Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – TEMATYKA WYKŁADÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – TEMATYKA WYKŁADÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – TEMATYKA WYKŁADÓW
Dr Magdalena Pichlak ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – TEMATYKA WYKŁADÓW

2 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Geneza zarządzania projektami Pojęcie, cechy i rodzaje projektów Pojęcie i charakterystyka zarządzania projektami Krótka historia zarządzania projektami Powiązane przedsięwzięcia 2. CYKL ŻYCIA PROJEKTU Dynamika cyklu życia projektu Etapy realizacji projektu Źródła niepowodzeń w realizacji projektu 2 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

3 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
3. KONTEKST ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Wpływ uwarunkowań organizacyjnych Strategia jako podstawa wyznaczania celów Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu projektami Struktura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu projektami Interesariusze projektu Umiejętności w zakresie zarządzania Rozdzielenie odpowiedzialności i władzy Budowanie autorytetu Wpływ uwarunkowań społecznych, gospodarczych i środowiskowych 3 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

4 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
4. NARZĘDZIA I TECHNIKI REALIZACJI PROJEKTU Narzędzia i techniki umożliwiające realizację projektu Plan i kontrola projektu Narzędzia planowania i kontroli: harmonogram Narzędzia planowania i kontroli: budżet Narzędzia planowania i kontroli: zasoby ludzkie i materialne Graficzna kontrola projektu 5. PERSONALNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Cechy i wydajność zespołu projektowego 4 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

5 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Budowa struktury zespołu projektowego Niepełne zaangażowanie się pracowników w projekty Typy psychologiczne Obowiązki menedżera projektu Style zarządzania 6. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE Konflikty w zespole projektowym Tradycyjne style rozwiązywania konfliktów Komunikacja w zespole projektowym Zarządzanie komunikacją w projekcie 5 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

6 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
7. ODBIORCA I WYMOGI PROJEKTU Proces definiowania potrzeb Wymogi funkcjonalne i techniczne Ogólne wskazówki dotyczące definiowania wymogów 8. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI Polityka, programy i projekty europejskie Polityka regionalna/spójności/strukturalna UE Projekty pochodzące z Funduszy Strukturalnych Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Projekty współfinansowane z Funduszu Spójności 6 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

7 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Projekty pochodzące z Programów Wspólnotowych Rodzaje projektów europejskich Instytucjonalne problemy zarządzania projektami europejskimi 9. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FORESIGHTOWYMI Pojęcie foresightu Foresight a prognozowanie Ogólna charakterystyka projektów foresightowych na świecie Foresight jako narzędzie kreowania polityki innowacyjności Metody badań foresightowych Foresight regionalny województwa śląskiego 7 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

8 LITERATURA PODSTAWOWA
Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. Wyd. WIG – Press. Warszawa 2001. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami. PWE. Warszawa 2003. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Wyd. Difin. Warszawa 2001. Heerkens G.R.: Jak zarządzać projektami? Wyd. RM. Warszawa 2003. Chatfield C.S., Johnson T.D.: Microsoft Projekt 2003 – krok po kroku. Wyd. RM. Warszawa 2000. 8 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

9 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K.: Kierowanie zespołem projektowym. Wyd. Difin. Warszawa 2004. Chróścicki Z.: Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2001. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Wyd. WIG – Press. Warszawa 2002. Darnall R.W.: Najwspanialszy projekt świata. Wyd. Difin. Warszawa 2002. 9 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

10 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
WPROWADZENIE 10 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

11 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
“Otaczają nas projekty, pracujemy nad nimi codziennie, rzadko jednak poświęcamy choć trochę uwagi, by nad nimi zapanować – by nimi zarządzać”. J. Davidson Frame 11 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

12 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Organizacja to zbiór jednocześnie realizowanych projektów. Zarządzanie projektem jest kluczem do przetrwania organizacji w dzisiejszej rzeczywistości. Konieczne jest opanowanie zasad zarządzania projektem. 12 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

13 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Nauczanie zasad zarządzania projektem ma dwa cele: Unikanie pułapek w zarządzaniu projektem. Skuteczna realizacja projektu. Skutecznego zarządzania projektem można się nauczyć ale należy opanować: Jak identyfikować i unikać najbardziej niebezpiecznych pułapek związanych z zarządzaniem projektem. Jak przygotować i zrealizować projekt, aby zakończył się sukcesem. 13 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

14 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Naturą projektów jest niewiadoma i wynikające z tego problemy. W skutecznym zarządzaniu projektem nie należy unikać problemów. Skuteczny menedżer musi efektywnie realizować kolejne etapy swojego projektu, wkładając w to całą swoją wiedzę i umiejętności. 14 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

15 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Zarządzanie projektem: Proste konceptualnie. Ogromnie skomplikowane w praktyce. Zarządzanie projektem wywodzi się z tradycyjnego projektowania technicznego. W organizacjach biznesowych jest to nowa metoda zarządzania. Na świecie ok. 50 lat, Polska to ok. 10 – 15 lat. 15 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

16 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Dobre zarządzanie projektem wymaga: Ścisłej koordynacji. Dobrej woli współpracy. Swobodnego dostępu do informacji. Sukces w zarządzaniu projektem to sztuka i umiejętność uniknięcia wielu potencjalnych pułapek i błędów. 16 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

17 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Źródła porażek w zarządzaniu projektem Natura organizacji, która wymaga daleko idącego podziału zadań, władzy i informacji. Trudności w jasnym rozpoznaniu oczekiwań odbiorców, co sprawia, że rezultaty projektu mogą być odmienne od oczekiwanych. Proces planowania i kontroli realizacji projektu. 17 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

18 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
Projektami można zarządzać skutecznie, ale trzeba umieć unikać błędów związanych z: Błędną specyfikacją potrzeb odbiorców. Złą organizacją pracy zespołu. Kiepskim planowaniem. Słabym nadzorem nad realizacją projektu. Omówieniem tych problemów zajmować się będziemy na kolejnych spotkaniach … 18 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

19 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów
FUNDAMENTALNE PYTANIA: CO ma być rezultatem projektu? DLACZEGO należy zrealizować projekt – jakie są powody, korzyści i przesłanki ekonomiczne? JAK projekt jest/będzie realizowany? KTO powinien być zaangażowany w prace projektowe? KIEDY projekt będzie realizowany/zakończony? JAK DŁUGO potrwa realizacja projektu? ILE będzie kosztował? JAKIE dodatkowe środki będą potrzebne? CO może mieć wpływ na rezultat projektu? JAKIE są pozostałe ryzyka? 19 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

20 DLACZEGO I KIEDY PROJEKT?
Zamierzenie wprowadzenia potrzebnej zmiany Możliwość lub konieczność wprowadzenia zmiany Cele i korzyści PROJEKT powody dla realizacji projektów świadome działanie potrzebny do zarządzania zmianami projekt pozwala osiągnąć sformułowane cele Efekt Potencjał 20 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

21 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Nowa metoda radzenia sobie z problemami w organizacji. Sposób wprowadzenia i prowadzenia zmian w organizacji. POWODZENIA !!! 21 Zarządzanie projektami – tematyka wykładów

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – TEMATYKA WYKŁADÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google