Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca projekt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca projekt"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca projekt
Wykorzystanie wyników mapy aktywności organizacji pozarządowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami w aglomeracji kalisko - ostrowskiej Tadeusz Krawczykowski pełnomocnik prezydenta Kalisza ds. strategii i rozwoju Konferencja podsumowująca projekt Legnica 3 – 4 czerwca 2013 r.

2 Aglomeracja kalisko - ostrowska
porozumienie o współpracy 22 samorządów ( r.) położenie – Województwo Wielkopolskie centrum stanowią: Kalisz – Ostrów Wlkp, ośrodek regionalny w KPZK do roku 2030, obszar – ok. 350 tys. mieszkańców powierzchnia – ok.2100 km2 tzw. aglomeracja bicentryczna

3 Aglomeracja kalisko – ostrowska (lokalizacja)

4

5 Wykorzystanie doświadczeń, wdrożenia I
Wykorzystanie doświadczeń, wdrożenia I. Korelacja między dwoma projektami ? a) Doskonalenie zarządzania usługami… – WZS b) Sieć współpracy aglomeracji kalisko – ostrowskiej ( zespoły eksperckie: Gospodarki, IOB, Organizacji Pozarządowych, Nauki, Współpracy Zagranicznej) II. Tematyka i tryb pracy Zespołu NGO w aglomeracji: 1) lipiec 2012 – NGO w otoczeniu międzynarodowym, 2) sierpień 2012 – Badanie ankietowe: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym, 3) wrzesień 2012 – Strategia konsolidacji i podnoszenia aktywności NGO.

6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rezultaty: 1. Raport skonsolidowany: Wspieranie zmian gospodarczych aglomeracji kalisko – ostrowskiej przez organizacje pozarządowe ( Rada Programowa projektu – listopad 2012 r. ) 2. Seminarium upowszechniające wyniki Raportu…styczeń 2013r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7 III. Doświadczenia: 1. Badanie ankietowe dot. potencjału NGO w Kaliszu (WZS) -doświadczenia wykorzystano przy badaniu ankietowym w aglomeracji (przygotowanie pytań, grupy badanych, formy badań – ankieta elektroniczna, ustalono liczbę NGO - 833), 2. Analiza stanu organizacji pożytku publicznego, 3. Przykład opracowania jednego z pytań zawartych w ankiecie dotyczący współpracy z samorządami.

8 10. Jakie formy współpracy z gminą/powiatem interesują Państwa najbardziej?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 4. Wskazanie dróg rozwoju (aktywności) NGO w Aglomeracji:
Zorganizowanie doradztwa i poradnictwa (wnioski z badania), Zwiększenie zasięgu wykorzystania 1% dla NGO (rozwój organizacji pożytku publicznego), Współdziałanie organizacji poprzez tworzenie sieci (sieciowanie), Współpraca z samorządami lokalnymi, Utworzenie aglomeracyjnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

10 Prezydenta Miasta Kalisza
Zarządzenie Nr 204 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania i aktualizacji „Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza” (…)

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca projekt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google