Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blok tematyczny 1c Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blok tematyczny 1c Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o."— Zapis prezentacji:

1 Blok tematyczny 1c Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska” dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska 5-6 grudnia 2011 r. Kraków Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26 marca 2017 r.

2 Ministerstwo Środowiska
Plan warsztatów Identyfikacja problemów ekologicznych oraz gospodarczych Przedstawienie studium przypadku Wykonanie analizy SWOT (dwie grupy) Opracowanie projektu zintegrowanego Wybór jednego problemu środowiskowego oraz ekonomicznego, który może zostać rozwiązany za pomocą projektu zintegrowanego (wspólnie) Projekt zintegrowany Wybór celów projektu Wybór działań Identyfikacja barier (wspólnie) NOWA PERSPEKTYWA Ministerstwo Środowiska 26 marca 2017

3 Zadanie 1 - Studium przypadku
Prosimy o zapoznanie się ze studium przypadku Prosimy zwrócić uwagę m. in. na: ogólną sytuację miasta zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi jego sytuację względem innych małych miast w Polsce Ministerstwo Środowiska

4 Analiza SWOT – podstawowe informacje
Mocne Strony Czynniki wewnętrzne, które pozytywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; Czynniki występujące obecnie; Czynniki bezpośrednie. Słabe Strony Czynniki wewnętrzne, które negatywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; Szanse Czynniki zewnętrzne, które pozytywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; Czynniki mogące wystąpić w przyszłości; Czynniki pośrednie. Zagrożenia Czynniki zewnętrzne, które negatywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; Ministerstwo Środowiska

5 Zadanie 2 – częściowa analiza SWOT
Środowisko Gospodarka Mocne Strony ? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? Ministerstwo Środowiska

6 Częściowa analiza SWOT – wykorzystanie wyników
Środowisko Gospodarka Mocne Strony ? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? 2. Jak zniwelować 1. Jak wzmocnić? 3. Jak wykorzystać wzajemne relacje? Ministerstwo Środowiska

7 Ministerstwo Środowiska
Problem środowiskowy Problem gospodarczy Potrzeba Projekt zintegrowany Działanie Projekt środowiskowy, który pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego oraz gospodarkę Bezpośredni efekt ekologiczny oraz pośredni efekt gospodarczy Cel Ministerstwo Środowiska

8 Ciekawe projekty (CKPŚ)
Ochrona podkowca małego w Polsce Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" czas realizacji: ; wartość projektu: 9 mln zł; dofinansowanie UE: 8 mln zł KOMPLEKSOWA OCHRONA CAŁEJ KRAJOWEJ POPULACJI GATUNKU ORAZ ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE Źródło: Prezentacja Power Point Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Finansowanie działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej – autor: Radomir Dyjak

9 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Odtworzenie ekosystemów wydmowych oraz budowa małej infrastruktury turystycznej w Hel u Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze – wzmocnienie potencjału turystycznego miasta Hel Źródło: Prezentacja Power Point Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Finansowanie działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej – autor: Radomir Dyjak

10 Zadanie 3 - opracowanie projektu zintegrowanego
wybór jednego problemu ekologicznego i ekonomicznego, który mógłby zostać rozwiązany poprzez realizację projektu zintegrowanego; wybór celów projektu; wybór działań niezbędnych od realizacji celów; identyfikacja barier i zagrożeń; Ministerstwo Środowiska

11 Ministerstwo Środowiska
Dziękujemy za uwagę Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska Warszawa, ul. Wawelska 52/54 tel , fax Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Blok tematyczny 1c Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google