Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"— Zapis prezentacji:

1 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Koncesja i fundusze UE – jak łączyć? Warsztaty dla beneficjentów projektów z sektora środowiska 4 listopada 2009 r. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

2 Możliwość przeniesienia decyzji (1)
Do r. - Art. 56b POŚ: 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

3 Możliwość przeniesienia decyzji (2)
Obecnie - brak takiej możliwości = problem Problem dotyczy wszystkich decyzji środowiskowych także wydanych na podst. POŚ Jest tylko możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę: art. 40 Pr.bud.: 1. Organ, który wydał decyzję (...), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży ośw. o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bud. (...) 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

4 Zmiana decyzji środowiskowej
Przepisy dotyczące wydania decyzji środowiskowej stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji (art. 87) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

5 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (1)
Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany: 1) wszystkich decyzji z art polegających na: a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, b) zmianie danych wnioskodawcy; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 5

6 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (2)
decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 (koncesje), polegających także na: a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 6

7 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (3)
Problemy: Przeniesienie pozwolenia na budowę a nowa decyzja środowiskowa Literalne stosowanie ustawy OOŚ spowoduje jednak niezgodność z dyrektywą 85/337 (bo ew. nowa decyzja środowiskowa byłaby po wydaniu pozwolenia na budowę) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

8 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Planowane zmiany - art. 72.2 Poselski projekt zmiany ustawy OOŚ Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany: pozwoleń na budowę, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

9 Planowane zmiany - nowy art. 72a (1)
Art. 72a. 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

10 Planowane zmiany - nowy art. 72a (2)
Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich decyzji środowiskowych także tych wydanych przed ich wejściem w życie Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

11 Magdalena Bar Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy
Prawo gospodarcze i ochrony środowiska sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 1, Wrocław Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;


Pobierz ppt "Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google