Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Authors/Autorki : Agata Garbacz, Sylwia Rychel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Authors/Autorki : Agata Garbacz, Sylwia Rychel"— Zapis prezentacji:

1 Authors/Autorki : Agata Garbacz, Sylwia Rychel
English-Polish Guide Through Jarocin Community ____________________ Angielsko-Polski przewodnik po Gminie Jarocin Authors/Autorki : Agata Garbacz, Sylwia Rychel

2

3 Schools in Jarocin Community ____________________ Szkoły w Gminie Jarocin

4 School in Jarocin ____________________ Szkoła W Jarocinie.
School in Jarocin consists of Junior High School and Public Elementary School _________________________ Zespół szkół w Jarocinie składa się z Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej

5 School In Domostawa ____________________ Szkoła w Domostawie
Public Elementary School in Domostawa is the second most number of school students in the municipality of Jarocin. ______ Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie jest drugą pod względem liczby uczniów w Gminie Jarocin.

6 School in Golce. ____________________ Szkoła w Golcach.
Public Elementary School in Golce. _________________________ Publiczna Szkoła Podstawowa w Golcach.

7 School in Mostki-Sokale. ____________________ Szkoła Mostki-Sokale.
Public School in Mostki-Sokale. _________________________ Publiczna Szkoła Podstawowa Mostki-Sokale.

8 School in Szyperki. ____________________ Szkoła w Szyperkach.
Public Elementary School in Szyperki. _________________________ Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach.

9 School in Ździary ____________________ Szkoła w Ździarach
Public Elementary School in Ździary ________________________ Publiczna Szkoła Podstawowa w Ździarach

10 Old School in Jarocin ____________________ Stara Szkoła w Jarocinie
This is previous school in Jarocin called ‘Old School’. It was called "winter school", because, students go to the school only in winter months. Teacher was a private person. More able kids go to the parochial school, where the teacher was an organist ______________________________ To jest stara szkoła w Jarocinie .Była nazywana zimową szkołą, bo uczniowie uczęszczali do niej tylko w miesiące zimowe. Nauczycielem była osoba prywatna. Bardziej zdolne dzieci uczęszczały do parafialnej szkoły, gdzie nauczycielem był organista.

11 Parishes in Jarocin Community _________________ Parafie w Gminie Jarocin

12 Parish in Jarocin ____________________ Parafia w Jarocinie
To the parish of Jarocin belongs - Jarocin, Szyperki, Majdan Golczański and some part of Mostki (Nalepy, Graba, Kiszki, Podpory, Wasile and Łoza). ________________________ Do parafii w Jarocinie należą – Jarocin, Szyperki, Majdan Golczański oraz Mostki (Nalepy, Graba, Kiszki, Podpory, Wasile i Łoza).

13 Parish in Domostawa ____________________ Parafia w Domostawie
To the parish of Domostawa belongs : Domostawa, Ździary, Kutyły, Szwedy and Katy. ________________________ Do parafii w Domostawie należą : Domostawa, Ździary, Kutyły, Szwedy i Katy.

14 Parish in Kurzyna Średnia ____________________ Parafia w Kurzynie Średniej

15 Church in Domostawa ____________________ Kościół w Domostawie

16 Church in Golce ____________________ Kościół w Golcach

17 Church in Jarocin ____________________ Kościół w Jarocinie

18 Church in Mostki ____________________ Kościół w Mostkach

19 Church in Nalepy Kościół w Nalepach

20 Church in Szyperki ____________________ Kościół w Szyperkach

21 Church In Ździary. ____________________ Kościół W Ździarach.

22 Statue of Marcin Kędzierski ____________________ Pomnik Marcina Kędzierskiego
This is a statue of Father. Martin Kędzierski, who went up in flames with several parishioners. This was on the presbytery , which torched Nazis. The ceremony of expend the memorial was extremely sublime nature. The act of devotionand dedication attended by many local residents, there were also students of the local high school, as well as local authorities, which are the sponsor of the monument. _______________________________________ To jest pomnik Ks. Marcina Kędzierskiego , który spłonął żywcem wraz w kilkoma parafianiami. Stało sie to na plebanii, którą podpalili hitlerowcy. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. W nabożeństwie i akcie poświęcenia uczestniczyło wielu mieszkańców gminy, byli też uczniowie miejscowego gimnazjum, a także władze samorządowe, które są fundatorem pomnika.

23 Crest Of Jarocin Community ____________________ Herb Gminy Jarocin

24 Community Centre of Culture Sport and Recreation Tourism ____________________ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki I Rekreacji

25 Deluge in Jarocin ____________________ Zalew w Jarocinie
Reservoir with a swimming pool near the stage is a new tourist attraction in Jarocin. _____________________________ Zbiornik z basenem pod sceną jest nową atrakcją turystyczną w Jarocinie

26

27 OPEN AIR STAGE IN JAROCIN
Scena plenerowa w Jarocinie

28 The End ____________________ Koniec
Thanks for watching


Pobierz ppt "Authors/Autorki : Agata Garbacz, Sylwia Rychel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google