Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004r. nr 19 poz.177 z późn.zm)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004r. nr 19 poz.177 z późn.zm)"— Zapis prezentacji:

1 przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004r. nr 19 poz.177 z późn.zm) OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCY

2 OGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ: Tytuł projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Numer wniosku nadany przez Instytucję Wdrażającą (NFOŚiGW)

3 TREŚĆ OGŁOSZENIA NALEŻY PRZEKAZAĆ DO NFOŚiGW W FORMIE: pisemnej – do kierownika Wydziału Przetargów w NFOŚiGW elektronicznej – na adres e-mail : ogl_strukt@nfosigw.gov.pl

4 ZAMAWIAJĄCY (WNIOSKODAWCA) INFORMUJE NFOŚiGW O: dacie przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ustalonej dacie publikacji: w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, we własnej siedzibie oraz na stronie internetowej

5 KONTROLA ZAMÓWIEŃ odbywa się na podstawie planu kontroli zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą

6 KONTROLA EX-ANTE w formie udziału przedstawiciela Instytucji Wdrażającej w pracach komisji przetargowej lub procedurze mającej na celu wybór najlepszej oferty – obserwator prawidłowości prowadzonego postępowania, kontrola prawidłowości wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia

7 KONTROLA EX-POST w przypadku gdy wszczęcie postępowania nastąpiło przed zawarciem umowy o dofinansowanie

8 ZAKRES KONTROLI EX-POST: Fakt poprawnego zamieszczenia ogłoszenia oraz jego kompletność, Termin rozstrzygnięcia postępowania nie krótszy niż określony w procedurze, Weryfikacja, czy umowa została zawarta z wykonawcą wybranym w procedurze przetargowej, Weryfikacja czy umowa została zawarta na warunkach określonych w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu


Pobierz ppt "Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004r. nr 19 poz.177 z późn.zm)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google