Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach."— Zapis prezentacji:

1 „Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów
na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych” mgr Michał Leochnowski pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

2 POLSKA IZBA TURYSTYKI PIT - organizacja pozarządowa, samorządowa, zrzeszająca podmioty gospodarcze w branży turystycznej (…). PIT od prowadzi system rekomendacji biur podróży, wydaje certyfikaty biurom podróży, które to certyfikaty są gwarancją jakości i rzetelności usług” „Od 1995 roku wszystkim Firmom zrzeszonym w Izbie PIT przyznaje na jeden rok certyfikat ze znakiem logo objętym ochroną Urzędu Patentowego. Certyfikat uznany został przez klientów za synonim solidności handlowej, profesjonalnie przygotowanej oferty i realizacji usług na wysokim poziomie. Logo PIT stanowiące dużą wartość handlową, chronione jest przez wszystkich członków Izby solidnością, rzetelnością, dobrym i konkurencyjnym produktem turystycznym, aby używany przez biura na ich papierach firmowych, w ogłoszeniach i reklamach był wskazówką trafnego wyboru dla naszych klientów” (

3 CEL PRACY Sprawdzenie, na ile przynależność do Polskiej Izby Turystyki gwarantuje rzetelność touroperatora i w jakim stopniu może być wiarygodnym wyznacznikiem jakości usług oraz uczciwości w relacji z klientem

4 KRYTERIUM Analiza zgodności z prawem stosowanych przez organizatorów
turystyki warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych Wzorce umowne stosowane przez touroperatora jako odzwierciedlenie stosunku do konsumenta i poszanowania jego praw Treść umowy może w bardzo istotny sposób wpłynąć na przebieg imprezy turystycznej oraz na sytuację przed jej rozpoczęciem jak i po zakończeniu imprezy

5 ANALIZA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
Pośród przeanalizowanych ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych 12 organizatorów zostało zakwestionowanych łącznie 60 postanowień o domniemanej abuzywności. Najwięcej klauzul dotyczyło szeroko rozumianego wyłączania odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

6 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE STOSOWANE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI BĘDĄCYCH CZŁONKAMI POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI DOTYCZĄ MIĘDZY INNYMI: odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyłączania odpowiedzialności za błędne przedstawienie oferty zmiany istotnych postanowień umowy lub odwołania imprezy turystycznej świadczeń zastępczych rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej niewykorzystanych świadczeń ofert „last minute” reklamacji

7 WNIOSKI Wzorce umowne organizatorów turystyki należących do PIT nie są wolne od postanowień sprzecznych z przepisami prawa wynikającymi m.in. z u.u.t. oraz k.c., naruszając w ten sposób interesy konsumenta Powód zamieszczanie takich klauzul - wzmocnienia swojej pozycji i chęć przyznania sobie większej swobody przy wykonywaniu umowy, co stwarza duże zagrożenie dla wszystkich klientów biur podróży

8 PODSUMOWANIE W pracy wykazano, że pomimo swojej przynależności do Polskiej Izby Turystyki, jej członkowie wcale nie mogą być wolni od zarzutu nieuczciwości w stosunku do swoich klientów Przynależność do PIT - „odpłatna forma zdobywania przewagi” nad konkurencją, zamiast gwarancji należytego wywiązywania się przedsiębiorcy turystycznego z umowy

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google