Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacja elektryczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacja elektryczna"— Zapis prezentacji:

1 Instalacja elektryczna
K. Olszewski

2 Instalacja elektryczna
– część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników. Potocznie, instalacje elektryczną rozumie się często tylko jako ułożone na stałe przewody elektryczne.

3 Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym
przyłącze tablica rozdzielcza piony i linie zasilające, instalację odbiorczą, odpowiednią liczbę obwodów.

4 Bezpiecznik elektryczny
w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu. Zamiennie w mowie potocznej używane są też sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny), bezpiecznik automatyczny.

5 Samoczynny wyłącznik nadmiarowy
(inne nazwy: bezpiecznik automatyczny, bezpiecznik samoczynny, wkrętkowy wyłącznik instalacyjny) – wyłącznik nadmiarowy wkręcany w gniazdo bezpiecznika topikowego, który po zadziałaniu można ponownie włączyć. Przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu w obwodzie, elektromagnes wewnątrz bezpiecznika zwalnia naciąg sprężyny, która rozwiera styki i przerywa przeciążony obwód. Innym typem bezpiecznika automatycznego jest bezpiecznik bimetalowy. Blaszka bimetalowa po nagrzaniu wygina się i zwalnia zestyk, który automatycznie przerywa obwód.

6 Wyłącznik różnicowoprądowy
(nazwy potoczne lecz niepoprawne wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicówka, bezpiecznik różnicowoprądowy, czasami używany angielski skrót RCD - residual current device) — zabezpieczenie elektryczne, urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu. Służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim jak i bezpośrednim ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru.

7 Nieporozumienia związane z wyłącznikiem różnicowoprądowym
W obiegowej opinii wyłącznik różnicowoprądowy nazywany jest bezpiecznikiem przeciwporażeniowym. Ta nieprawidłowa nazwa utrwalana jest m.in. przez część sprzedawców detalicznych jak i wykonawców mających niewielką wiedzę na temat tego urządzenia. Wyłącznik różnicowoprądowy nie zabezpiecza bowiem przed porażeniem, gdy zostaną dotknięte dwa przewody objęte zabezpieczeniem np. przewód fazowy i neutralny. Najczęściej używany RCD o znamionowym prądzie różnicowym Iz = 30 mA jest wyzwalany przez prąd I = 0,65 * Iz = 20 mA. Prąd o mniejszym natężeniu umożliwia oderwanie się porażonej osoby od instalacji. Prąd o tej wartości może już być groźny dla zdrowia i życia człowieka. Można stosować wyłączniki RCD o prądzie znamionowym 10[mA] (co było praktykowane w Polsce już w latach 80. XX w., co znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Może to jednak wiązać się z problemami eksploatacyjnymi w postaci niepotrzebnych zadziałań, mających związek z upływnościami w instalacjach elektrycznych i urządzeniach.

8 Bezpiecznik termiczny
(ang. Thermal fuse) - rodzaj bezpiecznika elektrycznego, rozłącza obwód wskutek wzrostu temperatury otoczenia. Jest stosowany do ochrony obwodu przed uszkodzeniem pod wpływem nadmiernej temperatury. Rezystancja bezpiecznika termicznego jest bardzo mała i może on przewodzić duże prądy zmienne, nawet do 20A.

9 UWAGA!!!

10 Układ sieciowy Układ sieciowy, w rozumieniu konfiguracji sieci elektroenergetycznej, określa sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz z siecią przesyłową. Oznaczenia: L1, L2, L3 (line) – przewody fazowe N (neutral) – przewód neutralny PE (protection earth) – przewód ochronny PEN – przewód ochronno-neutralny

11 Układ sieciowy W pierwszej kolejności przedstawię oznaczenia przewodów elektrycznych: literą L1, L2, L3 - oznaczamy przewody fazowe (przewody fazowe nazywają się przewodami skrajnymi i kolorystycznie są czerwone, czarne, fioletowe i brązowe) literą N - oznaczamy przewód neutralny (jest to przewód wyprowadzony z uziemionego punktu neutralnego żródła przez który płyną wyłącznie prądy robocze - kolorystycznie jest jasno-niebieski) literą PE - oznaczamy przewód ochronny (jest to przewód będący w systemie ochrony przeciwporażeniowej, przez który płyną wyłącznie prądy zakłócenia - inaczej prądy zwarcia - kolorystycznie jest żółto-zielony) literą PEN - oznaczamy przewód ochronno-neutralny (jest to przewód ochronno-neutralny przez, który w warunkach pracy niezakłóceniowej płyną prądy robocze, zaś w warunkach pracy zakłóceniowej popłyną dodatkowo prądy zakłócenia. Przewód ten spełnia funkcję przewodu neutralnego N dla warunków niezakłóceniowych a funkcję przewodu ochronnego w wzrunkach zakłóceniowych - kolorystycznie żółto-zielony i jasno-niebieski) Sieci napięcia zakresu II w zależności od sposobu uziemienia dzielą się na różnego rodzaju układy sieci.

12 Przyłącze energetyczne - element instalacji elektrycznej służącej do połączenia instalacji odbiorczej o wymaganej mocy przyłączeniowej z siecią energetyczną dostawcy energii elektrycznej. Przyłącze, w zależności od sposób prowadzenia zasilania, może być kablowe lub napowietrzne


Pobierz ppt "Instalacja elektryczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google