Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRADYCYJNE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRADYCYJNE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 TRADYCYJNE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
WYKŁAD 1 TEMAT: TRADYCYJNE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH dr inż. Roman Kielec

2 Uruchomienie produkcji nowego wyrobu wymaga precyzyjnego planowania działań. Niewłaściwe zaplanowanie sekwencji operacji powoduje dodatkowe koszty i wydłuża czas realizacji produktu.

3 optymalnie zaplanowany
MOŻNA WIĘC PRZYJĄĆ, ŻE Właściwe planowanie prac wdrożeniowych jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa. Problem jest nie tylko ważny ale też trudny, ponieważ cykl projektowania i realizacji wyrobu wymaga złożonego systemu działań. Jednocześnie cykl ten powinien być tak krótki i tani, jak to tylko możliwe bez obniżenia jakości finalnego produktu, czyli musi być optymalnie zaplanowany

4 Podstawowe pojęcia Projekt – przedsięwzięcie, zadanie, działanie ludzkie zmierzające do określonego celu w skończonym przedziale czasu, z wyróżnionym początkiem i końcem, realizowane przez skończoną grupę ludzi, środków materialnych, finansowych itp. zbiór operacji o danych czasach wykonywania, pomiędzy nimi ograniczenia kolejnościowe, operacje wymagają pewnych zasobów. Czynność, operacja – pewna wymagająca czasu część projektu, stanowiąca odrębną całość, dla której trzeba wyznaczyć terminy rozpoczęcia i/lub zakończenia. Zdarzenie – moment w czasie, początek lub koniec jakiejś czynności, ma zerowy czas trwania.

5

6

7

8 Projekty jako sieci grafy skierowane, proste, spójne, acykliczne, z jednym wierzchołkiem początkowym, i z jednym wierzchołkiem końcowym.

9 Etapy planowania projektów:
1) analiza strukturalna, t.j. budowa sieci, 2) analiza czasowa, obliczanie terminów (harmonogramu), 3) planowanie wykorzystania zasobów i analiza kosztów.

10

11 Klasyfikacja sieci Sposób przedstawiania — jako węzły sieci:
1. czynności — sieci czynności, 2. zdarzenia — sieci zdarzeń. Co opisuje siec, tzn. orientacja na: A. czynności, B. zdarzenia.

12 Techniki planowania realizacji projektu
Metody analizy sieciowej: CPM PERT MPM

13

14

15 Metody sieciowe CPM – Critical Path Method,
PERT – Program Evaluatin and Reviev Technique MPM - Metra Potential Method ustalenie programu działania (pełnej listy zadań) ustalenie wzajemnych zależności między nimi (poprzedniki, następniki, „puste”)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 CPM - Critical Path Method
Cechy: najpopularniejsze, (jak Microsoft Windows) wymagają łuków (czynności) fikcyjnych, pewne projekty można opisać na różne sposoby, tylko odstępy minimalne.

29

30 MPM - Metra Potential Method
Sieć czynności: operacje — węzły w sieci, kolejność ich wykonywania — łuki.

31

32

33 Założenia i zmienne n czynności ponumerowanych od 1 do n, w taki sposób, że poprzednik ma zawsze niższy numer od następnika, porządek topologiczny, operacja raz rozpoczęta nie może być przerwana, dwie fikcyjne operacje 0 i n + 1, reprezentują odpowiednio początek i koniec projektu, D j >= 0 — (ang. duration), czas wykonywania operacji j, przy czym D 0 = D n+1 = 0. S j — (ang. start), moment rozpoczecia operacji j.

34 Ograniczenia kolejnościowe jako minimalne odstępy
Operacja j może sie rozpocząć dopiero wtedy, gdy od rozpoczęcia operacji i upłynął czas, łuk z węzła i do węzła j o wadze

35 Przypadki minimalnych odstępów
— operacja j może sie rozpocząć natychmiast po zakończeniu operacji i, typowy przypadek, — pomiędzy końcem operacji i a początkiem operacji j musi płynąć pewien czas równy — nakładanie sie operacji i i j.

36 Dostępne tylko w sieciach MPM. Pozwalają modelować szereg zależności.
Odstępy maksymalne t.j. operacja j musi się rozpocząć najpóźniej po upływie czasu od rozpoczęcia operacji i, łuk z węzła j do węzła i o wadze Dostępne tylko w sieciach MPM. Pozwalają modelować szereg zależności.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TRADYCYJNE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google