Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyszczenie przewodów kominowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyszczenie przewodów kominowych."— Zapis prezentacji:

1 Czyszczenie przewodów kominowych.
Mistrz Kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski

2 Powody: Zanieczyszczenie komina Zmniejszenie ciągu
Ryzyko pożaru sadzy lub budynku Ryzyko uszkodzenia kotła Podstawa do wypłata odszkodowania w przypadkach w/w

3 Osad sadzy: Pfi150mm=177cm2 ; Pfi110mm=95cm2
Zmniejszenie przekroju o ok. 46%

4 Podstawa prawna: Dz. U. Nr 80 poz. 563 Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 30 u. 1: gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w p.1 – co najmniej 4 razy w roku 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w p.1 . – co najmniej 2 razy w roku

5 Kto? Przepisy... Dz.U. Nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych -     par.16 u.2 W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy: 1)  zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem, wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,

6 Kto? Przepisy...c.d.: -     par.19 u.2 Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany: 1)   zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową, 2) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,

7 Kto? Przepisy...c.d.: par.19 u.3 Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

8 Zagrożenia: Ustawa z dnia r. – Kodeks wykroczeń., Art. 82, § 1: Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności: 1)     utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

9 Kontakt:


Pobierz ppt "Czyszczenie przewodów kominowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google