Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006 Jan Szambelańczyk, Mariusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006 Jan Szambelańczyk, Mariusz."— Zapis prezentacji:

1 Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006 Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

2 Misja banku spółdzielczego
Efektywne zaspokajanie potrzeb na usługi finansowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych, będących współwłaścicielami (udziałowcami) banku, w środowisku lokalnym i ku jego pożytkom, wspierane kapitałowo i organizacyjnie przez bank wyższego szczebla. Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

3 Składowe modeli opisujących działalność banków spółdzielczych
ELEMENTY MODELU M o d e l Pośrednika Menedżera Interesariusza Udziałowca Nakłady - zatrudnienie - depozyty - koszty odsetkowe - koszty pozaodsetkowe - koszty operacyjne - zatrudnienie Efekty - kredyty + pożyczki - pozostałe aktywa dochodowe - przychody odsetkowe - przychody pozaodsetkowe - dywersyfikacja portfela depozytowego i kredytowego - indeks ceny depozytu - indeks ceny kredytu - wolumen należności - wolumen zobowiązań - indeks ceny kredytu - indeks ceny depozytu - wolumen należności - wolumen zobowiązań - dywidenda + darowizny Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

4 Średnia efektywność bs-ów wg czterech modeli działalności w latach 1997-2003
Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

5 Średnia efektywność bs-ów wg czterech modeli działalności oraz względne miary osiągnięć
Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

6 Średnia efektywność samodzielnych i przejmujących bs-ów
Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

7 Średnia efektywność bs-ów według grup rówieśniczych
Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

8 Syntetyczna charakterystyka efektywności i osiągnięć bs-ów w różnych ujęciach
Segmentacja banków spółdzielczych Mikroekonomiczna efektywność według modeli działalności Osiągnięcia banków spółdzielczych Pośrednik - komercyjny Zarządczy – menedżerski Spółdzielczy – udziałowiec/ interesariusz C/TA ROA Samodzielne Wyższa Niższe lub brak różnic Wyższe Przejmujące Niższa Wyższe lub brak różnic Niższe Duże banki Brak różnic Średnie banki Małe banki Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

9 Syntetyczne wnioski z badań
Wzrost efektywności ogólnej wskazuje na poprawę zarządzania bs-ami w reżimie minimalizacji kosztów. W latach zwiększała się luka efektywności pomiędzy samodzielnymi i przejmującymi bs-ami na korzyść samodzielnych. W najmniejszych bs-ach wystąpiły korzystniejsze zmiany w zakresie ROA. 4) Różnice efektywności w poszczególnych aspektach działalności bs-ów są wynikiem braku lub niskiej jakości strategii działania. Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

10 Syntetyczne wnioski z badań
5) Działalność bs-ów w modelu pośrednika finansowego jest najsłabszym komponentem analizowanego spektrum działalności a najmocniejszym aspekt menedżerski mierzony zarządzaniem marżą. 6) Badane bs-y w zasadzie nie różnicują korzyści dla interesariuszy i udziałowców. 7) Analiza wskaźnika C/TA wskazuje na potencjalne nikłe oszczędności kosztów wynikające z korzyści skali. Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

11 Syntetyczne wnioski z badań
8) Wymuszona regulacyjnie konsolidacja nie przyniosła oczekiwanych korzyści w poprawie efektywności bs-ów, głównie ze względu na proste „sumowanie” organizacji, konieczność restrukturyzacji sanacyjnych lub brak procedur sieciowych w hierarchicznie zorganizowanych grupach. 9) Posiadanie coraz to wyższych funduszy własnych wg tzw. progów kapitałowych pogarsza warunki realizacji celów interesariuszy bs-ów i ogranicza wypełnianie misji spółdzielczej 10) Wyższy stopień realizacji celów komercyjnych, a zwłaszcza menedżerskich, potwierdza stosunków agencji w zarządzaniu bs-ami Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów

12 Dziękuję za uwagę ! jan.szambelanczyk@ae.poznan.pl
Jan Szambelańczyk, Mariusz Mielnik, Problemy efektywności bs-ów


Pobierz ppt "Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006 Jan Szambelańczyk, Mariusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google