Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Olkusz rok

2 Podstawowa opieka zdrowotna
Zasadniczy element opieki zdrowotnej w Polsce

3 Zadania Lekarza POZ w kontekście pryncypiów medycyny rodzinnej

4 Współpraca POZ z innymi podmiotami
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- nadzór nad szczepieniami , przesyłanie informacji , komunikatów dotyczących postępowania w szczególnych sytuacjach zdrowotnych Instytucje Samorządowe –np. wspólna realizacja zadań w zakresie programów profilaktycznych – szczepienia ochronne przeciw grypie i meningokokkowym zakażeniom

5 Regulacje i podstawy prawne
Zadania Lekarza POZ 1. Obowiązki lekarza wobec ubezpieczonych 2. Obowiązki wobec NFZ Regulacje i podstawy prawne art.. 5 pkt. 13 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/ Dz.U. 04.Nr 210,poz. 2135/ Rozp. Min.Zdrowia z w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ Ustawa o zawodzie lekarza z / najnowszy tekst ujednolicony z dnia / Umowa z NFZ

6 Zachowanie zdrowia pacjenta
realizacja programów zdrowotnych, badań bilansowych rozpoznanie środowiska pacjenta

7 Profilaktyka chorób - identyfikację czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych

8 Systematyczna i okresowa ocena stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami

9 - koordynacja , kwalifikacja do szczepień
- informowanie o szczepieniach zalecanych

10 Rozpoznawanie chorób Planowanie i koordynowanie postępowania diagnostycznego Informowanie Przeprowadzenie badania Wykonanie zabiegów i procedur medycznych lub zlecenie badań laboratoryjnych ,obrazowych / zgodnie z listą badań lekarza POZ/ Kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie i diagnostykę szpitalną Interpretacja wyników badan i konsultacji Orzekanie o stanie zdrowia

11 Leczenie chorób REFUNDACJA !!!
Planowanie i uzgadnianie postępowania terapeutycznego Zlecenie i monitorowanie leczenia farmakologicznego / Rozp.Min.Zdr.z dn zmieniające rozp. w sprawie recept lekarskich/ REFUNDACJA !!! Zabiegi i procedury medyczne Kierowanie do poradni specjalistycznych, oddziałów lecznictwa stacjonarnego ,zakładów opiekuńczo-leczniczych, ośrodków sanatoryjnych Kierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki Koordynacja lub kontynuacja leczenia specjalistycznego

12 Usprawnianie pacjenta
Zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych Zalecanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami / Rozp. Min. Zdrowia z dn w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne…/

13 Wybór lekarza , pielęgniarki ,położnej POZ
Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru / złożenia deklaracji 2x bezpłatnie w ciągu roku , każdy kolejny wybór – opłata 80 zł do NFZ

14 POZ - miasto Olkusz lek. 12 000 7 et. 10 500 5,5 et. 7 500 5 et. OLMED
etatów lek et. ,5 et. et. OLMED sp. z o. o. COM ESKULAP s. c. SANA-MED s.c. ESKULAP sp . z o.o.

15 Liczba pacjentów na 1 etat lekarski w POZ /Olkusz- przykłady/

16 POZ - poza miastem Olkusz
WOL-MED 12 etatów lek. pacjentów etatów etatów 10 000 ,5 etatu NZOZ ZDROWIE MED.-BUK PROMED

17 Liczba pacjentów na jeden etat lekarski / poza miastem Olkusz/

18 Zasady rejestracji pacjentów
Stany nagłe, , schorzenia ostre ,nagłe zachorowania, inne stany wymagające pilnej interwencji-porada w dniu zgłoszenia Schorzenia przewlekłe – porada w terminie uzgodnionym z pacjentem

19 Sposoby rejestracji - warianty
Wg kolejności zgłaszania się pacjentów , Brak możliwości planowania , organizowania czasu przez pacjenta w danym dniu

20 Planowa, na określoną godzinę
/osobista, przez osoby trzecie, Jasne określenie ram czasowych przyjęć- efektywne planowanie rozkładu dnia

21 Na dzień bieżący , z ,,wyprzedzeniem” Nagłe zachorowania,
schorzenia ostre- w dniu zgłoszenia 2/3 czasu pracy lekarza /max/ – rejestracja z wyprzedzeniem , 1/3 rejestrowanych pacjentów w dniu bieżącym Rejestracja na określoną godzinę do lekarza dysponującego możliwością przyjęcia lub poza kolejnością w przypadku braku możliwości planowej rejestracji

22 ZASADY FUNKCJONOWANIA POZ
-Umowa z NFZ obowiązek zapewnienia opieki od , od poniedziałku do piątku Wizyty domowe / medycznie uzasadnione/ Opieka całodobowa /odrębny kontrakt/, Gabinet zabiegowy , punkt szczepień- wg harmonogramu

23 Postrzeganie instytucji lekarza rodzinnego / lekarza POZ przez pacjentów
Pacjenci chcą przewodnika po systemie Główny atut- ciągłość i dostępność opieki Pacjenci chcą lekarza , który zna ich choroby a także zna ich jako osoby Chcą lekarza rodzinnego który: - nie osądza, rozumie , wspiera, jest bezpośredni , uczciwy, aktywnie słucha , zapewnia wysoką jakość opieki , monitoruje ich zdrowie - posiada dużą wiedzę i doświadczenie , jest skuteczny w działaniach

24 Odpowiedzialność organów założycielskich za sposób funkcjonowania POZ
* poziom zatrudnienia * harmonogram pracy poradni i personelu * realizacja zadań zgodnie z kontraktem / lista badań w zakresie kompetencji lekarza POZ/ * wyposażenie / sprzęt medyczny , informatyczny/ * sieć komputerowa- dokumentacja medyczna w formie elektronicznej / od /

25 Problemy POZ w świetle aktualnej sytuacji
Finansowanie POZ – miesięczna stawka kapitacyjna Brak zmiany stawki na przestrzeni ostatnich kilku lat Regularny wzrost kosztów - konieczność informatyzacji placówek / większość jest już wyposażona w sieć komputerową /

26 * liczba pacjentów mogących złożyć deklarację do lekarza POZ -
2750 / 1 etat * Znacznie wzrastająca liczba zgłaszających się pacjentów na przestrzeni ostatnich lat / trudniejszy dostęp do lekarzy specjalistów/

27 Wnioski końcowe Zbyt duża populacja na jednego lekarza
Znaczny wzrost zgłaszalności pacjentów/ Zmniejszenie dostępności do specjalistów Zwiększanie kosztów funkcjonowania POZ-ów Poprawa standardów w zakresie pomieszczeń Wyposażenie Informatyzacja- sieć komputerowa Certyfikacja-ISO Identyfikacja personelu z zakładem pracy Współpraca z innymi podmiotami

28 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google