Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO
MIAST POLSKICH JANUSZ SZEWCZUK URBAMAS Projekt 6 kwietnia 2006

2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU
Transformacja społeczno - gospodarcza Wejście do Unii Europejskiej

3 WEJŚCIE DO UE SZANSE Fundusze na rozwój ZAGROŻENIA
Ograniczona zdolność finansowa Brak przygotowanych projektów Ograniczona zdolność profesjonalna

4 ZAGROŻENIA „Poprawnie” zdefiniowane cele w strategii
Brak systemu przełożenia celów strategicznych na działalność samorządu Nieumiejętność współdziałania

5 ZAGROŻENIA Zawężanie problemu do pieniędzy
Niedostrzeganie celów Wspólnoty Niezrozumienie procesów zachodzących zmian

6 Negatywne zmiany demograficzne i społeczne
spadek przyrostu naturalnego odpływ ludzi młodych i przedsiębiorczych zmiana struktury wiekowej społeczności lokalnych wzrost liczby ludzi nie posiadających stałych dochodów z pracy lub działalności gospodarczej

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 LUDNOŚC OGÓŁEM DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY
HARVARD UNIVERSITY · GRADUATE SCHOOL OF DESIGN · CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT STUDIES · STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN · LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE

21 WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W MIEŚCIE I STREFIE PODMIEJSKIEJ
DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY HARVARD UNIVERSITY · GRADUATE SCHOOL OF DESIGN · CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT STUDIES · STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN · LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE

22

23 Miasta weszły w nową fazę transformacji gospodarczej
wyczerpały się możliwości rozwoju miasta w oparciu o tradycyjne rodzaje i formy aktywności gospodarczej słabość lokalnej infrastruktury instytucjonalnej wspomagającej rozwój siły roboczej i wzrost konkurencyjności firm

24 Ograniczenia finansowe ludzi firm i samorządów
spadek dochodów firm spadek ilości miejsc pracy w gospodarce spadek dochodów ludności kurczące się możliwości finansowania programów rozwoju przez samorządy

25

26

27

28 LICZBA PODATNIKÓW Koszalin
DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY HARVARD UNIVERSITY · GRADUATE SCHOOL OF DESIGN · CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT STUDIES · STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN · LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE

29 DOCHODY DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY
HARVARD UNIVERSITY · GRADUATE SCHOOL OF DESIGN · CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT STUDIES · STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN · LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE

30 DOCHÓD NA PODATNIKA DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY
HARVARD UNIVERSITY · GRADUATE SCHOOL OF DESIGN · CENTER FOR URBAN DEVELOPMENT STUDIES · STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN · LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 2000 2001 2002 2003 2004 Miejsca pracy w Solcu Kujawskim 3227 3117 3060 2978 3115 Ilość osób pracjących ( osiągających dochody) 5486 5414 5405 5403 5561

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Wyzwania stojące przed miastem
nowa gospodarka ograniczone zdolności dochodowe migracje ludzi i firm suburbanizacja wykluczenie społeczne degradacja centrum potrzeba nowej edukacji zmiana roli administracji samorządowej

63 Potrzeba zmiany priorytetów w programie rozwoju miasta

64 Priorytetowe działania
ciągły system monitorowania sytuacji gospodarczej i stanu rynku pracy identyfikacja konkurencyjnych na rynkach zewnętrznych produktów i sektorów gospodarki uzgodnienie form i zakresu interwencji publicznej wspierającej kluczowe dla miasta dziedziny aktywności gospodarczej

65 Priorytetowe działania
kompleksowy system wsparcia (pomoc techniczna, finansowa, przestrzeń do pracy) dla zdolnych do ekspansji i tworzenia nowych miejsc pracy MSP kompleksowy system edukacji ustawicznej dla osób wchodzących na rynek pracy, uzupełniających i zmieniających kwalifikacje

66 Program Rozwoju Lokalnego może być podstawą tworzenia kroczących kompleksowych programów rozwoju miasta z udziałem samorządu przedsiębiorców organizacji społecznych i mieszkańców

67 FILARY ROZWOJU W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI
rozpoznanie roli w globalnej gospodarce kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji poprawa jakości życia pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki zdefiniowanie na nowo roli i form działania administracji samorządowej DALEJ MOŻNA KOPIOWAC SLAJDY

68 Dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Poprawa atrakcyjności
MISJA Bydgoszcz - miastem bezpiecznym, przyjaznym ludziom i środowisku, nowoczesną i funkcjonalną metropolią sprzyjającą rozwojowi innowacyjnej gospodarki, znaczącym krajowym i międzynarodowym ośrodkiem administracyjnym, naukowym, kulturalnym, sportowym i turystycznym P R I O R Y T E TY Dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki miasta Nauka i edukacja czynnikiem jakościowego rozwoju społeczeństwa Poprawa atrakcyjności zamieszkania Rozwój obszaru metropolitalnego P R O G R A M Y 3.Gospodarna Bydgoszcz 4. Do pracy w Bydgoszczy 1. Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 2. e- Bydgoszcz 5. Miasto nauki 6. Edukacja dla każdego 7. Bezpieczna Bydgoszcz 8 .Mieszkajmy w Bydgoszczy 9. Kultura nie tylko dla elit 10. Żyj zdrowo 11. Bydgoszcz bogata w imprezy i sukcesy sportowe 12. Metropolia P R O J E K T Y

69 PLAN ROZWOJU MIASTA POZNANIA NOWE MIEJSCA PRACY WYSOKIEJ JAKOŚCI
W I Z J A POZNAN - NOWOCZESNE MIASTO LUDZI AMBITNYCH P R I O R Y T E TY NOWE MIEJSCA PRACY WYSOKIEJ JAKOŚCI INWESTY-CJE W KAPITAŁ LUDZKI TRANSPORT I DROGI NOWE TECHNIKI INFORMA- CYJNO- KOMUNIKA- CYJNE WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZ- KANIA CZAS WOLNY NOWA JAKOŚĆ CENTRUM MIASTA SPOŁE- CZEŃSTWO OBYWATELSKIE P R O G R A M Y  INNOWACYJNA GOSPODARKA AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH LUDZI  WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  AKADEMICKI POZNAŃ  EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE  POZNAŃ BLISKO POZNAŃ BEZ KORKÓW  e-POZNAŃ  MIESZKAJMY W POZNANIU  BEZPIECZNY POZNAŃ  CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ  KULTURA W POZNANIU  CZYNNIE I ATRAKCYJNIE WYPOCZYWAMY  POZNAŃ BOGATY W SUKCESY SPORTOWE  REWITALIZACJA GŁÓWNYCH CIĄGÓW HANDLOWYCH  STARÓWKA SERCEM MIASTA  WIZYTÓWKI MIASTA  POMAGAJMY SOBIE  ŚWIADOMI POZNANIACY P R O J E K T Y

70 Projekt dotyczącym lokalnego Projekt dotyczący rewitalizacji
W I Z J A Koszalin poprzez przedsiębiorczość, gospodarność odpowiedzialność swoich mieszkańców stanie się kluczowym ośrodkiem stałego i zrównoważonego rozwoju w środkowej części POMORZA P R I O R Y T E TY TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY I WZROST KONKURENCYJNOŚCI LOKALNYCH FIRM DOSTĘPNOŚĆ (POPRAWA) KOMUNIKACYJNA – ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU POPRAWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM GOSPODARCZYM I JAKOŚCIĄ ŻYCIA NAUKA, EDUKACJA I JAKO CZYNNIK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA KULTURA, TURYSTYKA I REKREACJA WSPÓŁPRACA Z SĄSIADAMI P R O G R A M Y 1. Wybierz Koszalin 2. Bądź aktywny - Twój pierwszy start 3.Innowacyjna Gospodarka 4. Koszalin sprawny komunikacyjnie 5.Miasto równych szans 6. Bezpieczny Koszalin 7. Koszalin piękny i zielony 8. e’Koszalin (inteligentne Miasto) 9. Infrastruktura dla rozwoju 10. Nowa edukacja 11. D la ciała i ducha 12. Razem można więcej 13. Ku Morzu P R O J E K T Y Projekt dotyczącym lokalnego rozwoju gospodarczego Projekt dotyczący rewitalizacji Współpraca między jednostkami samorządowymi Edukacja i rynek pracy Społeczeństwo informacyjne

71 PRIORYTETY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
( Kryteria ) Waga 1. Dostępność komunikacyjna ( zewnętrzna i wewnętrzna) 4,61 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki miasta 4,39 3. Nauka i edukacja czynnikiem jakościowego rozwoju społeczeństwa 4,32 4. Poprawa atrakcyjności zamieszkania 4,29 5. Rozwój obszaru metropolitalnego 3,90

72 PROJEKTY WYNIK Bydgoski Port Lotniczy - Program Metropolia 53,82 Budowa szerokopasmowego radiowego dostępu do internetu WIMAX - Program e-Bydgoszcz 52,09 Szybka kolej miejska BiT City (prace studialne) - Program Metropolia 51,23 Centrum Kongresowo-Konferencyjne - Program Metropolia 46,52 Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi Program -Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 46,14 Budowa linii tramwajowej do Fordonu z zakupem taboru Program -Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 45,59 Bydgoski Węzeł Wodny - Program Metropolia 44,71 Budowa Węzła Wschodniego Program -Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 44,00 Budowa trasy W-Z (Kamienna-Grunwaldzka) - druga jezdnia i węzły Program -Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 43,18

73 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy
Źródła finansowania w tyś zł Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy ogółem, w tym: Budżet miasta Fundusze europejskie Inne

74 Wybrane największe projekty w programie
Nazwa Programu Koszt programu w lata w tyś zł Wybrane największe projekty w programie Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie Budowa linii tramwajowej do Fordonu z zakupem taboru - 411  Budowa dróg osiedlowych – e-Bydgoszcz 2 870 Portal - Elektroniczne Biuro Obsługi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. E-Urząd – Budowa szerokopasmowego radiowego dostępu do internetu WIMAX Gospodarna Bydgoszcz 393900 Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy Do pracy w Bydgoszczy 5 102 WSPARCIE NA STARCIE - aktywizacja bezrobotnej młodzieży przez PUP Bydgoszcz Szansa dla żaka II Miasto nauki Regionalne laboratoria Techniczne i Rolnicze (ATR) 90 000 000 Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne (UKW) Edukacja dla każdego Termomodernizacja jednostek oświatowych 83 000 000 Polityka oświatowa Bezpieczna Bydgoszcz 6 807 Przystosowanie ośrodków BORP-y Wideomonitoring szczególnie zagrożonych ulic, obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji, szkół Mieszkajmy w Bydgoszczy Rozwój i modernizacja usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Bydgoszczy 909  Budowa mieszkań czynszowych Kultura nie tylko dla elit Utworzenie drugiej sceny teatralnej 31 000 000 Przebudowa obiektów Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki Żyj zdrowo 7 500 Miejski Program Promocji Zdrowia 2  Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy Bydgoszcz bogata w imprezy i sukcesy sportowe 38 445 Budowa krytego lodowiska, ul. Toruńska Przebudowa obiektów sportowych Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Metropolia Bydgoski Port Lotniczy 255 400 Centrum Kongresowo-Konferencyjne

75 Ul. Marii Skłodowskiej Curie 4
Szczecin Tel/ fax


Pobierz ppt "ZMIANA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google