Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej."— Zapis prezentacji:

1 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
AOTM - założenia do metodologii Ministerstwo Zdrowia Prof. dr hab. med. Zbigniew Religa Minister Zdrowia Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa, 18 kwiecień 2007r.

2 AOTM - założenia do metodologii
Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Zdrowie Publiczne Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne Modernizacja systemu opieki zdrowotnej Ustawa Pielęgnacyjna Ratownictwo medyczne Sieć szpitali Cel główny Obszary priorytetowe

3 AOTM - założenia do metodologii
DLA KOGO KOSZYK? AOTM - założenia do metodologii 1. Dla Pacjenta: Pacjent będzie miał informację o tym, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej i na jakich zasadach ma gwarantowane uprawienia w ramach finansowania ze środków publicznych.

4 DLA KOGO KOSZYK? 2. Świadczeniodawca: Dla świadczeniodawcy koszyk stanowić będzie informację o tym, za jakie świadczenia powinien otrzymać płatność ze środków publicznych, oraz jakie świadczenia są gwarantowane w ramach realizacji produktu kontraktowego ze środków publicznych.

5 DLA KOGO KOSZYK? 3. Płatnik: Dla płatnika koszyk będzie informacją o minimalnej zawartości i składowych produktu kontraktowego, który będzie stanowił podstawę rozliczania ze świadczeniodawcami.

6 DLA KOGO KOSZYK? 4. Polityk: Dla polityków koszyk świadczeń, w powiązaniu z wiedzą o wielkości środków publicznych przekazywanych do systemu opieki zdrowotnej, będzie stanowił podstawę do dyskusji o zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i stopniu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

7 KOSZYK ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
5. System: Koszyk świadczeń gwarantowanych tworzony jest dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wszystkie strony współistniejące i współpracujące w ramach tego systemu uzyskają czytelną informację o regułach gry. Koszyk pozwoli na rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

8 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnych pozwoli zapewnić społeczeństwu (beneficjentom systemu) możliwie największy dostęp do opieki zdrowotnej.

9 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnych to świadczenia:
o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, o udowodnionej efektywności klinicznej, najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, najbardziej opłacalne z istniejących alternatyw możliwe do realizacji w ramach środków publicznych,

10 Rola państwa: Rolą państwa jest jak najlepsze wydatkowanie ograniczonych zasobów finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Koszyk poprawi dostępność do technologii lekowych i nielekowych najistotniejszych z punktu widzenia społecznego.

11 AOTM - założenia do metodologii
Kierunek, w którym zmierzamy: Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Kryteria CBŚOZ Poprawa jakości i dostępności Transparentność Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne Zmiany systemowe i kulturowe CBŚOZ - Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej

12

13 Etapy tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych
CBŚOZ Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej KGŚOZ Koszyk Gwarantowanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej

14

15 Proces włączania świadczeń do pierwszego koszyka
Ocenione na podstawie opinii członków Zespołów Eksperckich Istotność dla zdrowia społeczeństwa Istotność medyczna Efektywność kliniczna Opłacalność/Efektywność kosztowa Możliwość realizacji w ramach istniejących środków katalog NFZ

16 Leczymy wszystkich pacjentów,
i wszystkie choroby, ale nie zawsze wszystkimi metodami.

17 Istotność dla zdrowia społeczeństwa:
Kryteria eksperckiego algorytmu rekomendacji świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych Istotność dla zdrowia społeczeństwa: Czy świadczenie zdrowotne służy zapobieganiu przedwczesnym zgonom w przebiegu schorzeń będących najczęstszą przyczyną zgonów? Czy świadczenie zdrowotne służy zapobieganiu i leczeniu schorzeń będących najczęstszą przyczyną chorobowości? Czy świadczenie zdrowotne służy efektywnej opiece i leczeniu schorzeń szczególnych grup społecznych (kobieta ciężarna, dziecko, osoby niepełnosprawne, osoby w podeszłym wieku)? Czy jest to świadczenie niezbędne dla procesu diagnostyki i leczenia a jednocześnie tak drogie w realizacji, że nie jest możliwe do nabycia przez pacjenta?

18 Kryteria eksperckiego algorytmu rekomendacji świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych
Istotność medyczna – kryterium oceniające wpływ wykonania i/lub niewykonania świadczenia zdrowotnego: Czy spodziewanym efektem udzielenia świadczenia w typowej sytuacji klinicznej jest: ratowanie życia, poprawa jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość, Czy nie udzielenie świadczenia zdrowotnego w typowej sytuacji klinicznej może spowodować: istotne zagrożenie utraty życia, istotne zagrożenie popadnięcia w stan niezdolności do samodzielnej egzystencji, istotne zagrożenie popadnięcia w stan trwałej niezdolności do pracy, istotne ryzyko przewlekłego cierpienia, istotne ryzyko pogorszenia jakości życia. „Istotne” – to wyższe niż 50% prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

19 Świadczenie zdrowotne powinno być:
Wstępna kwalifikacja świadczenia zdrowotnego do koszyka świadczeń gwarantowanych: Świadczenie zdrowotne powinno być: Włączone do koszyka świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ( w pełni finansowanych ze środków publicznych), Włączone do koszyka świadczeń zdrowotnych nie finansowanych w pełni ze środków publicznych, Nie ma danych do podjęcia decyzji o włączeniu do jednego z w/w koszyków (świadczenie zdrowotne wymaga dodatkowych ocen i opinii)

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Zbigniew Religa


Pobierz ppt "Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google