Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w projektach 6.2 PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w projektach 6.2 PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w projektach 6.2 PO KL

2 Realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie postanowieniami
Zmiany w projektach Realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności z załącznikami do umowy: z wnioskiem o dofinansowanie projektu z harmonogramem płatności z harmonogramem realizacji projektu

3 na podstawie § 25 umowy o dofinansowanie projektu
Zmiany w projektach Zmiany w projektach dokonywane są na podstawie § 25 umowy o dofinansowanie projektu

4 Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że:
Zmiany w projektach Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że: nie będą zagrożone cele realizacji projektu (określone we wniosku o dofinansowanie) wartość kwoty dofinansowania nie zostanie zwiększona

5 Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że:
Zmiany w projektach Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że: nie wpłyną na obniżenie racjonalności i efektywności projektu nie będą próbą przywrócenia stanu projektu sprzed podpisania umowy (sprzed negocjacji)

6 Zmiany w projekcie dzielimy na:
Zmiany w projektach Zmiany w projekcie dzielimy na: wymagające zgody IP2 (§ 25 ust 1 umowy) niewymagające zgody IP2 (§ 25 ust 2 umowy)

7 Zmiany niewymagające zgody IP 2:
Zmiany w projektach Zmiany niewymagające zgody IP 2: dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie (limit 10% dotyczy zadania, z którego przesuwane są środki oraz zadania, na które przesuwane są środki),

8 Ograniczenia „zasady 10%” wynikające z umowy:
Zmiany w projektach Ograniczenia „zasady 10%” wynikające z umowy: Przesunięcia te nie mogą: zwiększać wysokości środków dotyczących cross-financingu; zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem zmieniać wysokości wydatków pomiędzy latami realizacji projektu;

9 Zmiany w projektach Ponadto: zgodnie z § 25 ust 3 umowy zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu w ramach zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji Wdrażającej

10 Zmiany w projektach Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie stanowią modyfikację projektu i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody WUP

11 Zgłoszenie zmian do WUP Akceptacja zmian przez WUP (IP2):
Zmiany w projektach Zgłoszenie zmian do WUP w formie pisemnej (pismo z uzasadnieniem , formularz zmian, zmieniony wniosek o dofinansowanie projektu) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu Akceptacja zmian przez WUP (IP2): analiza wniosku beneficjenta o wprowadzenie zmian zgoda w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (od daty wpływu pisma do WUP)

12 Zmiany wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie projektu
Zmiany w projektach Zmiany wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie projektu Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu mogą dotyczyć: zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta nazwy beneficjenta adresu/siedziby beneficjenta zmiany kwoty dofinansowania zmiany kwoty wkładu własnego zmiana nr rachunku bankowego zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich


Pobierz ppt "Zmiany w projektach 6.2 PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google