Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania społeczna przeciw paleniu śmieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania społeczna przeciw paleniu śmieci"— Zapis prezentacji:

1 Kampania społeczna przeciw paleniu śmieci
Stop śmie(r)cionośnym palaczom!

2

3 Czy wiesz że: Podczas spalania plastików w domowych piecach emitowane są szkodliwe dla zdrowia substancje, m.in: - metale ciężkie takie jak kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom !!! - dioksyny i furany!!! - pyły i pozostałe trujące gazy (SO2, NOX, CO) Ciekawostka: 1kg poliuretanów, występujących m.in. w gąbkach, uszczelkach czy podeszwach daje 30 do 50 litrów cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, a więc jednej z najsilniejszych trucizn? 1 kilogram polichlorku winylu (PCW) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru?

4 Dioksyny i furany są związkami chemicznymi, które
nawet w śladowych ilościach są niebezpieczne – są one 10 tys. Razy bardziej trujące od cyjanku potasu!!! Związki te są rakotwórcze, działają mutagennie, naruszają strukturę kodu genetycznego, obniżają odporność, osłabiają proces wzrostu dzieci i powodują zaburzenia neurologiczne, hormonalne, poronienia i alergię. Najgroźniejsze działanie dioksyn to zdolność uszkadzania DNA – skutek nie jest widoczny od razu, ale jest odłożony w czasie i trudny do przewidzenia.

5 Po piąte: NIE ZABIJAJ! W przyrodzie nic nie ginie!!! To, co spalisz w swoim piecu, opadnie w Twojej okolicy: na glebę, pola uprawne i wodę, przedostanie się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Dioksyny rozkładają się bardzo powoli i kumulują w łańcuchu pokarmowym. Jeśli spalasz plastik, zatruwasz sam siebie i swoją rodzinę. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w sposób „oszczędny” pozbywają się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi.

6 Wiedz, że grzywna za spalanie śmieci w domowym piecu
DBASZ O PORTFEL? Wiedz, że grzywna za spalanie śmieci w domowym piecu wynosi nawet do PLN lub 30 dni aresztu. „Sprytne oszczędzanie” może drogo kosztować!

7 SPALISZ I NIE MA? NIEZUPEŁNIE
Nikt się nie dowie? SPALISZ I NIE MA? NIEZUPEŁNIE Kominiarz w czasie przeglądu komina po rodzaju sadzy może z łatwością rozpoznać, co było spalane w piecu, a w razie wątpliwości sadzę można poddać analizie.

8 Uwaga !!!!! SAMOZAPŁON! W czasie spalania śmieci na przewodzie kominowym może tworzyć się tzw. sadza mokra, która jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej może doprowadzić do wybuchu w kominie i w rezultacie do jego rozsadzenia, lub rozszczelnienia (przypomnijmy, że remont takiego zniszczenia to koszt kilku tysięcy złotych), a nawet do pożaru budynku.

9 ŚMIERDZĄCE CIEPEŁKO? Śmieci mają stosunkowo niską wartość energetyczną podczas spalania w zwykłym piecu, zatem spalanie odpadów w piecu jest nieopłacalne i nieuzasadnione. W Polsce na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy osób rocznie.

10 Najbardziej podatne na działanie tych trucizn są organizmy młode dopiero rozwijające się, a więc głównie dzieci. Tzw. oszczędność na spalaniu śmieci jest pozorna i chwilowa, ponieważ skutki zdrowotne takiego postępowania pojawią się w dalszej perspektywie i najbardziej dotkną młode oraz przyszłe pokolenia. Leczenie chorób jest kosztowne, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć.

11 Palisz śmieci – trujesz dzieci!
Pamiętaj! Palisz śmieci - siebie trujesz i sąsiadów nie szanujesz! Palisz śmieci – trujesz dzieci!


Pobierz ppt "Kampania społeczna przeciw paleniu śmieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google