Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2017-03-26 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2017-03-26 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – r.

2 Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym
Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym

3 Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami)
Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami)

4 Zatrudnienie w bankach spółdzielczych
Zatrudnienie w bankach spółdzielczych

5 Udział należności zagrożonych banków spółdzielczych w należnościach od sektora niefinansowego

6 Udział należności zagrożonych banków komercyjnych w należnościach od sektora niefinansowego

7 Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych
Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych

8 Przeciętne fundusze własne i łączenia banków
Przeciętne fundusze własne i łączenia banków

9 Podział zysku netto za 2007 r.
Podział zysku netto za 2007 r. Zysk netto w kwocie 688,1 mln zł osiągnęło 577 banków spółdzielczych. Straty netto w kwocie 4,7 mln zł poniosły 4 banki.

10 Struktura wyniku finansowego netto za 2007 r. według wielkości banku
Struktura wyniku finansowego netto za 2007 r. według wielkości banku

11 Banki realizujące programy postępowania naprawczego
Banki realizujące programy postępowania naprawczego

12 Dynamika podstawowych wielkości rachunku wyników I półrocze 2007 r. = 100

13 ROA i ROE netto

14 Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I)
Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I)

15 Marża odsetkowa


Pobierz ppt "2017-03-26 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google