,618

41

42

43

44 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. E-mail: izabela.kozakiewicz@xtb.pl
Dziękuję za uwagę Izabela Kozakiewicz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22)


Pobierz ppt "„Analiza Techniczna Rynków Finansowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google