Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Jarosław Poteralski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Jarosław Poteralski"— Zapis prezentacji:

1 dr Jarosław Poteralski
WYKŁAD II ELASTYCZNOŚĆ POPYTU dr Jarosław Poteralski

2 SPIS TREŚCI POJĘCIE ORAZ RODZAJE ELASTYCZNOŚCI POPYTU
ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ CENOWA PODAŻY

3 Dn= f (Pn), ceteris paribus
FUNKCJA POPYTU Dn= f (Pn), ceteris paribus gdzie: Dn – popyt indywidualny na dobro N, Pn- cena dobra N.

4 PRAWO POPYTU PRAWO POPYTU MÓWI O UJEMNEJ RELACJI MIĘDZY CENĄ DANEGO DOBRA A WIELKOŚCIĄ POPYTU NA TO DOBRO, CETERIS PARIBUS

5 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

6 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

7 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

8 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

9 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

10 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

11 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

12 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

13 POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU
Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt.

14 RODZAJE ELASTYCZNOŚCI POPYTU
Dn= f (Pn, P1...Pn-1, y, ty, w, u, L, e, E), ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA (KRZYŻOWA) POPYTU

15 ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU
ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW DANEGO DOBRA NA ZMIANĘ CENY TEGO DOBRA Elastyczność cenowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny.

16 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU
TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA) INTERPRETUJEMY WARTOŚĆ BEZWGLĘDNĄ WSKAŹNIKA !!!!

17 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU
TZW. METODA PUNKTOWA INTERPRETUJEMY WARTOŚĆ BEZWGLĘDNĄ WSKAŹNIKA !!!!

18 Graficzna interpretacja elastyczności cenowej popytu
Cena (P) P1 P1 P2 P2 D D Qd1 Qd2 Ilość (Q) Qd1 Qd2

19 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd
popyt doskonale elastyczny niewielka zmiana ceny powoduje ogromne zmiany w reakcji konsumentów

20 Kąt nachylenia krzywej popytu
Cena (P) D Ilość (Q)

21 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra wyższego rzędu, dobra luksusowe; dobra stanowiące poważną część całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego

22 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd
popyt (względnie) elastyczny zmiana ceny powoduje silniejszą w stosunku do zmiany ceny zmianę wielkości popytu

23 Kąt nachylenia krzywej popytu
Cena (P) D Ilość (Q)

24 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra wyższego rzędu; dobra stanowiące poważną część całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego

25 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd
popyt proporcjonalny (jednostkowy, neutralny) zmiana wielkości popytu jest równa zmianie ceny

26 Kąt nachylenia krzywej popytu
Cena (P) 45° D Ilość (Q)

27 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra normalne ???? ????

28 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd
popyt (względnie) nieelastyczny zmiana wielkości popytu jest mniejsza od zmiany ceny

29 Kąt nachylenia krzywej popytu
Cena (P) D Ilość (Q)

30 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra pierwszej potrzeby (np.. żywność); dobra stanowiące niewielki udział w całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego.

31 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd
popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) zmiana ceny nie wywołuje zmiany wielkości popytu

32 Kąt nachylenia krzywej popytu
Cena (P) D Ilość (Q)

33 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra o podstawowym znaczeniu dla gospodarstwa domowego dobra o fundamentalnym znaczeniu dla życia i zdrowia człowieka

34 Czynniki wpływające na elastyczność cenową popytu
„pilność potrzeby” Im potrzeba bardziej pilna, tym elastyczność dostęp do substytutów Im łatwiej o substytut, tym elastyczność udział wydatków na dane dobro w całości wydatków konsumpcyjnych Im ten udział większy, tym elastyczność czas (zjawisko tzw. „szoku cenowego”) Wraz z upływem czasu elastyczność .....

35 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)
Zadanie Firma Optima produkująca kurtki sportowe w marcu przy cenie 300 pln za szt. sprzedała 1000 szt. swojego wyrobu, jednak gdy miesiąc później podniosła cenę do 450 pln, zanotowała spadek sprzedaży o 100 szt. Oblicz i zinterpretuj wskaźnik Epd. INTERPRETUJEMY JAKO 0,2 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)

36 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)
INTERPRETUJEMY JAKO 0,2 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)

37 Zależność między elastycznością cenową popytu a przychodami firmy
WSKAŹNIK Epd WZROST CENY SPADEK CENY WNIOSKI Epd>1 SPADEK TR WZROST TR Obniżaj ceny !!! Epd<1 Podnoś ceny !!! Epd=1 TR const. ???

38 ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU
ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW NA ZMIANĘ ICH DOCHODÓW Elastyczność dochodowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany dochodu.

39 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU
TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

40 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU
TZW. METODA PUNKTOWA

41 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd
popyt doskonale elastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest większa od zmiany dochodów

42 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra wyższego rzędu (najczęściej dobra trwałego użytku)

43 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd
popyt neutralnie elastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest równa zmianie dochodów

44 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra normalne

45 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd
popyt względnie nieelastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest mniejsza od zmiany dochodów

46 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra pierwszej potrzeby (najczęściej żywność)

47 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd
popyt doskonale nieelastyczny (dochodowo) zmiana dochodów nie wywołuje zmiany wielkości popytu

48 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra pierwszej potrzeby (najczęściej żywność)

49 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd
popyt odwrotnie elastyczny (dochodowo) wzrost dochodów powoduje spadek wielkości popytu i odwrotnie

50 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek?
dobra niższego rzędu

51 ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA (KRZYŻOWA) POPYTU
ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW DOBRA X NA ZMIANĘ CENY DOBRA Y Elastyczność mieszana popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu na dobro X do procentowej zmiany ceny dobra Y.

52 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI MIESZANEJ (KRZYŻOWEJ) POPYTU
TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

53 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy
popyt substytucyjny ??? popyt komplementarny ???

54 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy
Exy > popyt substytucyjny

55 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy
Exy < popyt komplementarny

56 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy
Exy = popyt niezależny

57 Sn= f (Pn), ceteris paribus
FUNKCJA PODAŻY Sn= f (Pn), ceteris paribus

58 POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY
Wrażliwość firm na zmiany ceny oferowanego przez nie dobra przedstawiana jest za pomocą elastyczności cenowej podaży. Elastyczność cenowa podaży to zmiana wielkości podaży danego dobra wywołana zmianą ceny tego dobra.

59 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY
TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

60 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY
TZW. METODA PUNKTOWA

61 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps
podaż doskonale elastyczna niewielka zmiana ceny powoduje znaczne reakcje producentów i sprzedawców i bardzo duże zmiany w wielkości podaży

62 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps
podaż względnie elastyczna zmiana wielkości podaży jest większa od zmiany ceny

63 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps
podaż neutralnie elastyczna (proporcjonalna, jednostkowa) zmiana wielkości podaży jest równa zmianie ceny

64 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps
podaż względnie nieelastyczna zmiana wielkości podaży jest mniejsza od zmiany ceny

65 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps
podaż doskonale nieelastyczna zmiana ceny nie wywołuje zmiany wielkości podaży

66 Czynniki wpływające na elastyczność cenową podaży
CZAS Intensywność reakcji producentów i sprzedawców na zmiany ceny jest wyższa w dłuższym czasie niż w krótszym. CHARAKTER OFEROWANYCH DÓBR I USŁUG ... który oddziałuje na możliwość utrzymywania zapasów w firmie. Zapasy dają producentom możliwość swobodnego reagowania na zmiany ceny, co powoduje zwiększenie współczynnika elastyczności cenowej podaży.

67 Czynniki wpływające na elastyczność cenową podaży
STRUKTURA I POZIOM KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH PRODUCENTÓW im wyższy poziom kosztów zmiennych- kosztów związanych bezpośrednio z produkcją- w firmie, tym mniejsza skłonność producentów do zmian wielkości produkcji po zmianie ceny.

68 POJĘCIE EKSPANSYWNOŚCI CEN
EKSPANSYWNOŚĆ CEN- odwrotność elastyczności cenowej podaży- to zmiana ceny danego dobra wywołana zmianą wielkości podaży tego dobra.


Pobierz ppt "dr Jarosław Poteralski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google