Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość a zarobki Kontekst polski i europejski Dr Maria Pawłowska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość a zarobki Kontekst polski i europejski Dr Maria Pawłowska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania."— Zapis prezentacji:

1 Równość a zarobki Kontekst polski i europejski Dr Maria Pawłowska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

2 KONWENCJA dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.)

3 TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (1957) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Artykuł 157 1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Pierwszy w EU zapis o równości

4 Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Konstytucja RP

5 Kodeks pracy Art. 18 3c § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

6 Chodzi o ekonomię… Wzrost PKB Kobiety zarabiają mniej – mniej pieniędzy na rodzinę Roczna analiza wzrostu gospodarczego Annual Growth Survey (AGS) wskazuje, że w kontekście starzenia się siły roboczej, dłuższe i bardziej zadawalające życie zawodowe wymaga odpowiednich umiejętności i ciągłego doszkalania się, wspierającego środowiska pracowego jak również odniesienia się do wpływu luki płacowej i luki w aktywności zawodowej kobiet na ich zabezpieczenie emerytalne.

7 Europejski Dzień Równych Płac Wyliczanie luki płacowej Współorganizowane ze związkami zawodowymi i/lub organizacjami pozarządowymi Podnoszenie świadomości Konsekwencje społeczno-ekonomiczne Konsekwencje prawne

8 Przykładowe kampanie Ciastka – Malta Obiad – Estonia Torebki – Niemcy


Pobierz ppt "Równość a zarobki Kontekst polski i europejski Dr Maria Pawłowska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google