Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ LECZENIE SZPITALNE 2009 LECZENIE SZPITALNE 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ LECZENIE SZPITALNE 2009 LECZENIE SZPITALNE 2009."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ LECZENIE SZPITALNE 2009 LECZENIE SZPITALNE 2009

2 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 LECZENIE SZPITALNE 2009 1.1.1 wymagania formalne tryb hospitalizacja 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ) - dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową), 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ) - dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową), 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3, 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3, 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w RZOZ - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne, 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w RZOZ - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne, 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Izba Przyjęć Szpitala lub Szpitalny Oddział Ratunkowy 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Izba Przyjęć Szpitala lub Szpitalny Oddział Ratunkowy 7) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych), 7) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych), 8) w przypadku leczenia w trybie jednodniowym, oddział szpitalny udzielający świadczeń wpisany do RZOZ: 8) w przypadku leczenia w trybie jednodniowym, oddział szpitalny udzielający świadczeń wpisany do RZOZ: - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", - dział III, rubryka 12, miejsca dzienne - dział III, rubryka 12, miejsca dzienne Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

21 LECZENIE SZPITALNE 2009 1.1.1 wymagania formalne hospitalizacja planowa 1.1.1 wymagania formalne hospitalizacja planowa 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ) - dział III, rubryka 7, część X kodu 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ) - dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objetego umową, resortowego zgodny z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objetego umową, 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3, 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej oddział szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bedących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3, 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w RZOZ - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne, w RZOZ - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie stacjonarne, 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych), 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych), 7) w przypadku leczenia w trybie jednodniowym, komórka organizacyjna udzielająca świadczeń wpisana do RZOZ: 7) w przypadku leczenia w trybie jednodniowym, komórka organizacyjna udzielająca świadczeń wpisana do RZOZ: - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", - dział III, rubryka 7, część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", - dział III, rubryka 12, miejsca dzienne - dział III, rubryka 12, miejsca dzienne Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

22 LECZENIE SZPITALNE 2009 1.1.1 wymagania formalne leczenie jednego dnia 1.1.1 wymagania formalne leczenie jednego dnia 1) profil komórki organizacyjnej wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ), dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową), 1) profil komórki organizacyjnej wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ), dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową), 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej komórkę organizacyjną o profilu zgodnym z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3 lub HP 1.6, 2) kod resortowy jednostki organizacyjnej obejmującej komórkę organizacyjną o profilu zgodnym z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania - dział II, rubryka 6, część VI kodu resortowego: HP 1.1 lub HP 1.3 lub HP 1.6, 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 3) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 4) wpis w RZOZ: dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych), 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona 5) samodzielny zakład opieki zdrowotnej lub wyodrębniona w statucie zakładu komórka organizacyjna udzielająca świadczeń umieszczona w RZOZ - część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", w RZOZ - część IX kodu resortowego: leczenie "jednego dnia", 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny 6) wpis w RZOZ: część VIII kodu resortowego: Blok operacyjny Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

23 LECZENIE SZPITALNE 2009 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ DZIAŁ II JEDNOSTKIORGANIZACYJNE ZAKŁADU Lp. 1. Rubryka 1. Nazwa jednostki organiz. xxxxxxxxxxxxdxxxxx Rubryka 2. Adres jednostki organiz.31-xxx Kraków ul. xxxxxxx Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalnościxxxxxxxxxxxxxxx Rubryka 3a. Termin czasowegoBrak wpisu Rubryka 4.Brak wpisu Rubryka 5. Część V kodu resortowego01 Rubryka 6. Część VI kodu resortowego (kody określające charakter jednostki organizacyjnej) HP.1.1 - Szpital wielospecjalistyczny HP.1.3 - Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy) HP.1.6 - Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

24 LECZENIE SZPITALNE 2009 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Lp. 85. Rubryka 1. Nazwa komórki organiz. Oddział Urologiczny Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator teryt. Brak wpisu Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności dd-mm-rok Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) 1640 – poradnia urologiczna Rubryka 7. Profile medyczne komórki organiz. 1 numer kolejny profilu medycznego 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) 3 część X kodu resortowego (2- znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) 1 HC.1.2 - Leczenie jednego dnia 34 - Urologia


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ LECZENIE SZPITALNE 2009 LECZENIE SZPITALNE 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google