Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kontekście Czerwonego Krzyża

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kontekście Czerwonego Krzyża"— Zapis prezentacji:

1 W kontekście Czerwonego Krzyża
SIEDEM ZASAD W kontekście Czerwonego Krzyża „Zasada jest po prostu regułą, opartą na rozsądku i doświadczeniu, która jest przyjęta przez społeczność jako wskazówka postępowania.”

2 Początki 1875 GUSTAW MOYNIER Przewidywanie Solidarność Centralizacja
Wzajemność

3 Kodyfikacja JEAN PICTET
XX Konferencja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 1965 Wiedeń

4 Prawo międzynarodowe Protokoły dodatkowe z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r. Art.81 protokołów odwołanie do siedmiu zasad

5 Przekraczając wszelkie bariery polityczne, rasowe i religijne Ruch wypełnia swoją misję, którą jest: zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich konsekwencji wszędzie tam, gdzie występują oraz promowanie pokoju na świecie. Ruch jest znany i szanowany na całym świecie, a miliony członków i wolontariuszy wspierają Stowarzyszenie w prawie wszystkich krajach Ruch kieruje się w swej działalności siedmioma podstawowymi, fundamentalnymi zasadami, którymi są:

6

7 HUMANITARYZM Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca został zrodzony z troski o niesienie pomocy poszkodowanym i rannym na polu bitwy bez jakiejkolwiek różnicy między nimi. Na gruncie krajowym i międzynarodowym podejmuje on starania w celu zapobiegania i łagodzenia cierpieniom ludzkim; chroni życie i zdrowie, zapewnia poszanowanie człowieka, przyczynia się do zrozumienia, przyjaźni, współpracy i trwałego pokoju między narodami.

8

9 BEZSTRONNOŚĆ Bez czynienia jakichkolwiek różnic ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, przekonania i pozycję społeczną Ruch zajmuje się niesieniem pomocy cierpiącym i potrzebującym, kierując się ich potrzebami. W pierwszej kolejności pomaga w najbardziej naglących przypadkach.

10

11 NEUTRALNOŚĆ Stowarzyszenie powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych i innych sporach natury politycznej, religijnej, rasowej i ideologicznej w celu zachowania powszechnego zaufania.

12

13 NIEZALEŻNOŚĆ Ruch jest niezależny (od rządu kraju, w którym funkcjonuje). Stowarzyszenia krajowe służą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej, podlegają prawu obowiązującemu w ich państwach, korzystają z samodzielności i autonomii, w każdym czasie działają zgodnie z zasadami ruchu.

14

15 DOBROWOLNOŚĆ Czerwony Krzyż niesie pomoc dobrowolnie i bezinteresownie, nie kierując się chęcią osiągania jakichkolwiek korzyści. Członkowie Stowarzyszenia działają z własnej i nieprzymuszonej woli.

16

17 JEDNOŚĆ W każdym kraju istnieje tylko jedno Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca (w krajach muzułmańskich); otwarte dla wszystkich i obejmujące swoją humanitarną działalnością cały kraj.

18

19 POWSZECHNOŚĆ W Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wszystkie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki – nawzajem niosą sobie pomoc, a swoją działalnością obejmują cały świat.

20 Bezstronność to nie Neutralność
Bezstronność w odniesieniu do osób potrzebujących pomocy Neutralność wobec: państw, religii, opcji politycznych itp.

21

22 Klasyfikacja podstawowych zasad:
Zasady pierwotne to: HUMANITARYZM i BEZSTRONNOŚĆ: służą jako inspiracja dla organizacji, określają i motywują jej działania, ustalają cel, jaki powinien zostać osiągnięty; Zasady pochodne to: NEUTRALNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ: umożliwiają stosowanie w praktyce zasad pierwotnych, zapewniają zaufanie wszystkich stron do Ruchu, określają jakimi środkami można osiągnąć wytyczone cele; Zasady organizacyjne to: Dobrowolność, Jedność, Powszechność: dotyczą struktury i sposobu działania organizacji.

23

24

25


Pobierz ppt "W kontekście Czerwonego Krzyża"

Podobne prezentacje


Reklamy Google