Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III oś projekty przeciwpowodziowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III oś projekty przeciwpowodziowe"— Zapis prezentacji:

1 III oś projekty przeciwpowodziowe
Tomasz Kaler Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydział Monitorowania Realizacji Projektów Adres:   ul. Wawelska 52/54                Warszawa telefon: fax:        

2 Dwa problemy 1) Nierzetelne rozpatrzenie w ocenach środowiskowych wpływu na Naturę projektów przeciwpowodziowych , 2) Zmiana prawa wodnego w marcu 2011 r. – zmieniła ustawę ooś - w raporcie ma być informacja o stanie wód – beneficjenci nie wiedzą jak przeprowadzić ocenę ooś dla wód - stanu – badanie zgodności inwestycji w kontekście art. 4 i 7 RDW

3 Trzy niskiej jakości decyzje - inwestycje realizowane na rzekach na terenach Natura 2000 Inwestycje realizowane przez Zarządy Melioracji Wodnych Duże spektrum inwestycji - Wały, jaz, zbiorniki retencyjne

4 Zestawienie tych projektów i decyzji
1) rzeki na terenach Natura 2000 Decyzje środowiskowe dla Regi, Parsęty 2) r. GDOŚ wydał decyzje w sprawie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowice 3) Nasze doświadczenie - wydaje się, że sukcesem będzie aby ocena była, a później przyjdzie czas na jakość

5 Zalecany sposób postępowania
Praktyka: raport musi odnosić się konkretnych zagadnień Nic nie stoi na przeszkodzie aby: 1) Wykonać prawidłową, rzetelną inwentaryzację przyrodniczą 2) Dokonać charakterystyki fizyko – chemicznej cieku 3) Uwzględnić wpływ inwestycji na zmianę stosunków wodnych, ilości przepływ, , szybkości, natlenienia wody, zmiany gatunków, migracji, Dokonać analiza wariantów – można kwestionować nawet zasadność wałów na rzecz innych - tworzenie wałów w jednym miejscu powoduje skutki rozlania rzeki w drugim 5) Narzędzia - model hydrauliczny, weryfikacja eksperta przyrodnika To na pewno zanim wyjaśnią się wątpliwości w sprawie oceny stanu wód w ramach zgodności inwestycji w kontekście art. 4 i 7 RDW oraz dyrektywy siedliskowej i ptasiej

6 Zastrzeżenia do decyzji
możliwe zastrzeżenia ze strony KE (w trakcie ewentualnej kontroli) mogą wzbudzić uzyskane przez Wnioskodawcę decyzje środowiskowe z uwagi na bardzo ogólnikowe zapisy w zakresie określania środowiskowych uwarunkowań planowanych inwestycji w odniesieniu do warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym

7 Zastrzeżenia do decyzji
– zapisy w większości decyzji zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny. W decyzji środowiskowej nie należy - odwoływać się do zapisów innych dokumentów, - powoływać się na ogólną zgodność z przepisami prawa – prawidłowa forma decyzji wymaga konkretnych zapisów posługujących się wskaźnikami, parametrami, opisami fizycznych warunków realizacji przedsięwzięcia).

8 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym organ odwołuje się jedynie do konieczności zapewnienia / dotrzymania obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska. W decyzji powinny zostać wskazane jednoznacznie „wytyczne” (np. wskazanie materiałów koniecznych do zastosowania w trakcie realizacji) konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

9 brak odniesienia się do możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia wpływ przepływu w rzece np. 12m3/s na ciek wodny (jego florę i faunę).

10 w decyzji środowiskowej oraz w postanowieniu kończącym screening brak jest odniesienia się do kwestii oddziaływań skumulowanych można domniemać, iż wystąpi oddziaływanie skumulowane już na etapie realizacji – większość prac prowadzona będzie w tym samym terminie z uwagi na ograniczenia w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć wynikające ze specyfiki obszarów Natura 2000 w obrębie których planowane jest przedsięwzięcie).

11 Decyzja środowiskowa nie zawiera informacji o potencjalnym wpływie na cele, przedmiot ochrony czy integralność obszarów:

12 Decyzja 1 Inwestycja : ciek wodny Uchybienia: 1) Słaba inwentaryzacja 2) Substancje latalne

13

14 Wydana przez Burmistrza Miasta Trzebiatowa -21- 09-2009 r
Wydana przez Burmistrza Miasta Trzebiatowa r. – inwestycja ciek wodny Rzeka Rega – Trzebiatów – Mrzeżyno. Etap II, zadanie 2 – Kanał Ulgi. Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km do rzeki Sarni.

15 Regą odbywa się wędrówka troci wędrownej na tarło i dlatego odgrywa ona rolę ważnego korytarza ekologicznego jedną z nielicznych polskich rzek, do których wpływają łososie na tarło. – też pstrąg

16 Brak konkretów

17

18

19

20

21 Słaba inwentaryzacja

22 Słabe uzasadnienie wariantu

23 Specjalista od przyrody a zagadnienia techniczne

24 Decyzja 2 Brak identyfikacji cennych wartości przyrodniczych
5 – żle a to naturowa rzeka 6 - jakie prace 7 – żle 8 – deklaracja żle – brak konkretnej techniki Brak odniesienia do naturowej Z uzasadnienia – z raportu powinno wynikać, że nie ma przeciwskazań wpływu negatywnego oczywiście z zabezpieczeniami a nie w uzasadnieniu zgoda pod warunkiem

25 Decyzja 2 16 czerwca 2008 r - urząd miasta i gminy Karlino
Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km – jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu. Siedliska doliny rzecznej Parsęty są objęte specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Dorzecze Parsęty".

26

27 Brak identyfikacji cennych wartości przyrodniczych

28 to tzw. naturowa rzeka

29 jakie prace ? brak konkretnej techniki

30 Z uzasadnienia – z raportu powinno wynikać, że nie ma przeciwskazań i wpływu negatywnego oczywiście z zabezpieczeniami a nie w uzasadnieniu zgoda pod warunkiem

31 Jednocześnie odstąpiono od raportu !

32 Brak precyzji

33 Decyzja 3

34

35 żle pkt 3, 4, 5 –kardynalne błędy
A raport był

36

37

38 A był raport

39

40

41


Pobierz ppt "III oś projekty przeciwpowodziowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google