Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin"— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin
Warszawa, 17 maj 2007 r. BGK – PEWNY PARTNER

2 Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK został powołany do życia w 1924 r. BGK należy w 100% do Skarbu Państwa. BGK jest jedynym bankiem państwowym w Polsce obsługującym zadania rządowe. Pełni szczególną rolę w polskim systemie bankowym. Za jego pośrednictwem Państwo realizuje swe cele społeczno-gospodarcze. BGK prowadzi jednocześnie działalność komercyjną (poprzez Oddziały i Filie) Aktualnie Bank administruje wieloma funduszami celowymi Państwa oraz wieloma programami rządowymi. BGK – PEWNY PARTNER

3 Fundusz Termomodernizacji – podstawy prawne funkcjonowania
W dniu 18 grudnia 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162 poz z dnia 30 grudnia 1998 r.). Fundusz Termomodernizacji nie posiada osobowości prawnej i został umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego (Centrala w Warszawie). BGK – PEWNY PARTNER

4 Fundusz Termomodernizacji – podstawowe informacje
Środki Funduszu zgodnie z uchwaloną na rok 2007 ustawą budżetową zostaną zasilone w kwocie 250 mln. zł. Od początku istnienia Funduszu (1999 r.) do końca marca 2007 r. wpłynęło 9496 wniosków, przyznano 6394 premie na kwotę ponad 340 mln zł. Przyznawanie premii jest udzielane na podstawie umów o współpracy zawartych pomiędzy 20 Bankami Kredytującymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK – PEWNY PARTNER

5 Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?
ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków, zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. BGK – PEWNY PARTNER

6 Co to jest premia termomodernizacyjna?
Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków. BGK – PEWNY PARTNER

7 Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną?
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), gminy, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe. BGK – PEWNY PARTNER

8 Schemat postępowania przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną
Wykonanie audytu energetycznego. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym. Weryfikacja audytu energetycznego i przyznanie premii termomodernizacyjnej przez BGK. Uruchomienie kredytowania w banku kredytującym. Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji. Realizacja termomodernizacji z wykorzystaniem kredytu. Użytkowanie budynku przy zmniejszonym zużyciu energii i niższych kosztach, spłata kredytu pomniejszonego o premie termomodernizacyjną. BGK – PEWNY PARTNER

9 Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia r. (dane liczbowe) Wyszczególnienie liczba zarejestrowanych wniosków - razem liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie liczba wniosków zweryfikowanych negatywnie liczba wniosków w trakcie weryfikacji oraz zwrócone przez BGK 1 2 3 4 5 =2-(3+4) Wnioski razem, w tym: 9496 6394 415 2687 domy jednorodzinne 573 437 90 46 budynki wielorodzinne 7936 5226 238 2472 lokalne źródła ciepła 86 54 19 13 sieci ciepłownicze 27 5 inne źródła ciepła budynki użyt. publicznej 787 597 59 131 budynki zbiorowego zamieszkania 66 51 6 9 pozostałe 16 11 BGK – PEWNY PARTNER

10 Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia r. (struktura procentowa) Wyszczególnienie struktura % wniosków zarejestrowanych struktura % wniosków zweryfikowanych pozytywnie struktura % wniosków zweryfikowanych negatywnie 1 2 3 4 Wnioski razem, w tym: 100,00% domy jednorodzinne 6,03% 6,83% 21,69% budynki wielorodzinne 83,57% 81,73% 57,35% lokalne źródła ciepła 0,91% 0,84% 4,58% sieci ciepłownicze 0,28% 0,30% 0,72% inne źródła ciepła 0,05% 0,08% 0,00% budynki użyt. publicznej 8,29% 9,34% 14,22% budynki zbiorowego zamieszkania 0,70% 0,80% 1,45% pozostałe 0,17% BGK – PEWNY PARTNER

11 Premie przyznane i wypłacone
w mln zł Premie przyznane i wypłacone Wyszczególnienie Wartość (w mln zł) Liczba Wartość (w mln zł) Przedsięwzięcia wynikające z zarejestrowanych wniosków ocenionych pozytywnie 1.938,1 X 21,7 Kwota kredytów wynikająca z zarejestrowanych wniosków ocenionych pozytywnie 1.362,7 16,3 Kwota i liczba przyznanych premii 340,7 6394 4,1 66 Kwota i liczba wypłaconych premii 299,1 5859 40,7 683 BGK – PEWNY PARTNER

12 Wnioski o przyznanie premii termomdernizacyjnej z województw wg:
Najbardziej aktywnych Najmniej aktywnych Mazowieckie Świętokrzyskie Wielkopolskie Podkarpackie Warmińsko-Mazurskie Opolskie Małopolskie Kujawsko – Pom Łódzkie Lubuskie stan na dzień r. BGK – PEWNY PARTNER

13 Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii stan na dzień 31marca 2007 r.
L.p. Bank Kredytujący Wnioski rozpatrzone pozytywnie (w szt.) Kwota premii przyznanych (w mln zł) Udział % dotyczący złożonych wniosków 1. BOŚ S.A. 2065 102,2 32,31 2. BISE S.A. 1975 107,5 30,90 3. PKO BP S.A. 824 50,2 12,89 4. BANK ZACHODNI WBK SA 266 14,1 4,17 5. BANK POCZTOWY SA 257 10,8 4,02 6. POZOSTAŁE BANKI 1004 55,7 15,71 RAZEM 6391 340,5 100% BGK – PEWNY PARTNER

14 Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii (01. 01. 2006r. - 31
Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii ( r r.) L.p. Bank Kredytujący Wnioski rozpatrzone pozytywnie (w szt.) Kwota premii przyznanych (w mln zł) Udział % dotyczący złożonych wniosków 1. BISE S.A. 666 39,3 37,23 2. PKO BP S.A. 539 32,2 30,13 3. BOŚ S.A 325 19,0 18,17 4. BANK POCZTOWY SA 72 3,8 4,01 5. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 42 3,4 2,35 6. POZOSTAŁE BANKI 145 11,7 8,11 RAZEM 1789 109,4 100% BGK – PEWNY PARTNER

15 W I kwartale 2007 roku do BGK wpłynęły środki w wysokości 150 mln zł.
W dniu 31 maja 2006 roku środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 100,0 mln zł. wyczerpały się. W grudniu 2006 roku wpłynęły do banku dodatkowe środki z budżetu w wysokości 24,9 mln zł. W ustawie budżetowej na rok 2007 rząd zaakceptował środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 250 mln zł. W I kwartale 2007 roku do BGK wpłynęły środki w wysokości 150 mln zł. BGK – PEWNY PARTNER

16 Informacje ogólne Fundusz Termomodernizacji
Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Tel. (0 22) , , fax (0 22) Lista audytorów energetycznych: BGK – PEWNY PARTNER


Pobierz ppt "Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google