Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie
Znaczenie dokumentacji środowiskowej przygotowywanej przez zewnętrznych wykonawców dla jakości wniosku o dofinansowanie Warszawa, grudnia 2009 r. ‘’Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych’’ Robert Kietliński Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie 1

2 Mity i Fakty Mity Brak możliwości wpływania na jakość dokumentacji
Ubogi rynek solidnych wykonawców W procesie wyboru oferty musi decydować wyłącznie cena Fakty Zamawiający/beneficjent ma ogromny wpływ na jakość opracowań Rynek wykonawców kształtowany jest m.in. poprzez zachęty płynące od zamawiających Jakość opracowania może i powinna być najważniejszym kryterium wyboru oferty 2

3 Fakty Konsekwencje wynikające z niskiej jakości dokumentacji środowiskowej to nie tylko utrata środków unijnych ale również ryzyko wytoczenia procesu o łamanie prawa wspólnotowego Niepowtarzalność/unikatowość problemów środowiskowych występujących w odniesieniu do danego przedsięwzięcia Nawet renomowany wykonawca może przygotować raport o niskiej jakości (efekt dumpingu cenowego) Na jakość procesu OOŚ rzutuje sposób wykonania raportów OOŚ ale także decyzje wydawane przez kompetentne organy Inwestor/beneficjent ma bezpośredni wpływ na jakość raportów oraz pośrednio na jakość wydawanych decyzji administracyjnych 3

4 Przykład źle sformułowanych SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia zawiera tylko jedno zdanie: ‘’wykonanie raportu OOŚ’’ Termin wykonania jest zbyt krótki i nie pozwala na przeprowadzenie pełnej oceny lub inwentaryzacji Zadaniem wykonawcy jest przede wszystkim uzyskanie decyzji a nie przygotowanie solidnej oceny Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena, kryteria jakościowe dotyczą jedynie dopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym 4

5 Jak zaradzić problemom?
Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania powinny być nie tylko podporządkowane uzyskaniu dokumentacji zgodnej z wymogami formalnymi, ale przede wszystkim dostosowane do konkretnego przedsięwzięcia Do kryteriów wyboru wykonawcy należy włączyć wymogi jakościowe związane z opisem zamówienia umożliwiające jakościowy ranking ofert Niezbędny jest merytoryczny nadzór ze strony zamawiającego w trakcie wykonywania dokumentacji, końcowego odbioru a także zagwarantowania odpowiedzialności wykonawcy w procesie uzyskiwania decyzji Korzystanie z wniosków/doświadczeń płynących z weryfikacji/opiniowania dokumentacji środowiskowej 5

6 Prawo zamówień publicznych

7 Przykładowe kryteria wyboru
Kryteria jakościowe Waga Doświadczenie wykonawcy (podobne zlecenia, doświadczenie przy dużych projektach) 0-10% Metodologia podejścia, organizacja i plan pracy: adekwatność do zaproponowanego SIWZ 20-50% Kwalifikacje i kompetencje członków zespołu zaproponowanego do wykonania zadania 30-60% Inne (np. szkolenie dla zamawiającego) Suma 100% + Określenie minimum jakościowego: 60-70% niezgodność z UZP 7

8 Przykładowe kryteria wyboru
Ranking ofert które uzyskały wynik powyżej minimum jakościowego niezgodność z UZP Waga Ocena jakościowa 80% Cena oferty 20% Suma 100% 8

9 Niezbędne działania ‘’Miękkie’’ wytyczne/zalecenia Instytucji Wdrażającej propagujące dobre praktyki Rzetelne przeprowadzenie oceny walorów jakościowych ofert musi być wykonane przez kompetentnych oceniających u zamawiającego Wykorzystanie środków z pomocy technicznej na przygotowanie kilkunastu dobrych opracowań dla beneficjentów jako pilotaż 9

10 Pytania do uczestników dyskusji:
Czy stać nas jest na nie wprowadzanie kryteriów jakościowych do procesu wyboru wykonawców? Jak na stałe wprowadzić kryteria jakościowe do zamówień na usługi w ramach PZP? Jakie szczegółowe kryteria należałoby wypracować aby uniknąć zarzutu arbitralności w wyborze wykonawców? Czy powinien istnieć system oceny jakości zleceń dokumentacji wykorzystywanej w procesie OOŚ i w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie? Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z weryfikacji dokumentacji (np. z ‘’project pipeline’’) 10

11 e-mail: r.kietlinski@eib.org
Dziękuję za uwagę Tel.: (22) 11


Pobierz ppt "Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google