Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 1

2 HISTORIA PROGRAMU FULBRIGHTA
Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 CELE PROGRAMU FULBRIGHTA
Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4 STYPENDIA FULBRIGHTA DLA POLAKÓW
Dla studentów: Fulbright Graduate Student Top-Up Award Fulbright Graduate Student Award International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students Dla doktorantów: Fulbright Junior Advanced Research Awards – Junior Stypendia podoktorskie: Fulbright Senior Advanced Research Awards

5 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS
$10,000 Top-Up grant Ubezpieczenie J-1 visa bilet lotniczy Termin aplikowania: maj 2012

6 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS
Formularz ze strony Dowód przyjęcia na uczelnię w USA na studia podyplomowe typu M.A. i M.S. z wyjątkiem LLM, MBA i studiów medycznych Zaświadczenie o posiadaniu środków na opłatę czesnego i pozostałych kosztów

7 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS
Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2010 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia. Stypendia na 1 rok akademicki – 30,000 USD (9-12 mies.) programu Master’s lub PhD w uczelni amerykańskiej.

8 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS (cont.)
Rekrutacja na rok akademicki  Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Termin składania dokumentów – maj 2012 Stypendia na dowolny kierunek studiów Master’s lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Wysokość stypendium $30,000

9 WYMAGANIA FORMALNE Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie
Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie się kandydata na stypendium Uzyskanie przyjęcia na uczelnię amerykańską programy: Master’s lub Ph.D, Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem

10 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS - JUNIOR
Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 5 – 9 miesięcy. Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Wymagany dyplom magistra.

11 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium , będą uczestnikami I,II i III roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium.  

12 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS
$ Cornell U, Oklahoma State U, San Antonio University of Texas) $ Yale U, U of Maryland $ U of California, Berkeley, Rutgers – the State U of New Yersey, Fordham, u, Northwestern U, U of Hawaii in Manoa Jednorazowy dodatek na opłaty $1000 Dodatek na koszty zagospodarowania $1350, na książki $750, dieta dojazdowa $100

13

14 INTERNATIONAL FULBRIGHT SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS
Stypendia dla wyróżniajacych się polskich studentów na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA. Stypendium obejmuje czesne, koszty utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek oraz udział w konferencjach.

15 KTO POWINIEN SIĘ UBIEGAĆ
Osoby z bardzo wysoką średnią o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz sprecyzowanych zainteresowaniach badawczych Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Konieczne polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia 2013. Termin składania wniosków 29 kwietnia 2012

16

17 JAK APLIKOWAĆ? Zgłoszenie w języku angielskim on-line. Wydrukowaną kopię zgłoszenia wypełnionego on-line, fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich wystawione przez uczelnię, prosimy składać od ogłoszenia konkursu do  15 lipca 2012.  Do tego dnia muszą również nadejść trzy listy rekomendacyjne przesłane na adres Komisji.

18 CECHY KANDYDATA Wysoka średnia ocen z uczelni
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Twórcze podejście do badań, studiów, pracy naukowej

19 Dokumenty Kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną
Podpisany formularz adresowy Karta przebiegu studiów Fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni Aktualne wyniki TOEFL i GRE Trzy listy rekomendacyjne on-line lub przesłane pocztą przez osoby udzielające opinii bezpośrednio do Komisji Fulbrighta

20

21

22 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2013-2014
Pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat Wyjazd w celu realizacji projektu badawczego na okres 3 do 9 miesięcy (od sierpnia 2013 do sierpnia 2014) Wymagane zaproszenie z uczelni amerykańskiej Preferowani kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywali na stypendiach w USA Termin nadsyłania zgłoszeń 15 lipca 2012

23 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS
Wymagane dokumenty: zgłoszenie on-line zawierające projekt badawczy, biografię, cv, listę publikacji, zaproszenie z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu 3 listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio do Komisji Fulbrighta Jeden egzemplarz zgłoszenia należy wydrukować i wysłać do biura Komisji Fulbrighta

24 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS
Miesięczne stypendium: $2,500.0 , $2,800.0 , $2,900.0 $250 Jeśli towarzyszy 1 osoba z najbliższej rodziny $350 jeśli 2 osoby lub więcej Jednorazowe dopłaty: $1,350 koszty zagospodarowania $750 na zakup książek, fotokopie $100 dieta podróżna

25

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

27 WAŻNE STRONY INTERNETOWE:

28 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, Warszawa TEL.: (0-22) FAX: (

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google