Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET OPOLSKI Poznaj siebie na UO. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET OPOLSKI Poznaj siebie na UO. 1."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET OPOLSKI Poznaj siebie na UO. 1

2 O czym będzie… O kierunkach, które można studiować na Uniwersytecie Opolskim. O tym, dla kogo jest który kierunek. O warunkach rekrutacji (hurra….). O Waszych opiniach i potrzebach.

3 Kilka słów na początek…
Wynik to ‘podpowiedź’ , a nie ‘wyrok’. Test ma ułatwiać wybór, a nie go utrudniać. Nie jesteśmy liczbami, czyli czasem 2+2=5

4 Kilka słów na początek…
Wynik to ‘podpowiedź’ , a nie ‘wyrok’. Testy to tylko ‘próbka’ nas, tego kim jesteśmy- nie powiedzą nam wszystkiego o nas samych. Jeśli jesteś ‘techniczna(y)’, a marzyłaś(eś) o pedagogice – wszystko przed Tobą – najlepiej pogłębić swoją wiedzę i skorzystać z doradztwa indywidualnego. Test ma ułatwiać wybór, a nie go utrudniać. Nie jesteśmy liczbami, czyli czasem 2+2=5

5 Kilka słów na początek…
Wynik to ‘podpowiedź’ , a nie ‘wyrok’. Test ma ułatwiać wybór, a nie go utrudniać. Lepiej potraktować test ‘pozytywnie’, pomyśleć o tym, jakie mam możliwości, niż ‘o nie, nie nadaję się do tego’. Jeżeli wyniki nie są zgodne z waszymi oczekiwaniami potraktujcie to jako sygnał ostrzegawczy i spróbujcie dowiedzieć się więcej. Nie jesteśmy liczbami, czyli czasem 2+2=5

6 Kilka słów na początek…
Wynik to ‘podpowiedź’ , a nie ‘wyrok’. Test ma ułatwiać wybór, a nie go utrudniać. Nie jesteśmy liczbami, czyli czasem 2+2=5 Zdarza się (często!), że któryś z kierunków studiów/ścieżek rozwoju/zawodów ‘pasuje’ do dwóch (lub więcej) typów predyspozycji. Nie znaczy to, że ten kierunek zawód to ‘nie wiadomo co’, po prostu ludzie mają zróżnicowane talenty i upodobania, a niektóre kierunki są dla różnych typów ludzi.

7 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia Biotechnologia Chemia Informatyka
Inżynieria środowiska Ochrona środowiska Edukacja techniczno- informatyczna 7

8 Jestem ‘POZNAWCZY’ Każdy naukowiec/każdy kierunek Fizyka Matematyka
Filozofia (ale i ‘artystyczny’) Historia (ale i ‘artystyczny’) Filologie (ale i ‘artystyczny’) … Psychologia, Socjologia, Politologia 8

9 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filozofia Sztuka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Historia Kulturoznawstwo Filologie Dziennikarstwo (ale i ‘społeczny’) 9

10 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika Psychologia Socjologia Politologia Stosunki międzynarodowe Europeistyka Nauki o rodzinie Teologia

11 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Ekonomia Gospodarka przestrzenna Logistyka Zarządzanie Język biznesu

12 Jestem ‘BIUROWY’ Prawo Administracja

13 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia Biotechnologia Chemia Informatyka
Inżynieria środowiska Ochrona środowiska Edukacja techniczno- informatyczna

14 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne): Bioinformatyka Biologia podstawowa Specjalność nauczycielska biologia z geografią II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Agrobiologia Bioinformatyka Biologia podstawowa II. 3-letnie licencjackie (niestacjonarne): Bioinformatyka Biologia podstawowa Specjalność nauczycielska biologia z geografią *stacjonarne – studia dzienne, bezpłatne **niestacjonarne- studia wieczorowe,

15 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia czego można się uczyć
3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Biologia podstawowa Czas: lata (6 semestrów) – licencjat 2 lata (4 semestrów)- magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): główne dyscypliny biologiczne podstawowe techniki i metody badawcze, Do czego mi się to przyda? praca laboratoryjna i naukowo badawcza: laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne, przemysł, administracja, placówki ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwo, szkolnictwo (po ukończeniu specjalnego kursu pedagogicznego). *licencjat = wykształcenie wyższe zawodowe, *magister= wykształcenie wyższe

16 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia czego można się uczyć
3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Bioinformatyka Czas: lata (6 semestrów) - licencjat 2 lata (4 semestry)- magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata*(studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): połączenie wiedzy biologicznej i informatycznej, np. - komputerowa analiza DNA i białek, - projektowanie i modelowanie związków biologicznie czynnych, - modelowanie i analiza procesów biologicznych zachodzących zarówno w organizmach żywych, jak i w środowisku ich życia Do czego mi się to przyda? praca laboratoryjna i naukowo badawcza: laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne, przemysł, administracja, placówki ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwo, szkolnictwo (po ukończeniu specjalnego kursu pedagogicznego). *licencjat = wykształcenie wyższe zawodowe,

17 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia czego można się uczyć
3-letnie licencjackie (stacjonarne* i niestacjonarne*): Biologia z geografią Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata*. Co będę umiał(a): połączenie wiedzy biologicznej i geograficznej, Do czego mi się to przyda? zdobycie uprawnień nauczycielskich możliwość nauczania przedmiotów biologii i geografii w szkołach gimnazjalnych, po ukończeniu magisterskich studiów uzupełniających możliwość nauczania biologii w szkołach średnich. *licencjat = wykształcenie wyższe zawodowe,

18 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biologia czego można się uczyć
2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne* i niestacjonarne*): Agrobiologia Czas: lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra*. Co będę umiał(a): główne dyscypliny biologiczne oraz dyscypliny związane z rolnictwem, Do czego mi się to przyda? rolnictwo, praca laboratoryjna i samodzielna praca naukowo- badawcza, rolnicze instytuty naukowe, laboratoria badawcze, laboratoria kontrolne i diagnostyczne, wyższe uczelnie, firmy zajmujące się produkcją i obrotem materiałów nasiennym oraz gospodarstwa rolnicze, stacje hodowli roślin, firmy hodowlane, doradztwo rolnicze.

19 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Miłosz Mazur Samodzielna Katedra Biosystematyki ul. Oleska 22, Opole pokój: 108 tel

20 ? Jestem ‘TECHNICZNY’ Biotechnologia
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Biotechnologia II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Biotechnologia środowiska Biotechnologia kosmetyczna ? „(…)zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu(…)”

21 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biotechnologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Biotechnologia Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): mikrobiologia ogólna, biochemia, immunologia, genetyka ogólna, wirusologia, mikrobiologia przemysłowa, kultury in vitro zwierząt i roślin, histologia, inżynieria genetyczna, biotechnologia ogólna, enzymologia Do czego mi się to przyda? praca w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych, przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

22 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biotechnologia czego można się uczyć
II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Biotechnologia środowiska Czas: lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra

23 Jestem ‘TECHNICZNY’ Biotechnologia czego można się uczyć
II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Biotechnologia kosmetyczna Czas: lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra

24 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Teresa Farbiszewska, dr Małgorzata Nabrdalik, dr Sławomir Wierzba, mgr Agata Marczak, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej ul. Kardynała Kominka 4, Opole pokoje: 205, 214 i 215 tel

25 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne):
chemia podstawowa i stosowana chemia biologiczna chemia kosmetyczna specjalność nauczycielska - chemia z biologią II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne): chemia nowych materiałów chemia biologiczna specjalność nauczycielska chemia z biologią - od roku 2010/2011

26 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Chemia podstawowa i stosowana Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): zdobycie szerokiej wiedzy w podstawowych dyscyplinach chemicznych opartej na matematyce i naukach przyrodniczych. Do czego mi się to przyda? Umożliwia podjęcie pracy w przemyśle chemicznym, drobnej wytwórczości, laboratoriach analitycznych.

27 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia czego można się uczyć Chemia biologiczna
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Chemia biologiczna Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): poznanie procesów chemicznych w organizmach żywych, interakcji chemicznych pomiędzy organizmami oraz sposobów ingerencji w te procesy – projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących) Do czego mi się to przyda? Absolwenci mogą podejmować pracę w laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, firmach farmaceutycznych.

28 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia czego można się uczyć Chemia kosmetyczna
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Chemia kosmetyczna Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): zdobycie wiedzy z zakresu produkcji środków kosmetycznych i chemii gospodarczej, wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowalnictwem i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. Do czego mi się to przyda? Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.

29 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Specjalność nauczycielska - chemia z biologią Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): zdobycie podstawowej wiedzy z tych dwóch dyscyplin i uzyskanie uprawnień do ich nauczania na poziomie gimnazjum; (po ukończeniu 2 stopnia uzyskanie uprawnień do ich nauki na poziomie liceum) Do czego mi się to przyda? Przygotowuje do podjęcia pracy w szkolnictwie.

30 Jestem ‘TECHNICZNY’ Chemia czego można się uczyć
II. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Chemia nowych materiałów Czas: lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra Co będę umiał(a): poznanie i zrozumienie zależności pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami użytkowymi. Przygotowanie absolwenta obejmuje również podstawy marketingu i zarządzania zasobami materiałowymi. Do czego mi się to przyda? Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Do podjęcia studiów na tej specjalności wskazane jest ukończenie specjalności chemia podstawowa i stosowana (lub pokrewnej) na studiach I stopnia.

31 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Małgorzata Pawełczak, tel Beata Gąsowska-Bajger, tel

32 Jestem ‘TECHNICZNY’ Informatyka
I. 3 – letnie licencjackie lub 3,5-letnie inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne): Bazy danych Grafika komputerowa II. 2–letnie lub 1,5 – letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Inżynieria internetowa Statystyka obliczeniowa

33 Jestem ‘TECHNICZNY’ Informatyka czego można się uczyć Bazy danych
I. 3 – letnie licencjackie lub 3,5-letnie inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne) Bazy danych Czas: lata (6 semestrów) lub 3,5 lata (7 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu inżyniera lub zawodowego licencjata Co będę umiał(a): - zdobycie wiedzy dotyczącej technologii internetowych - poznanie wydajnego języka programowania Do czego mi się to przyda? praca w charakterze projektantów baz danych, administratorów baz danych i programistów.

34 Jestem ‘TECHNICZNY’ Informatyka czego można się uczyć
I. 3 – letnie licencjackie lub 3,5-letnie inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne) Grafika komputerowa Czas: lata (6 semestrów) lub 3,5 lata (7 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu inżyniera lub zawodowego licencjata Co będę umiał(a): tworzenie profesjonalnych interfejsów programów, projektowanie poprawnych witryn WWW wykorzystujących technik grafiki 2D oraz 3D, metodami wizualizacji skomplikowanych scen oraz grafiką naukową i biznesową Do czego mi się to przyda? zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się tworzeniem systemów informacyjnych bądź gier komputerowych, w firmach reklamowych bądź firmach zajmujących się nowoczesnymi technikami wizualizacji informacji.

35 Jestem ‘TECHNICZNY’ Informatyka czego można się uczyć
II. 2–letnie lub 1,5 – letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Inżynieria internetowa Czas: lata (4 semestry) lub 1,5 roku (3 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Co będę umiał(a): poznanie teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu budowania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi. Poznanie zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Do czego mi się to przyda? praca w roli administratorów sieci komputerowych, projektantów stron WWW, projektantów i programistów aplikacji internetowych.

36 Jestem ‘TECHNICZNY’ Informatyka czego można się uczyć
II. 2–letnie lub 1,5 – letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Statystyka obliczeniowa Czas: lata (6 semestrów) lub 3,5 lata (7 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Co będę umiał(a): zdobycie wiedzy z zakresu metod obliczeniowych, statystyki i informatyki Poznanie tych metod daje podstawy do zrozumienia powiązań między różnymi dziedzinami nauki i gospodarki stosującymi metody statystyczne. Do czego mi się to przyda? praca zawodowa jako projektant zaawansowanych modeli matematycznych w instytucjach finansowych, instytutach badawczych, szkolnictwie, m.in. przy budowie systemów nauczania na odległość, oraz biurach projektowych.

37 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Sekretariat adres: ul. Oleska 48, Opole telefon: (77) fax: (77)

38 Jestem ‘TECHNICZNY’ Inżynieria środowiska
I. 3,5-letnie inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne): inżynieria procesowa, rewitalizacja wód i środowiska glebowego II. 2,5–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):

39 Jestem ‘TECHNICZNY’ Inżynieria środowiska czego można się uczyć
Czas: Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Co będę umiał(a): zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Do czego mi się to przyda? praca zawodowa w: przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska biurach projektowych i centrach informatycznych służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska instytucjach i placówkach naukowy

40 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr inż. Marcin Rybotycki, Katedra Inżynierii Procesowej ul. Dmowskiego 7-9, Opole pokój: 253 tel

41 Jestem ‘TECHNICZNY’ Ochrona środowiska
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Techniki i Technologie w Ochronie Środowiska Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

42 Jestem ‘TECHNICZNY’ Ochrona środowiska
Od 5 semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia). Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne: Gleboznawstwo i Ochrona Gleb Gospodarka Odpadami i Ściekami Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem Zagospodarowanie przestrzenne

43 Jestem ‘TECHNICZNY’ Ochrona środowiska czego można się uczyć
Czas: lata (6 semestrów) licencjat 2 lata ( 4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): zdobywacie podstawowej wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi. Do czego mi się to przyda? Praca m.in. w: jednostkach ochrony środowiska, w tym w: Inspektoratach Ochrony Środowiska, Inspektoratach Sanitarnych, Stacjach Chemiczno Rolniczych; przedsiębiorstwach produkcyjnych, urzędach celnych itp.; jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych, wodno ściekowych, odpadowych itp.; zespołach specjalistów działających na rzecz ochrony środowiska; po zaliczeniu kursu pedagogicznego w szkolnictwie podstawowym i średnim.

44 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Agnieszka Brożonowicz, mgr Aleksandra Cichoń, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi ul. Oleska 22, Opole tel ,

45 Jestem ‘TECHNICZNY’ Edukacja techniczno - informatyczna
I. 3,5- letnie inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

46 Jestem ‘TECHNICZNY’ Edukacja techniczno - informatyczna czego można się uczyć Czas: ,5 lata (7 semestrów) inżynierskie Po ukończeniu: o ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu inżyniera Co będę umiał(a): m.in. wiedza z zakresu zarządzania zasobami informacyjnymi; administrowanie i obsługa systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowaniami specjalistycznymi stosowanymi w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości Do czego mi się to przyda? administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach; administrator szkolnych sieci informatycznych; administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej; projektant w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym; w administracji państwowej; nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum; nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

47 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr inż. M. Śleziak, Katedra Technologii ul. Dmowskiego 7-9, Opole tel

48 Jestem ‘POZNAWCZY’ Każdy naukowiec/każdy kierunek Fizyka Matematyka
Filozofia (ale i ‘artystyczny’) Historia (ale i ‘artystyczny’) Filologie (ale i ‘artystyczny’) … Psychologia, Socjologia, Politologia

49 Jestem ‘POZNAWCZY’ Fizyka
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne): fizyka medyczna, fizyka w technikach komputerowych, fizyka nauczycielska: fizyka i matematyka. II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne): fizyka medyczna,

50 Jestem ‘POZNAWCZY’ Fizyka czego można się uczyć Fizyka medyczna
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Fizyka medyczna Czas: lata (6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): układy elektroniczne w aparaturze medycznej, radionukleodiagnostyka i terapia, promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko, fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej, fizyczne podstawy bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii, metody optyczne w diagnostyce i terapii, podstawy biofizyki i bioniki, podstawy biochemii, programowanie, matematyczne podstawy obrazowania i modelowania medycznego, statystyka w medycynie. Do czego mi się to przyda? Opracowywanie nowych aparatur medycznych

51 Jestem ‘POZNAWCZY’ Fizyka czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Fizyka w technikach komputerowych Czas: lata (6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): wiedzę ogólną z fizyki z poszerzonymi wiadomościami w zakresie: znajomości działania komputera; umiejętności pisania programów;wykorzystania komputera do sterowania aparaturą fizyczną i opracowania wyników pomiarów; umiejętności posługiwania się Internetem; umiejętności samodzielnego dokształcania się w warunkach zmieniającego się „środowiska komputerowego” (programy + sprzęt). Do czego mi się to przyda? praca w biurach projektowych, urzędach, bankach, firmach komputerowych, agencjach reklamowych itp. – po poznaniu aktualnie używanych pakietów (typu programy edytorskie, bazy danych, programy graficzne itp.) oraz w placówkach oświatowych.

52 Jestem ‘POZNAWCZY’ Fizyka czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Fizyka nauczycielska: fizyka i matematyka. Czas: lata (6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata; studia magisterskie- uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): połączenie zagadnień fuizyki i matematyki Do czego mi się to przyda? praca w szkołach: podstawowych, gimazjach i liceach.

53 Chcesz dowiedzieć się więcej...
prof. dr hab. Piotr Garbaczewski mgr Agnieszka Bartecka dr Małgorzata Mitrus Instytutu Fizyki ul. Oleska 48, tel

54 Jestem ‘POZNAWCZY’ Matematyka
3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Matematyka finansowa Matematyka z zastosowaniami Matematyka z informatyką- specjalność nauczycielska (tylko stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne): Matematyka stosowana Matematyka teoretyczna (tylko stacjonarne) Matematyka z informatyką - specjalność nauczycielska (tylko stacjonarne)

55 Jestem ‘POZNAWCZY’ Matematyka czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, Do czego mi się to przyda? Praca m.in. w: instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych, jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej; szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

56 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Władysław Makuchowski dr Przemysław Szczepaniak Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48, Opole tel ,

57 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filozofia Sztuka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Historia Kulturoznawstwo Filologie Dziennikarstwo (ale i ‘społeczny’)

58 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filozofia I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne)
II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

59 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filozofia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): podstawowe zagadnieniami filozofii, kierunki i style jej uprawiania oraz kwestie poszczególnych działów filozofii (ontologii, epistemologii, antropologii czy etyki). Do czego mi się to przyda? praca w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki, które zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają być przedmiotami obowiązkowymi w szkołach średnich.

60 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Magdalena Filipińska, sekretariat Instytutu Filozofii, Instytut Filozofii Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole filozofia:

61 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) komunikacja wizualna nauczycielska II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) kurator sztuki projektowanie graficzne i nowe media mała forma rzeźbiarska

62 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czego można się uczyć 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Komunikacja wizualna Czas: lata (6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, Co będę umiał(a): sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki Do czego mi się to przyda? artysta-projektant np. w agencjach reklamowych, studiach poligraficznych czy wydawnictwach.

63 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czego można się uczyć I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Nauczycielska Czas: lata (6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, Co będę umiał(a): zdobycie wiedzy o klasycznym warsztacie artystycznym Do czego mi się to przyda? pracy nauczyciela-artysty na różnych szczeblach edukacji artystycznej, animatora działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.), promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, domach aukcyjnych, czasopismach specjalistycznych lub jako krytyk sztuki).

64 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czego można się uczyć I. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Kurator sztuki Czas: lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra. Co będę umiał(a): wiedza z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. Do czego mi się to przyda? kurator we współczesnej sztuce i kulturze.

65 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czego można się uczyć I. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Projektowanie graficzne i nowe media Czas: lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra. Co będę umiał(a): student zdobywa umiejętności: praktycznego stosowania klasycznych i komputerowych technik projektowania graficznego, twórczego wykorzystywania klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo oraz kreatywnego wykorzystywania technik fotograficznych zarówno analogowych jak i cyfrowych, montażu i edycji wideo, a także tworzenia realizacji multimedialnych opartych o najnowsze technologie. Do czego mi się to przyda? Samodzielny twórca, artysta projektant

66 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czego można się uczyć I. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Mała forma rzeźbiarska Czas: lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra. Co będę umiał(a): poznanie metod i warsztatu pracy rzeźbiarza; poznania technik patynowania rzeźb oraz technologii odlewania w gipsie, metalu, betonie, tworzywach sztucznych. Do czego mi się to przyda? Artysta projektant, samodzielny twórca

67 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Magdalena Hlawacz mgr Irena Wielopolska mgr Krzysztof Kowalski Instytut Sztuki ul. Wrocławska 4, Opole tel

68 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Historia Specjalności i specjalizacje*:
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Specjalności i specjalizacje*: Turystyka i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Archiwistyka i Zarządzanie Współczesną Dokumentacją Nauczycielska (Historia i WOS) Archeologia *(specjalizacja) Śląskoznawcza Historia Ustroju i Parlamentaryzmu

69 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Historia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): m.in.: historia starożytna powszechna i archeologia ziem polskich, historia powszechna średniowiecza i historia średniowieczna Polski, historia nowożytna powszechna i historia nowożytna Polski, historia powszechna XIX wieku i historia Polski XIX wieku, historia powszechna XX wieku i historia Polski XX wieku, Do czego mi się to przyda? praca nie tylko w szkołach, ale także w archiwach, placówkach kulturalno- oświatowych (muzea, domy kultury), środkach masowego przekazu, w wydawnictwach, administracji samorządowej i organizacjach społeczno- politycznych.

70 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Jan Morawiak: mgr Artur Dumnicki: Instytut Historii ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole tel. (077)

71 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Kulturoznawstwo Nowa audiowizualność
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) Animacja kultury Antropologia nowych mediów Filmoznawczo-teatrologiczna* Komunikacja publiczna* Kultura i religie* Kultura i turystyka regionów* II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Nowa audiowizualność Kultura popularna * tylko stacjonarne

72 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Kulturoznawstwo czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza z przedmiotów teoretycznych (np. teoria kultury, estetyka, filozofia), historycznych (historia kultury, kultura tradycyjna, historia sztuki, filmu), a także praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury (aspekty prawne, animacja kultury, diagnozowanie potrzeb społecznych). Do czego mi się to przyda? lider życia kulturalnego (twórca, krytyk), organizator (animator kultury, menadżer), „mediator kulturowy” (pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi – mniejszości i subkultury). Stąd możliwość pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej czy w reklamie.

73 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Joanna Spalińska-Mazur dr Lidia Przymuszała dr Wojciech Kędzierzawski Instytut Filologii Polskiej Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole tel

74 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologie Filologia angielska Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim Filologia polska Filologia romańska (od podstaw) Filologia rozyjska od podstaw Filologia rosyjska z językiem angielskim, spec. nauczycielska Filologia słowiańska

75 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Filologia angielska (specjalizacje: nauczycielska, translatoryka ) Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): zapoznanie się z różnorodnymi aspektami dotyczącymi kultury, literatury oraz językoznawstwa angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Do czego mi się to przyda? Nauczyciel j. angielskiego, tłumacz

76 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Przemysław Wilk, mgr Damian Picz, Jarosław Kujath, mgr Marlena Marciniak, Instytut Filologii Angielskiej Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole tel

77 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Filologia germańska Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; podstawowa wiedza o języku niemieckim, literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego Do czego mi się to przyda? praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych

78 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Filologia germańska z językiem angielskim - nauczycielska Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): podstawowa wiedza o języku niemieckim oraz języku angielskim Do czego mi się to przyda? uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych

79 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Filologia germańska (specjalizacja - translatoryka) Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): wiedza z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych Do czego mi się to przyda? Praca łumacza.

80 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Instytut Filologii Germańskiej Plac Staszica 1, Opole tel

81 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć Filologia polska
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne*) Animacja kultury Antropologia nowych mediów Europeistyka kulturoznawcza Filmoznawczo-teatrologiczna* Komunikacja publiczna* Kultura i turystyka regionów II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne*) Edytorstwo multimedialne* Kultura popularna Nauczanie języka polskiego jako obcego Nauczycielska - daje uprawnienia do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych Nowa audiowizualność

82 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć Filologia polska
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) II. 2–letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Filologia polska Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): m.in. wiedza filologiczna z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; Do czego mi się to przyda? Praca m.in. w: placówkach dydaktycznych (w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole średniej -po ukończeniu specjalności nauczycielskiej); placówkach kulturalnych (w muzeach, kinach, teatrach, domach kultury i świetlicach); mediach(w prasie, radiu, telewizji ); różnych instytucjach samorządowych i państwowych.

83 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Beata Jahołkowska, dr Elżbieta Łucka-Zając, dr Anna Modelska-Kwaśniowska, Instytut Filologii Polskiej Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole tel

84 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne*) Filologia romańska od podstaw Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, Co będę umiał(a): zdobywacie wiedzy z przekładoznawstwa, historii literatury francuskiej, językoznawstwa romańskiego, historii i antropologii kulturowej Francji współczesnej. Do czego mi się to przyda? praca tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie tłumacz-animator kultury francuskiej, jak również wszelka praca w departamentach współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebl

85 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Filologia romańska Czas: lata ( 4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra, Co będę umiał(a): zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa). Do czego mi się to przyda? praca tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie tłumacz-animator kultury francuskiej, jak również wszelka praca w departamentach współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebl

86 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Aleksandra Widera Katedra Kultury i Języka Francuskiego Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole tel

87 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie oraz 5-letnie jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Filologia rosyjska od podstaw Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 5 lat (10 semestrów) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): wiedza o języku, literaturze, historii i kulturze Rosji Do czego mi się to przyda? Tłumacz, pilot i przewodnik wycieczek, wydawca, organizator i propagator kultury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

88 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Filologia rosyjska z językiem angielskim - nauczycielska Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magistrskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata Co będę umiał(a): wiedza w zakresie języka i literatury rosyjskiej w perspektywie historycznej i kulturologicznej z kształceniem w zakresie języka angielskiego Do czego mi się to przyda? możliwość pracy tłumacza, nauczyciela języka rosyjskiego i angielskiego (w tym akademickiego), doradcy metodycznego, pilota i przewodnika wycieczek, wydawcy, organizatora i propagatora kultury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej

89 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Jolanta Greń-Kulesza dr Daria Ambroziak, mgr Tomasz Gadzina, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Collegium Maius, pl. Kopernika 11 tel

90 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
Filologia słowiańska (specjalność czeska i serbsko - chorwacka) I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) Kultura i turystyka regionów Europeistyka kulturowa Animacja kultury, Teatrologia i filmoznawstwo, Antropologia nowych mediów Wiedza o kulturze II. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Translatoryka

91 Jestem ‘ARTYSTYCZNY’ Filologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne) II. 2-letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne) Filologia słowiańska (specjalność czeska i serbsko - chorwacka) Czas: lata ( 6 semestrów) licencjat 2 lata (4 semestry) magisterskie Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): wiedza o języku, literaturze, historii i kulturze Czech, Serbii, Chorwacji Do czego mi się to przyda? możliwość pracy tłumacza, nauczyciela języka kierunkowego , doradcy metodycznego, pilota i przewodnika wycieczek, wydawcy, organizatora i propagatora kultury czeskiej, serbskiej, chorwackiej.

92 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Beata Jahołkowska, dr Elżbieta Łucka-Zając, dr Anna Modelska-Kwaśniowska, Instytut Filologii Polskiej Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole tel

93 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika Psychologia Socjologia Politologia Stosunki międzynarodowe Europeistyka Nauki o rodzinie Teologia

94 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): nabycie umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka. Do czego mi się to przyda? kwalifikacje do pracy w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego, w klasach I – III szkoły podstawowej oraz we wszelkiego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opiekę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

95 Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną
Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów kraju i świata. Absolwent tej specjalności będzie miał przygotowanie w zakresie realizowania zadań na szczeblu kształcenia wczesnoszkolnego oraz zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych, gimnastyki korekcyjnej, rozwijanie u uczniów prawidłowych nawyków ruchowych i higienicznych. Do czego mi się to przyda? uzyskanie uprawnień nauczycielskich i pedagogicznych do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej oraz wszelkiego typu placówkach opieki i wychowania, klubach sportowych zajmujących się rozwijaniem sprawności fizycznej i likwidowaniem różnego rodzaju deficytów ruchowych.

96 Edukacja kreatywna z medialną
Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć Edukacja kreatywna z medialną I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): wiedzę, która pozwala zrozumieć cywilizacyjne i kulturowe przemiany zachodzące w edukacji i zmieniającej się rzeczywistości, pogłębione rozumienie jednostki ludzkiej, jej oryginalności i rozwoju twórczego, a także poznanie uwarunkowań jej kreatywności, Do czego mi się to przyda? uzyskanie uprawnień pedagogicznych i nauczycielskich do pracy w szkole podstawowej i gimnazjalnej w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań artystycznych. Absolwent posiada również uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach pozarządowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych w ramach własnej działalności artystycznej oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć twórczych, działań kreatywnych. Absolwent także uzyskuje uprawnienia do prowadzenia ścieżki medialnej w szkołach różnego typu oraz ośrodkach medialnych.

97 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): nabycie szerokiego zakresu kompetencji diagnostycznych, praktyczno- pedagogicznych, terapeutycznych, które pozwolą nie tylko na wykrywanie niedoborów rozwojowych, lecz również podejmowanie działań naprawczych. Do czego mi się to przyda? W resorcie edukacji – jako nauczyciel-pedagog w ośrodkach szkolno- wychowawczych, w świetlicach dla dzieci niewydolnych intelektualnie i wychowawczo, w szkołach i przedszkolach integracyjnych oraz jako pedagog szkolny. W placówkach środowiskowych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych, w poradniach i gabinetach terapeutycznych, pozaszkolnych ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach pozarządowych. Możliwość prowadzenia własnej działalności terapeutycznej.

98 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Arteterapia i animacja kultury I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne: prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych, konstruowania programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna, kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego, organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych,.. Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach pozaszkolnego systemu edukacji i readaptacji społecznej, w których prowadzona jest terapia poprzez kulturę i sztukę (np. w świetlicach środowiskowych, warsztatach terapii zajęciowej itp.), praca w sektorze kultury i mediów na stanowiskach, w sektorze społeczno- politycznym i subkultur współczesnego społeczeństwa masowego (np. ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach rozrywkowych itp.)

99 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć Gerontopedagogika
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne: organizacji i kierowania placówkami opiekuńczymi dla osób starszych, poradnictwa dla seniorów, tworzenia i realizowania środowiskowych programów aktywizacji osób starszych, organizowania różnorodnych form pracy środowiskowej (czas wolny, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi), Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego (mieszkania chronione, środowiskowe domy samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, domy dziennego pobytu), w klubach seniora, w uniwersytetach III wieku jak i odpowiednią wiedzę do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowywania i szkolenia wolontariuszy do pracy z tą kategorią osób.

100 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne m.in..: opracowywania i wdrażania lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizowania lokalnej sieci wsparcia społecznego, podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz organizowania różnorodnych form samopomocy, organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty ( m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych,, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

101 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne: organizacji i kierowania formami szkoleń, pełnienia zadań menadżera w systemie zarządzania jakością, higieny pracy oraz naboru i selekcji pracowników,w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w wyborze zawodu, organizacji i kierowania procesem adaptacji społeczno – zawodowej, pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu (jeśli spełnił rygory praktyki ciągłej w szkole), diagnozowania i prognozowania zjawisk patologii w zakładzie, potrzeb i oczekiwań pracowników, poziomu zadowolenia i identyfikacji z organizacją, Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa i reorientacji zawodowej, szkolnego, zakładach pracy w dziale naboru i doboru kadr pracowniczych, zarządzania jakością, nadzoru i zarządzania oraz higieny pracy. Na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości.

102 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pedagogika resocjalizacyjna I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): umiejętności metodyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi, umiejętności w zakresie stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień, tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej, wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami, Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej ( np.: szkoła, sąd. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).

103 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pracownik służb społecznych I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne: potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych, potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy, potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne, Do czego mi się to przyda? pracy w instytucjach systemu pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Wsparcia Dziennego itp.), placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego, w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

104 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć
Pedagogika zdrowia z gerontopedagogiką I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): kompetencje specjalizacyjne: organizacji i kierowania placówkami opiekuńczymi dla osób starszych, poradnictwa dla seniorów, tworzenia i realizowania środowiskowych programów aktywizacji osób starszych, organizowania różnorodnych form pracy środowiskowej ( czas wolny, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi,, posiada umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej. Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego (mieszkania chronione, środowiskowe domy samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, domy dziennego pobytu), w klubach seniora, w uniwersytetach III wieku jak i odpowiednią wiedzę do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowywania i szkolenia wolontariuszy do pracy z tą kategorią osób. .

105 Kierunek: praca socjalna
Jestem ‘SPOŁECZNY’ Pedagogika czego można się uczyć Kierunek: praca socjalna I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): , realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych, potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy, potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne, potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego, Do czego mi się to przyda? kwalifikacje do pracy w instytucjach systemu pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Wsparcia Dziennego itp.), placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego, w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

106 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Pedagogika (Instytutu Studiów Edukacyjnych) dr Edward Szkoda, dr Małgorzata Ganczarska, dr Anna Malec, Collegium Pedagogicum, ul. O. Czaplaka 2A

107 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Instytut Nauk Pedagodicznych dr Karol Neisch, dr Wiesław Sikorski, mgr Sławomir Piechaczek, ul. Oleska 48, Opole

108 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Psychologia czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lat (10 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra Co będę umiał(a): psychologia teoretyczna (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowana (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień), wiedza z dziedzin: biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, logika czy socjologia, specjalizacja: społeczna i kliniczna Do czego mi się to przyda? teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa, prowadzenie badań naukowych, praca w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, ośrodki terapii nerwic), w ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym, w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie

109 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Psychologia dr Barbara Zmaczyńska Witek dr Urszula Jernajczyk mgr Agnieszka Gruszczyńska mgr Tomasz Wirga Instytut Psychologii Plac Staszica 1, Opole

110 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Socjologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): wiedza o społeczeństwie, o kulturze, o państwie, narodzie, dewiacjach, religii, rodzinie, o kompetencjach życia społecznego tj. mass media, Internet, globalizacja Do czego mi się to przyda? Praca m.in. w urzędach administracji samorządowej (urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), ośrodkach badawczych, firmach marketingowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury i oświaty, w mediach.

111 Chcesz dowiedzieć się więcej...
Alina Bieleninik, sekretariat Instytutu Socjologii, Magdalena Filipińska, sekretariat Instytutu Filozofii, Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

112 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Politologia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): wiedza i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej oraz uwarunkowań współczesnej polityki, teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach, znajomość systemu politycznego RP, mechanizmów rządzących rywalizacją polityczną na poziomie centralnym i lokalnym, zasad współczesnej demokracji, działalności partii politycznych Do czego mi się to przyda? Praca m.in. W mediach, (np. Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole), w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich) w organizacjach pozarządowych.

113 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr T. Paradowski, mgr M. Rieger dr P. Klimontowski Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

114 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Stosunki międzynarodowe czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań, teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach Do czego mi się to przyda? praca zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

115 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr T. Paradowski, mgr M. Rieger dr P. Klimontowski Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

116 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Europeistyka czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): zapoznanie z współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, prawnymi, a także historią i kulturą tej części świata. Do czego mi się to przyda? pracę w:administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnoty Europejskiej, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu i reklamie, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą turystyką.

117 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Joanna Spalińska-Mazur dr Lidia Przymuszała dr Wojciech Kędzierzawski Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole

118 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Nauki o rodzinie czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): II. 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno- antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną Do czego mi się to przyda? praca w placówkach pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną

119 Jestem ‘SPOŁECZNY’ Teologia czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lat (10 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra (specjalności: katechetyczno pastoralna (studia 5-letnie), psychologiczno - pastoralna (studia letnie), kapłańska - (studia 6-letnie) Co będę umiał(a): 1. Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii, poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich i samorządach. 2. Specjalność psychologiczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach rodzinnych i samorządach, mediach katolickich i sieci ośrodków Caritas oraz instytucji społecznych prowadzonych przez Kościół. 3. Specjalność kapłańska przygotowuje przyszłych duchownych do wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, i nauczania religii w szkole Do czego mi się to przyda? uprawnienia do podjęcia pracy w szkole, w charakterze nauczyciela religii oraz umożliwiają pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym, a także działalność samorządową, przygotowanie do posługi duszpasterskiej.

120 Chcesz dowiedzieć się więcej...
ks. dr Dariusz Krok - przewodniczący, tel , ks. dr hab. Konrad Glombik - sekretarz kierunku nauki o rodzinie, tel , ks. dr Wacław Borek - sekretarz kierunku teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna, tel , ks. dr Antoni Kaltbach - sekretarz kierunku teologia, specjalność kapłańska, tel dr Joanna Dzierżanowska-Peszko - członek, tel , ul. Drzymały 1a, Opole

121 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Ekonomia Gospodarka przestrzenna Język biznesu
Logistyka Zarządzanie

122 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Ekonomia czego można się uczyć
I. 3-letnie licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne): 2 letnie uzupełniające magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) + 2 lata (4 semestry) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* (studia magisterskie – uzyskanie tytułu magistra*). Co będę umiał(a): zapoznanie się z podstawami wiedzy ekonomicznej realizującej zagadnienia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, ekonomii matematycznej, historii myśli ekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, finansów, rachunkowości, teorii organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, zarządzania marketingowego, logistyki, prawa, matematyki, technologii informacyjnych, statystyki, ekonometrii, prognozowania i symulacji, a także z przedmiotami specjalistycznymi oraz fakultatywnymi. Do czego mi się to przyda? przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe, własna działalność gospodarcza, praca naukowo-badawcza. Po ukończeniu tego kierunku można zostać: pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji, dyrektorami banków, właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach, naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego), politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

123 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Gospodarka przestrzenna czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): zapoznanie się z zasadami i metodami planowania przestrzennego, a także zdobywa umiejętności z zakresu projektowania urbanistycznego. Obok przedmiotów specjalistycznych program kształcenia obejmuje podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, socjologii, geografii ekonomicznej. Istotnym elementem programu nauczania jest przekazywanie wiedzy dotyczącej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, czy strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Do czego mi się to przyda? przygotowanie do pracy samodzielnej oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu m.in.: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; przygotowywania dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów; konstruowania lokalnych strategii rozwoju i opracowywania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju infrastruktury technicznej;

124 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Logistyka czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): wiedza z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, sterowania przepływami towarów i informacji, funkcjonowania łańcuchów dostaw, inżynierii systemów i analizy systemowej, marketingu, zarządzania produkcją i usługami, infrastruktury logistycznej, zarządzania jakością oraz projektowania procesów Do czego mi się to przyda? Absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako: Menedżerowie ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach Kierownicy działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), Specjaliści w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit prowadzących działalność logistyczną, Pracownicy instytutów naukowo-badawczych specjalizujących się w zakresie logistyki, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL, Analitycy rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych

125 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Zarządzanie czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): zapoznanie się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego oraz nowoczesnymi koncepcjami zarządzania logistycznego, marketingowego, zarządzania produkcją, finansami, jakością i zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, historii myśli ekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, rachunkowości, prawa. Metody i techniki analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria matematyka,technologia informacyjna, prognozowanie i symulacje). Do czego mi się to przyda? Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą zostać: Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji, Dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, Pracownikami administracji szczebla samorządowego.

126 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr Aleksandra Dudek, mgr Justyna Socińska, mgr Tomasz Sowiński Collegium Oeconomicum, ul. Ozimska 46a, Opole

127 Jestem ‘MENEDŻERSKI’ Język biznesu czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Studentów obowiązuje także 4-tygodniowa praktyka w biurach podróży. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Do czego mi się to przyda? Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach (handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych), w biurach podróży, w różnych instytucjach administracji publicznej (tj. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS i in.), a także np. w wydziałach ambasady, konsulatu i in.

128 Chcesz dowiedzieć się więcej...
dr Jolanta Greń-Kulesza dr Daria Ambroziak, mgr Tomasz Gadzina,

129 Jestem ‘BIUROWY’ Prawo Administracja

130 Jestem ‘BIUROWY’ Prawo czego można się uczyć
studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lat (10 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu magistra w dziedzinie prawa, przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej). Co będę umiał(a): Specjalizacje: cywilistyczna karnistyczna ustrojowo-administracyjna prawa europejskiego i międzynarodowego Do czego mi się to przyda? praca w organach sprawiedliwości, policji, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej. Studia prawnicze pozwalają także na zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku pracy i w gąszczu przepisów prawnych, uczą rzetelnego, uczciwego podejścia do pracy zawodowej, pewności siebie oraz trafnego i szybkiego podejmowania decyzji.

131 Jestem ‘BIUROWY’ Administracja czego można się uczyć
studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne) Czas: lata (6 semestrów) Po ukończeniu: po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata* Co będę umiał(a): administracja publiczna administracja gospodarczo-finansowa administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego administracja i prawo biznesowe administracja organów ochrony prawnej Do czego mi się to przyda? administracja samorządowa i rządowa (np. w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych), administracja sądownictwa i prokuratury, administracja służby więziennej, straży pożarnej i policji, administracji finansowa, administracja służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury, administracja sektora prywatnego,biura obrotu nieruchomościami.

132 Chcesz dowiedzieć się więcej...
mgr inż. Agnieszka Raduchowska, mgr inż. Robert Majda, Dorota Gembarowska, tel ul. Plebiscytowa 5, Opole


Pobierz ppt "UNIWERSYTET OPOLSKI Poznaj siebie na UO. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google