Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Państwa dziecko jest gotowe do szkoły?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Państwa dziecko jest gotowe do szkoły?"— Zapis prezentacji:

1 Czy Państwa dziecko jest gotowe do szkoły?

2 Od czego zależy gotowość szkolna?
wieku kalendarzowego dziecka i indywidualnego tempa rozwoju fizycznego i psychologicznego (niektóre dzieci rozwijają się szybciej, inne wolniej), aktywności dorosłych, stwarzających dziecku warunki do rozwoju – im bogatsze (w sensie intelektualnym) środowisko, im więcej czasu poświęcają kilkulatkowi dorośli na wspólne rozmowy, zabawy, rysowanie, uczenie, wycieczki, tym szybciej osiągnie on gotowość szkolną.

3 Podstawę uznania dziecka za zdatne do podjęcia nauki stanowi osiągnięcie przez nie takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym oraz opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

4 Aby dziecko mogło brać udział w życiu szkolnym, musi posiadać umiejętność rozumienia i wykonywania poleceń i zadań oraz współżycia i współdziałania z grupą.

5 Do opanowania przez dziecko czytania i pisania niezbędna jest umiejętność porównywania, rozpoznawania i odtwarzania prostych znaków graficznych.

6 Do uczenia się arytmetyki potrzebna jest dziecku umiejętność ujmowania ilości w zakresie co najmniej 5, porównywania zbiorów równo- i różnolicznych, ujmowania stosunków między zbiorami wyrażanymi w określeniach: mniej, więcej, równo.

7 W nauce dziecka ważną rolę odgrywa też rozumienie otaczającego świata, rozumowanie i myślenie w kategoriach związków przyczynowo – skutkowych.

8 Reasumując

9 Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu.

10 Dziecko dojrzałe społecznie prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, potrafi współżyć w zespole, przestrzegać reguł życia w zbiorowości, przestrzegać zawartych umów.

11 Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka.

12 Dojrzałość emocjonalna to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Impulsywność reakcji już u 6 latka ulega obniżeniu!!!

13 Badania dowodzą, że: większość sześciolatków jest gotowych do podjęcia nauki szkolnej zdecydowana większość pierwszaków lubi chodzić do szkoły i uczyć się Zatem: Warto jak najszybciej stworzyć dziecku takie warunki, by mogło zaspokoić swoją ciekawość i pęd do wiedzy.

14 zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań,
aby Państwa dziecko było gotowe do pójścia do szkoły i odnosiło sukcesy.


Pobierz ppt "Czy Państwa dziecko jest gotowe do szkoły?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google