Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

National Dances of Poland

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "National Dances of Poland"— Zapis prezentacji:

1 National Dances of Poland
Tańce Narodowe Polski National Dances of Poland

2 Narodowe / Ludowe National / Folk
Polonez Mazur Kujawiak Oberek Krakowiak Trojak Chodzony Proszę kliknąć na obrazek aby dostać się do wybranego tańca Click on the picture to go to chosen dance

3 Polonez Uroczysty taniec reprezentacyjny Polski, dawniej dworski. Po
temat poloneza sięgało wielu polskich kompozytorów, np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Michał Kleofas Ogiński. Ceremonial and representative polish, dance, court in past. Theme of polonez had been used by many polish composers, for example Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Michał Kleofas Ogiński.

4 Mazur Bardzo żywy. Pochodzi z Mazowsza. W XIX w. był popularny na dworach szlacheckich. Często łączony z polonezem. Very quick dance. It comes from Mazowsze. In 19th century polish counts valued him very much. Often mixed with polonez. Mazowsze

5 Kujawiak Pochodzi z Kujaw, pierwsze zapisy pochodzą z 1830 roku. Jeden ze spokojniejszych tańców. Inna nazwa to śpiący. It comes from Kujawy, first notes were found around One of the more steady dances. The other name for kujawiak is sleepy. Kujawy

6 Oberek Mazowsze Radom Najszybszy z polskich tańców,
zawiera mnóstwo widowiskowych skoków. Początkowo oberek tańczony był we wsiach, szczególnie na Mazowszu i Radomszczyźnie. Stał się popularny w wieku XIX, ale pierwsze wzmianki o obertasie pochodzą już z XVII w. The quickest of polish dances, it contains a lot of spectacular jumps. First people were dancing oberek in countries, especially in Mazowsze Or Radomszczyzna. It became popular in 19th century, but first notes about obertas come from 17th century. Mazowsze Radom

7 Krakowiak Szybki taniec z Krakowa, z XVIII w. Jeden z najpopularniejszych tańców narodowych. Stał się popularny w baletach i na parkietach pod koniec XVIII w. i na początku XIX w. Tancerze ubierają charakterystyczne stroje. Quick dance from Kraków, 18th century. One of the most popular national dances. It became succesful in balets and parquets in the end of 18th century and in the begining of 19th. Dancers wear characteristic costumes. Kraków

8 Koniec / The End Polonez Mazur Kujawiak Oberek Krakowiak
Proszę kliknąć na obrazek Jeśli chcesz przeczytać jeszcze raz Click on the picture if you want to read again Polonez Mazur Kujawiak Oberek Krakowiak Zacznij jeszcze raz / Start again


Pobierz ppt "National Dances of Poland"

Podobne prezentacje


Reklamy Google