Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki w zakresie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu zajęć dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki w zakresie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu zajęć dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Praktyki w zakresie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu zajęć dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie lipiec 2010 – grudzień 2012 wrzesień 2011

2 Konin to miasto położone w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. Jest to najważniejszy ośrodek przemysłowy, mieszkaniowy i kulturowy Wielkopolski wschodniej. Pod względem liczby ludności jest trzecim (po Poznaniu i Kaliszu) miastem w Województwie Wielkopolskim. Liczba mieszkańców miasta ok

3 SEKCJA PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE SEKCJA PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

4

5 CEL GŁÓWNY PROGRAMU Polepszenie standardu życiowego poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości i samooceny, jak również poprzez pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet samotnie wychowujących dzieci.

6 Cel główny programu został rozpisany na cele szczegółowe, które zostały zrealizowane poprzez następujące działania: warsztaty terapeutyczne: „Komunikacja i integracja”, warsztaty „Asertywność i autoprezentacja”, warsztaty radzenia sobie ze stresem, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, spotkania samopomocowej grupy wsparcia, Zajęcia z cyklu edukacja zdrowotna: zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, profilaktyka narządu słuchu wraz z badaniem słuchu, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych uzależnieniami.

7 Wzmocniono działania poprzez:
warsztaty relaksacyjne – joga, warsztaty wizażu, uczestnictwo w dwóch seansach filmowych: „Och, Karol!” oraz „Śluby panieńskie”. Umożliwiono: naukę języków obcych (język angielski), posługiwanie się komputerem oraz Internetem.

8 Efekty programu: W trakcie trwania programu 2 uczestniczki podjęły pracę. Udział w programie wpłynął pozytywnie na wszystkie uczestniczki. Beneficjentki programu stały się bardziej aktywne, pewne siebie, biorą czynny udział w życiu społecznym. Stały się bardziej otwarte na wszelkie proponowane formy podwyższania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki programu nabyły umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej, asertywności i autoprezentacji. Zdobyły również wiedzę na temat metod i technik poszukiwania pracy. Zdobyta przez nich wiedza z pewnością przyczyniła się do zwiększenia wiary we własne możliwości, a tym samym pozytywnie wpłynęła na funkcjonowanie rodziny i zwiększenie szans zawodowych.

9 Zdjęcia z realizacji programu

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Realizatorzy programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Monika Wrzesińska – psycholog Agnieszka Góralska – psycholog Renata Kupczyk – specjalista pracy socjalnej Przemysław Kasprzyk – starszy informatyk Robert Mioducki – starszy informatyk

19 Zatrudnienie połączone z wolontariatem:
Joanna Myślińska – psycholog, doradca zawodowy Joanna Głowacka – doradca zawodowy Realizacja w ramach wolontariatu: Dariusz Wiliński– doradca zawodowy Krzysztof Trzuskolas – firma „Audiola” Rafał Lukstald– ratownik medyczny Katarzyna Drabina – kosmetyczka Michał Pilipczuk – jogin

20 Zdjęcia ze spotkania kończącego realizację programu

21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ma zaszczyt zaprosić Panią/Pana   ……………………………………   na uroczyste spotkanie kończące realizację programu „Samotne macierzyństwo” – program dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie   Spotkanie odbędzie się 25 marca 2011 r. o godz w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej 16 w Koninie   Realizatorzy programu

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 Konin tel Klub Integracji Społecznej w Koninie ul. Sosnowa 16 Konin tel

51 DZIĘKUJEMY Prezentację przygotowali
z wykorzystaniem materiałów własnych MOPR: Anna Kwaśniewska Przemysław Kasprzyk Konin, wrzesień 2011 r.


Pobierz ppt "Praktyki w zakresie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu zajęć dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google