Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MERCOSUR-Wspólny Rynek Ameryki Południowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MERCOSUR-Wspólny Rynek Ameryki Południowej"— Zapis prezentacji:

1 MERCOSUR-Wspólny Rynek Ameryki Południowej

2 Idea utworzenia MERCOSUR powstała w 1985r
Idea utworzenia MERCOSUR powstała w 1985r. Będące wówczas u władzy w Brazylii i Argentynie ugrupowania demokratyczne postanowiły doprowadzić do zaprzestania rywalizacji gospodarczej obydwóch państw i przyspieszyć proces integracji.

3 MERCOSUR Ta międzynarodowa organizacja powołana traktatem z Asuncjon (Paragwaj), podpisana została w 1991r. przez: Argentynę Brazylię Paragwaj Urugwaj

4 Dokument przewiduje wolny przepływ dóbr, usług i środków produkcji na obszarze czterech państw, zniesienie ceł i wszelkich ograniczeń pozataryfowych, wprowadzenie wspólnej polityki celnej i handlowej oraz skoordynowanie polityki makroekonomicznej i legislacyjnej w zakresie objętym traktatem . Na mocy traktatu powołano organy MERCOSUR: Radę Wspólnego Rynku, Grupę Wspólnego Rynku, Sekretariat Administracyjny oraz Wspólną Komisję Parlamentarną.

5 Z dniem 1 stycznia 1995r. MERCOSUR stał się unią celną.
Od października 1995r. zaczęła działalność w ramach MERCOSUR międzyrządowa Komisja ds. Handlu, której zadaniem jest monitorowanie realizacji wspólnej polityki handlowej.

6 W 1996r. MERCOSUR zawarł umowy stowarzyszeniowe z Chile i Boliwią ustanawiając z tymi państwami strefę wolnego handlu. Ponadto, w 1998r. Została podpisana deklaracja polityczna MERCOSUR, Boliwii i Chile w której zobowiązano się do wspólnych konsultacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

7 Od 9 grudnia 2005r. do MERCOSUR należy także Wenezuela

8 MERCOSUR podejmuje działania na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, NAFTA oraz Unią Europejską

9 W chwili obecnej MERCOSUR boryka się jednak z pewnymi problemami:
Różny poziom rozwoju poszczególnych gospodarek oraz wewnętrzne kryzysy są źródłem konfliktów między członkami ugrupowania Kryzys finansowy w Brazylii, recesja gospodarcza i niestabilna sytuacja polityczna w Argentynie, czy destabilizacja polityczna w Paragwaju uwidoczniają złożoność procesu integracji w regionie W większości krajów Ameryki Łacińskiej wzrosły napięcia i protesty społeczne

10 Zadania przed którymi stoi MERCOSUR:
Uporządkować wewnętrzne sprawy Realizować zobowiązania wynikające z członkostwa w ugrupowaniu Utrzymanie stabilności makroekonomicznej Likwidacja pozostałych barier w wymianie handlowej Stworzenie w pełni zintegrowanego rynku przez ulepszenie sieci transportowej i procedur celnych

11 Podsumowanie Można stwierdzić,iż MERCOSUR jest najważniejszą umową o charakterze politycznym i gospodarczym zawartą w regionie Stworzyła niezbędne warunki polityczne i prawne dla rozwoju stosunków handlowych Jest w tej części świata, często nękanym przez kryzysy polityczne i gospodarcze, istotnym elementem stabilizującym

12 Dzięki stworzeniu wspólnego rynku krajów członkowskich, możliwa była eliminacja barier celnych i ograniczeń pozataryfowych, przyjęcie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej, koordynacja polityki makroekonomicznej oraz harmonizacja polityki podatkowej i monetarnej, transportu morskiego, transportu lądowego, przemysłu, technologii, rolnictwa oraz energii. Wzrosła wymiana handlowa i kulturalna oraz ruch turystyczny Poprawiły się stosunki polityczne pomiędzy poszczególnymi państwami

13


Pobierz ppt "MERCOSUR-Wspólny Rynek Ameryki Południowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google