Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"— Zapis prezentacji:

1 STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2 Dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia wpłynąć musi z jednej strony na wydłużanie trwania życia, ale z drugiej niewątpliwie pociągnie za sobą „epidemiczne" zagrożenie chorobami przewlekłymi wraz z konsekwencją konieczności zapewnienia rozszerzonej opieki tej grupie osób.

3 Mimo przyjętego ogólnie twierdzenia, że ochrona zdrowia tylko w 10% odpowiada za stan naszego zdrowia, to w odniesieniu - do osób przewlekle chorych i podeszłym wieku relacja ta wygląda zdecydowanie inaczej.

4 Osoby przewlekle chore i w starszym wieku należą do najtrudniejszych i najdroższych pacjentów w systemie opieki zdrowotnej z powodu złożoności problemów zdrowotnych, socjoekonomicznych i psychospołecznych, występujących w trakcie opieki nad nim.

5 W ramach świadczeń w zakładach dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

6 Rodzaje placówek Liczba placówek Zakres działalności Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 2 Okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne a wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej. Pacjent może przebywać czasowo. Zakład opiekuńczo-leczniczy 18 w tym 17 z kontraktem Całodobowa opieka i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Pacjent może przebywać czasowo. Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci 1 Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny Hospicjum stacjonarne 11 Wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieka hospicyjna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym. Hospicjum stacjonarne dla dzieci Zespół opieki domowej 21 Hospicja domowe, pielęgniarska opieka długoterminowa

7

8 Opieka długoterminowa w woj. pomorskim wg Rejestru ZOZ
– stan w dn r. Rodzaje placówek Liczba łóżek Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 230 Zakład opiekuńczo-leczniczy 747 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci 60 Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 82 Hospicjum stacjonarne 153 Hospicjum stacjonarne dla dzieci 8 Ogółem województwo 1280

9 W 2006 r. Ministerstwo Zdrowia planowało wskaźniki:
łóżka długoterminowe 12 łóżek/ mieszkańców współczynnik nasycenia ,1/10 000 W 2007 r. przy wskaźniku łóżek 12/ , średni współczynnik nasycenia dla Polski wynosił 6,7/10 000

10

11 Wskaźnik liczby łóżek na 10 000 mieszkańców
w kolejności rosnącej

12 Brak zainteresowania świadczeniodawców tworzeniem zakładów opieki długoterminowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży spowodowany jest niedostatecznym finansowaniem tego rodzaju świadczeń. Aktualna stawka to: 54 zł i 49,7 zł za osobodzień pobytu pacjenta.

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google