Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Moniuszko 1819 1872.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Moniuszko 1819 1872."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Moniuszko

2 Childhood Stanisław Moniuszko was born on 5 May 1819 in Ubiel, near Minsk. His interest in music became clear in his early childhood. He was introduced to the rudiments of music by taking private piano lessons. Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu, niedaleko Mińska. Muzyką interesował się od wczesnego dzieciństwa. W podstawy muzyki został wprowadzony poprzez prywatne lekcje gry na pianinie.

3 Music studies In 1837, Moniuszko began to formally study composition in Berlin with Karl Friedrich Rungenhagen, the director of the "Singakademie" Music Society, who also instructed him in the choral conducting. W 1837 roku Moniuszko rozpoczął studia kompozytorskie w Berlinie z dyrygentem Karlem Friedrichem Rungenhagenem, który wprowadził go również w dyrygenturę chóralną.

4 Return to homeland After three years in Berlin, he returned to Poland in 1840 to marry Aleksandra Müller. He obtained a post as an organist in Vilnius and also worked as a private piano tutor. Po trzech latach w Berlinie, wrócił do Polski i w 1840 roku poślubił Aleksandrę Müller. Dostał posadę organisty w Wilnie. Poza tym dawał prywatne lekcje gry na fortepianie.

5 First compositions During that time Moniuszko became acquainted with the novelist Józef Ignacy Kraszewski and playwright-satirist Aleksander Fredro, who stimulated his interest in dramatic music. In 1840, he began to compose intensively, writing his first operas and several other stage works, as well as sacred music and secular cantatas. Kraszewski Fredro W tym czasie Moniuszko poznał pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego i dramaturga-satyryka Aleksandra Fredrę, który go zainspirował do pisania muzyki teatralnej. W 1840 roku zaczął komponować intensywniej, napisał swoje pierwsze opery i kilka innych form muzyki dramatycznej, jak również muzykę sakralną oraz świeckie kantaty.

6 Operas and operettas Halka Sielanka Hrabina Straszny Dwór
Sen Wieszcza Nowy Don Kichot Loteria Cyganie Beata Pobór rekrutów

7 Songs and symphonics Dziad i baba Prząśniczka Świtezianka Tren X
Znaszli ten kraj Bajka Kain War Overture Polonez koncertowy Polonez obywatelski

8 Death of Moniuszko Stanisław Moniuszko died on 4 June 1872 in Warsaw of a heart attack and was buried in Powązki Cemetery. There is a bust monument built in his honor in the Old Town of Vilnius. Stanisław Moniuszko zmarł 4 czerwca 1872 roku w Warszawie na atak serca. Został pochowany na Powiązkach. Pomnik ku jego czci postawiono na Starym Mieście w Wilnie.

9 Old Polish banknote 1990 Polish stamp from 1958
Stary banknot polski z 1990 roku Polish stamp from 1958 Polski znaczek pocztowy z 1958 roku


Pobierz ppt "Stanisław Moniuszko 1819 1872."

Podobne prezentacje


Reklamy Google