Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNICEF PATRONEM GIMNZAJUM PUBLICZEGO W CYBINCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNICEF PATRONEM GIMNZAJUM PUBLICZEGO W CYBINCE"— Zapis prezentacji:

1 UNICEF PATRONEM GIMNZAJUM PUBLICZEGO W CYBINCE

2 UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

3 UNICEF został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci. UNICEF kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

4 UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. UNICEF, poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewcząt oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości oraz realizacji wizji pokoju i postępu społecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

5 Szkoły im. UNICEF Już 18 szkół z całej Polski postanowiło przyjąć imię UNICEF. Od momentu swojego powstania szkoły te wykazywały się dużym zaangażowaniem w tworzeniu przyjaznego środowiska dla dzieci, promowały prawa dziecka oraz włączały społeczność uczniowską w działania na rzecz swoich rówieśników w krajach rozwijających się . Szkoły im. UNICEF biorą udział w akcjach i kampaniach UNICEF angażując w nie tylko środowisko szkolne lecz również lokalne. Współpraca ze szkołami jest dla nas niezwykle cenna, gdyż wierzymy w to, że inicjatywy podejmowane przez najmłodszych mogą zmienić świat na lepszy.

6 Nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

7 Wybierając UNICEF na patrona Publicznego Gimnazjum w Cybince możemy sprawić, że młodzież po przez propagowanie idei głoszonych przez UNICEF będzie mogła się z nimi utożsamiać.

8 UNICEF patronem „naszej szkoły”, bo warto jest pomagać innym!


Pobierz ppt "UNICEF PATRONEM GIMNZAJUM PUBLICZEGO W CYBINCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google